Annonse

Nyhetsstudio - arkiv

Flere svangerskap med Downs syndrom
Foto: NTB

Flere svangerskap med Downs syndrom

147 svangerskap med opplysninger om Downs syndrom ble registrert i Medisinsk fødselsregister i fjor, og det ble født 58 levende barn med syndromet.

Antallet registrerte svangerskap med Downs syndrom er det høyeste i Medisinsk fødselsregisters historie.

Til tross for den økende andelen svangerskap med Downs syndrom, har andelen levendefødte barn med syndromet i Norge vært relativt stabil, viser nye tall fra registeret.

I 2020 ble det født 58 levende barn med Downs syndrom, og ved 84 senaborter var fosteret diagnostisert med syndromet.

Den vanligste risikofaktoren for Downs syndrom er mors alder. Ifølge Folkehelseinstituttet er det sannsynlig at den økte alderen til gravide kvinner i Norge som forklarer økningen i svangerskap med Downs syndrom.

I 2020 ble det vedtatt endringer i Bioteknologiloven som gjør det lettere å finne ut om et foster har Downs syndrom.

Endringene som ble vedtatt, var blant annet at aldersgrensen for fosterdiagnostikk ble senket fra 38 til 35 år og at det ble mulig å ta en blodprøve som blir kalt NIPT (non-invasiv prenatal test) for alle gravide.

Testen viser om det er økt risiko for at fosteret har blant annet Downs syndrom. Det er kvinner over 35 år som skal få NIPT-test i den offentlige helsetjenesten, og tilbudet er under etablering.

Folkehelseinstituttet mener det er naturlig å anta at de nye rutinene vil påvirke andelen levendefødte barn med Downs her til lands i årene framover.

I vårt naboland Danmark har en sett en markert nedgang siden 2004, da alle gravide kvinner fikk tilbud om fosterdiagnostikk, og fra 2017, da NIPT ble innført.

I 2004 var det i Danmark 61 levendefødte barn med Downs syndrom og i 2019 var det 18.

(NTB)

Annonse

Lite barn alvorlig skadd etter gasseksplosjon

Lillestrøm: Gutt truet med kniv

Like før klokka 19 søndag rykket politiet ut med flere bevæpnede politipatruljer til området rundt kinoen på Lillestrøm, opplyser Melissa Krag, operasjonsleder ved Øst politidistrikt, til RB.

- Flere enheter ble sendt ut etter meldinger om at det var framvist enkniv,sier hun til avisa.

Den fornærmede, en 15 år gammel gutt fra Romerike, varslet selv politiet. Han er ikke fysisk skadd.

Politiet søkte etter tre personer. Én av dem skal ha trukket fram kniv. Ingen er foreløpig pågrepet.

- Vi har litt å gå etter. Også de mistenkte er unge personer, forteller Krag.

15-åringen ble ikke skadd eller ranet. Han har oppfattet bruken av kniven som trussel, ifølge politiet.

Annonse

Den siktede kvinnen i Løten er varetektsfengslet

Over 1,7 millioner kroner i bot for snø og istapper
Skilt som advarer mot rasfare i Oslo sentrum. Foto: NTB

Over 1,7 millioner kroner i bot for snø og istapper

Bymiljøetaten i Oslo kommune har så langt i vinter skrevet ut 350 gebyrer på 5 000 kroner hvor snø, is og istapper henger utover tak og ikke blir fjernet.

Det tilsvarer 1,750 millioner kroner i bøter.

- Det holder ikke å bare sette opp varsler, man skal også snarest iverksette rydding. Varslene skal ikke stå utover sju dager, sier kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, Hanne Sofie Fremstad, til Dagbladet.

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren så fort som mulig sørge for at taket blir ryddet.

Etaten opplyser at det ikke er noen gårdeiere som peker seg spesielt ut, men at det derimot er mange som ikke følger opp sine plikter.

Annonse