Nyhetsstudio

Marthe S. Lien

Orienterer om nye Bergen-tiltak:

Det siste døgnet er det registrert 34 nye smittetilfeller i Bergen. Kommunen har hatt økende smitte den siste tida og byrådet legger fram innstramminger på en pressekonferanse klokka 14.

Ifølge kommunen er elleve av de nye smittede under 20 år. På grunn av økende smitte i denne aldersgruppen, er det på forhånd varslet innstramminger for barn og unge.

- I dag må vi stramme inn igjen i Bergen. Vi er i en situasjon som vi ikke har lyst til å være i og er nå i en situasjon der vi er nødt til å gjøre noe, sier byrådsleder Roger Valhammer.

- Trenden er stigende og bekymringsfull.

Han sier grunnsmitten i Bergen er høy og at de har et glidende snitt med 35 smittede per dag.

- Andelen med ukjent smittevei har økt til 13 prosent og andelen positive blant de testede er på to prosent de siste 14 dagene.

Økningen er betydelig i aldersgruppen 13 til 19, men også blant yngre barn.

Smitten i de yngre aldersgruppene har ført til mange nærkontakter, og dette har skapt problemer for smittesporerne som melder at de har vanskeligheter med å få varslet alle nærkontakter.

- Vi er nødt til å gjøre noe med smitten som skjer i private sammenkomster.

Følgende tiltak innføres etter råd fra FHI:

* Det blir ikke tillatt delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede. Tiltaket forskriftsfestes.

* Det tillates likevel at en husholdning som består av én eller to personer, kan få besøk av flere så lenge de besøkende tilhører samme husholdning.

* Svømmehaller, badeland, hotellbasseng stenges.

* Steder med aktiviteter rettet mot barn og unge skal holde stengt.

* Ikke tillat med innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Utendørs er lov. Kor og korpsøvelser blir heller ikke tillatt innendørs.

* Det blir munnbindpåbud på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

* Det blir også innført rødt nivå på skoler ved smitteutbrudd.

Tiltakene innføres fra midnatt mandag og skal vare i 14 dager, til og med 3. mai.

- Detter tøffe tak og ikke noe vi ønsker å gjøre, men vi gjør det for å forhindre en større nedstenging. Dette smerter og det gjør vondt og det kommer til å gå utover mange, sier Valhammer.

Bergen opphevet den nasjonale skjenkestoppen fredag. Valhammer sier helgas meldinger bekymrer ham.

- Tiltakene vi kommer med i dag er basert på situasjonen i dag og slik den har utviklet seg de siste ukene. Det jeg har sett de siste dagene bekymrer med sterkt. Det er for mange rapporter om festbråk og folk som dropper avstand og regler. I noen tilfeller har det tatt helt av. Hvis dette fortsetter så blir vi nødt til å sette denne delen av gjenåpningen på pause. Derfor vil jeg både minne bransje og gjester på å overholde anbefalingene, sier Valhammer.

Helsebyråd Beate Husa gjentar at det er vanskelig å innføre tiltak mot barn og unge, men at det nå trengs. Også hun er bekymret for utviklingen gjennom helga.

- Vi hadde et dialogmøte med politiet. De gir tilbakemeldinger om mye folk ute i finværet i helga. Det er kjekt at folk er ute og koser seg, men det er mindre kjekt at smittevernrådene ikke blir fulgt. Meteren blir ikke tatt hensyn til og da blir det krevende. Avstandsrådet gjelder også utendørs. Det vi har sett denne helga styrker behovet for tiltak.

- Det er svært bekymringsfullt at mange har samlet seg i større grupper enn anbefalt og at smittevernet ikke blir ivaretatt. Dette gjelder også barn, unge og unge voksne, der politiet rapporterer om store ansamlinger, sier Husa.

Hun oppfordrer alle til å holde avstand - gjerne to meter - og at bør ha lav terskel for å teste seg.

Det strammes også inn for kortidssykehjemmene.

- Vi strammer inn besøksrestriksjonene der. To faste besøkende kan besøke en beboer inntil to ganger i uka, og besøket må avtales på forhånd. Det må brukes munnbind, sier Husa.

Hun begrunner tiltaket med at det ikke er alle beboere på slike avdelinger som har fått vaksine.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen sier Bergen den siste tida har hatt motsatt utvikling enn mange andre steder i Norge den siste tida, der det er opplevd nedgang i smittetrykk.

- Det er ikke sånn at vi i Bergen reverserer lettelsene som er gjort nasjonalt, men vi har forsøkt å finne mest mulig målrettede tiltak som kan passe for å få redusert smittetrykket hos oss.

- Har du vært på sammenkomster der avstandsreglene ikke er fulgt, da bør du teste deg, oppfordrer han og legger til at han ser det "syndes mye" mot avstandsregelen.

Foto: Marit Hommedal / NTB
Studioet fortsetter under annonsen

Strengere regler for elsparkesykler:

Regjeringen innfører nye regler for elsparkesyklister, opplyser samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen følger nå opp de forslagene til tiltak etter vegtrafikklovgivningen som har vært på høring. Følgende endringer vil gjelde fra 18. mai:

* Kommunene får flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De får muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.

* Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.

* Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.

* Det klargjøres at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.

NYE REGLER: Nå kan kommunene regulere reglene. Foto: Lise Åserund / NTB

Smitte på utested i Bergen:

Utestedet Hectors Hybel i Bergen stenger etter at det er påvist coronasmitte blant ansatte.

- Vi har valgt å holde stengt ut helgen etter at to av våre ansatte har fått påvist korona. De har vært på jobb fredag 30.04, lørdag 01.05 og mandag 03.05. Vær oppmerksom på symptomer, og pass på hverandre, skriver utestedet på Facebook.

Bergens Tidende skriver at det også er smitte blant gjester.

- Det ser ut som det også er smitte blant gjester, men vi kan ikke gi noen tall, sier smittevernoverlege Egil Bovim til avisa.

Sverige: Corona tredje vanligste dødsårsak:

Coronaviruset var den tredje vanligste dødsårsaken etter hjerte- og karsykdommer og kreft i Sverige i fjor, viser foreløpig dødsårsaksstatistikk.

- Totalt døde 9504 personer med covid-19 som underliggende årsak i 2020, sa Socialstyrelsens avdelingssjef Mona Heurgren på en pressekonferanse fredag.

Heurgren viste også til statistikk per 100 000 innbyggere, uansett dødsårsak.

- Den viser tydelig at Sverige i perioder i 2020 hadde flere dødsfall enn normalt, i april og desember. De andre månedene har Sverige hatt lavere dødelighet, sa hun.

945 personer per 100 000 innbyggere døde i fjor. Det er flere enn i 2019, men omtrent samme antall som i årene tilbake til 2015, skriver Aftonbladet.

Foreløpig statistikk viser at Sverige har høyere dødelighet enn resten av Norden.

- Uansett hvilke kilder vi ser på, har Sverige en overdødelighet i 2020 som var høyere enn våre naboland. Men Sverige har lavere dødelighet enn de fleste andre europeiske land, sa hun.

(NTB)

Flere må på karantenehotell:

Regjeringen har besluttet at alle reisende fra alle land utenfor EØS/Schengen skal i karantenehotell ved ankomst til Norge, opplyser regjeringen i en pressemelding.

- Selv om smitten er på vei ned i Norge og i mange europeiske land, ser vi at det er en alvorlig situasjon ellers i verden. For å begrense risikoen for importsmitte blir hovedregelen nå at alle som kommer til Norge fra land utenfor EØS/Schengen skal i karantene på karantenehotell, sier justisminister Monica Mæland.

Helsedirektoratet og FHI anbefalte regjeringen å utvide bruken av karantenehotell, basert på situasjonen i India, som nå er i en kritisk smittesituasjon med nye rekorder daglig.

Covid-19-forskriften endres slik at reglene for reisende fra Bangladesh Irak, India, Nepal og Pakistan utvides til å gjelde alle land utenfor EØS/Schengen.

«Smittesituasjonen i India har utviklet seg svært raskt siden midten av mars. Frem til dette tidspunktet var det jevn nedgang i antall tilfeller i India. Det er stor risiko for underrapportering av tall, og India har ikke et velutviklet sekvensieringsprogram. Den eksponentielle veksten kan indikere at den indiske varianten er mer smittsom enn den britiske, og den indiske varianten har nå overtatt i India», skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling.

Endringene trer i kraft søndag klokka 12.

I tillegg blir det noen innstramminger for unntak for test på grensen for diplomater og inviterte delegasjoner. Unntaket gjelder ikke lenger for personer som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengenområdet i løpet av de siste ti døgn før ankomst til Norge.

UTVIDER: Karantenehotell-ordningen utvides, opplyser Monica Mæland. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Har rådet Grenland til å stramme kraftig inn:

Etter at smitten har økt voldsomt i Grenland den siste tida, vil FHI og Helsedirektoratet at Grenland-kommunene Skien, Bamble og Porsgrunn går til tiltaksnivå 5B - regjeringens nest strengeste nivå, med noen lokale tiltak i tillegg.

Det skriver Porsgrunns ordfører Robin Martin Kåss (Ap) i en SMS til Dagbladet, etter et møte mellom de tre kommunene, Helsedirektoratet og FHI.

- De ga kommunene et råd om å innføre lokale tiltak tilsvarende nivå 5B i Grenland med noen tiltak i tillegg. De anbefaler også rødt nivå i skolene. De ber kommunene samordne sine tiltak. Porsgrunn kommune ønsker å følge det rådet og avventer hva de andre kommunene bestemmer seg for, sier Kåss.

Porsgrunn-ordføreren har i flere dager tatt til orde for å innføre tiltaksnivå 5B, som innebærer blant annet skjenkestopp. Skiens ordfører Hedda Foss Five har imidlertid ikke ønsket dette.

Siktede knytter seg til handlingen:

Den drapssiktede mannen i Lyngdal knytter seg til handlingen, skriver politiet i en pressemelding.

– Den siktede har knyttet seg til handlingen. Han ble torsdag kveld lagt inn på psykiatrisk avdeling på Sørlandet sykehus. Det vil bli foretatt en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, skriver politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt i pressemeldinga.

