Annonse

Nyhetsstudio

Annonse
Mener omikron «kan være en fordel»
Illustrasjonsfoto: Ateryna Kon / Shutterstock / NTB

Mener omikron «kan være en fordel»

Den danske vaksineforskeren Ole F. Olesen ved European Vaccine Institute mener at omikron-varianten kan føre til en positiv utvikling, heller enn en negativ.

- Vi er på et veldig tidlig stadium, men det er noen sporadiske indikasjoner fra leger og sykehus i Sør-Afrika om at de personene som er smittet med omikron-varianten ser ut til å ha et mye mildere sykdomsbilde, sier han til den danske avisa BT.

- Det kan være en riktig god nyhet, sier han videre.

Omikron-varianten ser ut til å være langt mer smittsom enn den dominerende delta-varianten. Dersom denne får spre seg fritt kan den ta over som den dominerende coronavarianten i verden.

Det er fortsatt veldig mye man ikke vet om den nye varianten.

- Det kommer jo an på hvor mye mildere sykdomsforløp det er snakk om. Hvis det er vesentlig mildere enn den nåværende delta-varianten, kan det være en fordel at de ulike virusvariantene utkonkurrer hverandre, og at omikron da blir den dominerende varianten, sier han.

- Da vil det også gi mening å la den nye varianten spre seg så fort som mulig, sier Olesen til avisa.

Annonse

Trusselmelding mot Skien fengsel

Politiet mottok torsdag ettermiddag en uspesifikk trusselmelding rettet mot Skien fengsel. Trusselen ble fremsatt på telefon til fengselet klokka 13.40 torsdag ettermiddag, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

- Vi ønsker ikke å kommentere konkret hva trusselen inneholdt, men vi kan ikke se bort ifra at den har sammenheng med den pågående rettssaken i fengselet, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i pressemeldinga.

Rettsaken til terroristen Anders Behring Breivik om prøveløslatelse foregår i Skien fengsel.

Politiet har siden meldingen ble mottatt hatt en pågående aksjon på stedet.

- Vi vurderer det ikke slik at det har vært noen fare for de som har vært inne i fengselet, sier Eikedalen.

Politiet er i ferd med å avslutte den operative innsatsen og vil fortsette med å etterforske trusselmeldingen for å forsøke å finne ut hvem som er avsender.

Skien fengsel er nå tilbake i normal drift.

NRK: Nakstad er coronasmittet

Annonse

FHI: SMS-utsending førte til stort byks i smittetilfeller registrert gjennom smitte-app

Etter at FHI sendte ut 2 millioner SMS-er om smittesporing, økte antallet registrerte smittetilfeller gjennom sporingsappen «Smittestopp».

– Vi ser at antallet som meldte seg smittet i Smittestopp, gjorde et stort byks etter at vi sendte ut 2 millioner SMS-er til folk over 16 år i går. Fra rundt 400 meldinger om smitte dagen før, gikk det opp til 1377 meldinger i går, opplyser assisterende kommunikasjonsdirektør Kjetil Berg Veire i Folkehelseinstituttet (FHI).

Antall nedlastinger gikk opp med 70.000 etter SMS-kampanjen. Det betyr at rundt 3,5 prosent av dem som mottok meldingen, lastet ned appen.

– Vi sender ut nye 2 millioner SMS-er i dag, og tar en endelig oppsummering i morgen på effekt, sier Veire.

(NTB)

Rundt 1000 operasjoner corona-utsatt ved Haukeland

Siden mars 2020 er om lag 1000 operasjoner ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen blitt utsatt som følge av coronasituasjonen.

Det viser tall som overlege Christian Beisland ved Haukeland universitetssjukehus legger fram for Bergensavisen torsdag.

Fra nedstengingen 12. mars 2020 og til påsken samme år ble det utsatt mellom 550 og 600 operasjoner ved sykehuset. Fra oktober 2021 ble det også utsatt hundrevis av operasjoner. Alle utsettelsene skyldtes pandemien og sykehusets pandemiberedskap.

I desember forklarte Beisland til BA at personalmangel og coronautbrudd førte til utsettelsene i høst.

– Det går dessverre ofte utover pasienter med kroniske lidelser og mye smerter, sa Beisland da.

Nå i januar er sykehuset i full drift.

(NTB)

Annonse

Skal vurdere lettelser i smitteverntiltakene

Helsedirektoratet framla for første gang en ukesrapport om belastningen på kommunenes helse- og omsorgstjenester i Norge.

Der kommer det fram at den sterkt økende nasjonale smittetrenden gir jevnt over ikke økt belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Coronapasienter utgjorde 19. januar 2,5 prosent av alle pasienter innlagt på somatiske døgnopphold i Norge. De utgjorde 29,6 prosent av alle pasienter innlagt på intensiv.

Tilgangen til personell og kritisk kompetanse er nå i svak bedring i kommunene, ifølge rapporten.

- Det er en god utvikling som vi er glad for. Det betyr at den økende smitten ikke belaster kommunene. Det skiller seg ganske mye fra det vi fryktet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Dagbladet.

På bakgrunn av at kapasiteten både på sykehusene og i helsetjenestene i kommunene er gode, utelukker ikke helsedirektøren at de snart skal vurdere coronatiltakene i landet.

- Hvis denne trenden er stabil så er det også rom for at vi kan vurdere lettelser i ukene som kommer, så det er viktig å se på hvilket handlingsrom som finnes, sier Guldvog og legger til:

- Vi kommer til å se nøye på denne utviklingen, det er sikkert.

Skal vurdere lettelser i smitteverntiltakene
Foto: NTB