Annonse

Nyhetsstudio

Ny anbefaling om karantene

Fredag opplyser Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at de anbefaler at beskyttede og barn under 12 år kan forkorte innreisekarantene med test ut etter tre døgn.

Per i dag må disse gruppene gjennomføre innreisekarantene på sju dager.

Helsedirektoratet anbefaler videre at det gjøres en ny vurdering om å fjerne innreisekarantenen for fullvaksinerte omkring 10. juni.

Når fullvaksinerte fritas fra innreisekarantene, anbefaler Helsedirektoratet at det gjøres en ny vurdering om personer mellom 12 og 18 år kan forkorte innreisekarantenen til tre døgn.

Helsemyndighetene anbefaler at grensetesting opprettholdes så lenge som mulig.

«Selv om rest-risikoen for importsmitte er lav per individ, kan den samlede risikoen bli betydelig ved økt reiseaktivitet. Helsedirektoratet har vurdert plikten til innreisekarantene og testing på grensen opp mot vilkårene i smittevernloven § 1-5, og mener vilkårene vil være oppfylt med de endringene som er anbefalt over», skriver Helsedirektoratet.

Annonse

Støre om historisk enighet

Statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen, etter at Nato har sagt ja til at Sverige og Finland kan bli medlem av Nato.

Det samme gjør resten av de nordiske ministerne.

Mehl: Kan håndtere dataangrepet

- Dagens angrep viser alvorlighetsgraden i det digitale risikobildet. Det har delvis tatt ned viktige tjenester i kortere perioder. Alt tyder på at angrepet kom fra et russisk kriminelt miljø.

Det sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

- Sikkerhetsmyndighetene er i stand til å håndtere angrepet.

Flere angrep må imidlertid påregnes, sier leder av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm.

- Slike hendelser bidrar til å skape usikkerhet i befolkningen, men vi har ingen indikasjoner på at sensitiv informasjon er på avveie, sier hun.

Annonse

- Mer synlig politi

- Selv trusselnivået er justert, er situasjonen fremdeles alvorlig. Det vil i tiden framover fortsatt bli mer synlig politi. Det kan også bli aktuelt med tiltak på arrangementer framover.

Det sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) under en pressekonferanse onsdag kveld.

PST justerte onsdag ned trusselnivået til nivå fire. Politiet er inntil videre generelt bevæpnet.

Politidirektør Benedicte Bjørnland melder at tiltakene justeres.

Samtidig er den nasjonale anbefalingen om å utsette Pride-arrangementer opphørt. Dette vurderes nå av politidistriktene lokalt.

- Dere regne med å se politi som er bevæpnet, sier hun.

USA: høyesterettsdommer går av med pensjon
Foto: NTB

USA: høyesterettsdommer går av med pensjon

Høyesterettsdommer Stephen Breyer går av med pensjon 30. juni, melder Reuters.

Annonse

Hasteinkaller til pressekonferanse om dataangrep

Justisministeren, blant flere, varsler pressekonferanse onsdag klokka 18 om dataangrepet som har rammet flere norske bedrifter i løpet av dagen.