Politiet bekrefter også at det har blitt brukt et skytevåpen i forbindelse med hendelsen.

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling fredag klokka 11.30 i Agder tingrett i Kristiansand.

Gåsefamilie skaper trøbbel på E18:

En familie med gjess skaper trafikkproblemer på E18 ved Vækerø i Oslo, skriver politiet på Twitter.

- Dette skjer omtrent hver år, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til Dagbladet.

- De har sikkert rede på feil side av veien, og de må krysse veien uansett, sier han.

Politiet er på vei.

- Vi er på vei dit nå for å hjelpe dem over, og for å unngå trafikkfarlige situasjoner, sier Pedersen.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at det dreide seg om ender. Det stemmer ikke, skriver politiet på Twitter.

- Litt varierende kunnskap om fugleverden der ute. Det er snakk om gjess, skriver politiet, som legger til at de har delvis kontroll på fuglene, og jobber med å få dem over veien.

Rett før klokka elleve har fuglene kommet seg over veien. Hvorvidt det er snakk om gjess eller ender er fortsatt litt uklart, da Vegtrafikksentralen nå omtaler dem som ender.

- Andefamilien kom seg trygt over, skriver Vegtrafikksentralen.

Avlyser Øyafestivalen:

Øyafestivalen i Oslo er avlyst, opplyser festivalen i en pressemelding.

- Vi vet at dere har gledet dere til Øya 2021. Det har vi også. Derfor er det tungt å måtte fortelle at vi nå har tatt avgjørelsen om å ikke arrangere festival i år, sier daglig leder Tonje Kaada i en pressemelding.

- Det er knyttet for mye usikkerhet til rammene som foreligger, og selv ikke «best case scenario» med 5.000 mennesker er forenelig med den publikumsopplevelsen Øyafestivalen skal stå for. Vi har dermed ikke noe annet valg enn å innse at det heller ikke blir Øya i 2021. Selv om vi er lei oss er det en lettelse å kunne komme med en avklaring til alle som har ventet på det.

Alle som har kjøpt billetter til Øyafestivalen 2020 og 2021 vil få mulighet til å få refundert disse, eller å overføre billettene til Øyafestivalen 2022.

- Vi kommer tilbake til detaljene om refusjon og overføring innen utgangen av uke 20. Informasjon vil bli publisert på oyafestivalen.no og sendes ut på e-post til billettkjøpere, skriver festivalen på hjemmesiden.

Festivalen kommer tilbake til Tøyenparken i Oslo 9-13. august neste år.

Live-published photos and videos via Shootitlive

Advarer om ny bølge i Afrika:

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om en ny coronabølge i Afrika som følge av forsinket vaksinelevering, treg igangsettelse og nye virusvarianter.

- Forsinkelsene i leveringen av vaksinedoser fra Serum Institute i India, øremerket for Afrika, forsinkelsen i igangsettelse av vaksinering og fremvekst av nye varianter betyr at risikoen er svært høy for en ny smittebølge i Afrika, sier WHOs Afrika-leder Matshidiso Moeti.

Nye varianter, blant annet fra India og Sør-Afrika, kan utløse en tredje smittebølge på kontinentet, advarer han.

- Tragedien i India trenger ikke å skje her i Afrika, men vi må alle være på høyeste mulige beredskapsnivå, sier han.

(NTB)

KENYA: Her fra Kenyatta National Hospital i Nairobi. Foto: Brian Inganga / AP / NTB

NSM åpner tilsyn etter lekkasjer:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet åpner tilsyn etter at gradert informasjon om norsk våpeneksport har havnet i mediene, skriver NSM i en pressemelding.

- Kompromittering av sikkerhetsgradert informasjon er et alvorlig brudd på lov om nasjonal sikkerhet og kan ha vesentlige skadefølger, sier avdelingsdirektør Vigdis Grønhaug i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Saken gjelder Aftenpostens omtale av et gradert dokument fra Utenriksdepartementet, som var vedlagt Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport. Der kommer det fram at Utenriksdepartementet tillot våpeneksport til De forente arabiske emirater, tross advarsler om at våpnene kunne bli brukt i borgerkrigen i Jemen.

Forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på sikkerhetslovens bestemmelser kan gi overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller straff.

Aftenposten har begrunnet publiseringen med at informasjonen har stor offentlig interesse.

- Det handler om å gjøre de samme presseetiske vurderingene som vi gjør med alle kilder. Utover det er det naturlig å understreke at kildevernet er absolutt, sier nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten til NTB.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

(Dagbladet/NTB)

Tips oss!

Tips Dagbladet om gode nyheter!
Vi belønner månedens beste tipsere.

Vi ønsker tips om det som opptar deg: Er du på stedet når noe dramatisk skjer, kan du sende MMS-bilder til 2400. Vet du om store nyhetssaker vi bør undersøke eller skjevheter som bør granskes?
Tips oss på 2400 0000 eller ring 2400 0000.

Vi belønner månedens beste tipsere.- Som tipser kan du selvsagt være anonym. Kildevern og husregler.