Annonse

Nyhetsstudio

Minst 163 barn innlagt med RS-virus i Norge

Dagbladet har vært i kontakt med samtlige sykehus i Norge for å kartlegge hvor mange barn som er innlagt med RS-virus på sykehusene.

Tidligere i dag kunne Dagbladet skrive at det var minst 131 barn som var innlagt ved norske sykehus, basert på tall som Dagbladet har innhentet fra alle landets sykehus, bortsett fra tall fra Helse Møre og Romsdal HF, Vestre Viken, Sykehuset Innlandet og Helgelandssykehuset HF.

Nå får Dagbladet opplyst at det er 24 barn innlagt grunnet infeksjon med RS-viruset i Vestre Viken, åtte barn i Helse Møre og Romsdal HF og null pasienter på Helgelandssykehuset HF.

Sykehuset Innlandet opplyser til Dagbladet at de ikke har tilgjengelig informasjon om antall innlagte pasienter med RS-virus, men de opplyser at det ble bekreftet 35 positive prøver i uke 42.

Dette er tallet på antall innlagte med RS-virus ved sykehusene i Norge:

• Haukeland universitetssykehus: 30
• Akershus sykehus: minst 6
• Oslo universitetssykehus: 23
• Sykehuset Østfold: 13
• Stavanger universitetssykehus: 10
• Sykehuset i Vestfold: 4
• Nordlandssykehuset: 2
• Sykehuset Telemark: 5
• Universitetssykehuset Nord-Norge: 2
• Sørlandet sykehus: 12
• Sykehuset Førde: 1
• Finnmarkssykehuset: 2
• Helse Fonna HF: minst 5
• Sykehuset Nord-Trøndelag: 6
• St. Olavs hospital: 10
• Vestre Viken: 24
• Helse Møre og Romsdal HF: 8
• Helgelandssykehuset HF: 0

Les hele saken

Over 130 innlagte: - Helt usedvanlig

Annonse

Støre om historisk enighet

Statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen, etter at Nato har sagt ja til at Sverige og Finland kan bli medlem av Nato.

Det samme gjør resten av de nordiske ministerne.

- Jeg vil først takke våre nordiske venner, sier Finlands president Sauli Niinistö.

I en kort kommentar sier han at det nordiske samarbeidet blir enda tettere.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson takker også samarbeidspartnerene, og sier at det vil styrke sikkerheten til Norden.

Mette Fredriksen, statsminister i Danmark, sier at det er en viktig dag for Norden.

Mehl: Kan håndtere dataangrepet

- Dagens angrep viser alvorlighetsgraden i det digitale risikobildet. Det har delvis tatt ned viktige tjenester i kortere perioder. Alt tyder på at angrepet kom fra et russisk kriminelt miljø.

Det sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

- Sikkerhetsmyndighetene er i stand til å håndtere angrepet.

Flere angrep må imidlertid påregnes, sier leder av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm.

- Slike hendelser bidrar til å skape usikkerhet i befolkningen, men vi har ingen indikasjoner på at sensitiv informasjon er på avveie, sier hun.

Annonse

- Mer synlig politi

- Selv trusselnivået er justert, er situasjonen fremdeles alvorlig. Det vil i tiden framover fortsatt bli mer synlig politi. Det kan også bli aktuelt med tiltak på arrangementer framover.

Det sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) under en pressekonferanse onsdag kveld.

PST justerte onsdag ned trusselnivået til nivå fire. Politiet er inntil videre generelt bevæpnet.

Politidirektør Benedicte Bjørnland melder at tiltakene justeres.

Samtidig er den nasjonale anbefalingen om å utsette Pride-arrangementer opphørt. Dette vurderes nå av politidistriktene lokalt.

- Dere regne med å se politi som er bevæpnet, sier hun.

USA: høyesterettsdommer går av med pensjon
Foto: NTB

USA: høyesterettsdommer går av med pensjon

Høyesterettsdommer Stephen Breyer går av med pensjon 30. juni, melder Reuters.

Annonse

Hasteinkaller til pressekonferanse om dataangrep

Justisministeren, blant flere, varsler pressekonferanse onsdag klokka 18 om dataangrepet som har rammet flere norske bedrifter i løpet av dagen.