Annonse

Nyhetsstudio

Måling: To av tre sier ja til rusreformen

I en ny meningsmåling sier et klart flertall, 67 prosent, at de støtter regjeringens rusreform. Blant Arbeiderpartiets velgere sier 68 prosent ja.

1909 personer har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar på vegne av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukerorganisasjonen RIO.

Spørsmålet de har svart enten ja, nei eller vet ikke på, er dette:

«De som blir tatt av politiet med et ulovlig rusmiddel, skal ikke lenger få bøter eller et kriminelt rulleblad så lenge mengden stoff er liten og stoffet kun er til deres eget bruk. I stedet vil politiet frata dem stoffet, registrere forholdet og pålegge dem å møte til oppfølging i helsetjenesten.»

I spørsmålet gjøres det også klart at rusbrukere vil bli frarådet å bruke ulovlige rusmidler og få informasjon om helseskadene, samt tilbud om tverrfaglig kartlegging og henvisning til ulike hjelpetiltak.

«De som ikke er rusavhengige, kan få gebyr hvis de ikke møter. Mindreårige skal møte sammen med foresatte, og barnevernet skal varsles hvis de ikke møter. Flere vil få denne reaksjonen enn de som i dag straffes, siden det kreves mindre bevis for å pålegge folk slik oppfølging enn for å straffe dem. Narkotikasalg og -smugling, ruspåvirket kjøring og andre alvorlige ruslovbrudd skal fremdeles etterforskes og straffes som i dag,» heter det videre.

Mens 67 prosent altså svarer at de er enige i forslaget, sier 19 prosent nei og 14 prosent vet ikke.

(NTB)

Annonse

Ber om statusoppdatering innen 16.00

Barneministeren ber om statusoppdatering fra Bufdir om tapte bekymringsmeldinger innen 16.00 i dag.

Den tekniske feilen i barnevernets datasystem har ført til at minst 70 bekymringsmeldinger fra 22 kommuner i landet har gått tapt. Det viser en oversikt fra VG.

Mandag ble det kjent at det er avdekket en feil knyttet til samhandlingen mellom den nasjonale meldingsportalen for innsending av bekymringsmeldinger og Familia, som er fagsystemet som barnevernet mange norske kommuner benytter.

Konsekvensen er at bekymringsmeldinger om barn ikke har nådd fram til kommunene og at meldingene har forsvunnet.

En kartlegging VG har gjort viser at det er snakk om minst 70 bekymringsmeldinger som har forsvunnet fra 22 kommuner rundt om i Norge. Et fåtall av disse bekymringsmeldingene har i ettertid latt seg gjøre å finne igjen.

Annonse
Flyktninghjelpen har inngått avtale med Taliban
Jan Egeland. Foto: NTB

Flyktninghjelpen har inngått avtale med Taliban

Flyktninghjelpen har inngått avtale med Taliban som åpner for at kvinner igjen kan få jobbe for hjelpeorganisasjonen i flere afghanske provinser.

- Jeg er glad for å kunne bekrefte at vi har vært i stand til å gjenoppta mesteparten av våre humanitære operasjoner i Kandahar samt en rekke andre regioner i Afghanistan, sier generalsekretær Jan Egeland.

- Alt vår arbeid er rettet mot kvinner og menn, jenter og gutter, med likeverdig deltakelse av våre kvinnelige og mannlige kollegaer, sier han.

(NTB)

Annonse
Valgstyret i Oslo tar ikke klage til følge - vil frita Solås fra Frp-lista
Foto: NTB.

Valgstyret i Oslo tar ikke klage til følge - vil frita Solås fra Frp-lista

I et møte tirsdag ble det klart at valgstyret i Oslo ikke tar en klage til følge. De vil fortsatt frita listetopp Lars Petter Solås fra Frp-valglista.

Dermed går klagen videre til Kommunaldepartementet, som er endelig klageinstans og vil avgjøre om Solås fritas eller ikke.

Solås er fratatt sitt medlemskap i Frp og har bedt om å få trekke seg fra partiets liste, etter «uønsket atferd» på et nachspiel på Frps landsmøte.

25. mai vedtok et enstemmig valgstyre i Oslo å frita den ekskluderte listetoppen fra Frps valgliste.

Saken rundt Solås har ført til forvirring om valgreglene. Den tidligere listetoppen har søkt fritak fra å stå på Frps liste i kommunevalget til høsten etter en mye omtalt nachspielhendelse.

Fristen for dette gikk ut 2. mai, men i Oslo har både valgstyret og bystyrets sekretariat innvilget fritak etter fristen.

Bak klagen står Magnus Forsberg, som blant annet spaltist i Dagsavisen, der han omtales som jurist og samfunnsdebattant fra Oslo. Han viser til et brev fra Kommunaldepartemente 16. mai til Steinkjer kommune, hvor de skriver at det bare er mulig å trekke seg det bare er mulig hvis det skyldes forhold vedkommende «ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse».

(NTB)

Annonse