Annonse

Nyhetsstudio - arkiv

FHI: Kvinner under 30 år bør velge Pfizer
SMITTEVERNDIREKTØR: Geir Bukholm ved FHI. Foto: Ali Zare / NTB

FHI: Kvinner under 30 år bør velge Pfizer

Nå anbefaler Folkehelseinstituttet at også kvinner under 30 år tilbys Pfizers coronavaksine når de skal vaksineres. Tidligere har Folkehelseinstituttet bare anbefalt menn under 30 år å vurdere å velge Pfizer-vaksinen i stedet for Moderna-vaksinen.

Dette går fram av et informasjonsbrev som ble sendt til landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere tirsdag 11. januar. Brevet er signert av smitteverndirektør Geir Bukholm og avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg.

«Det er gjennom nasjonale og internasjonale studier vist at myokarditt (hjertemuskelbetennelse journ.anm.) og perikarditt (hjerteposebetennelse journ.anm.) kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner».

«Disse tilstandene er i utgangspunktet hyppigere hos menn enn hos kvinner. Bivirkningen har også i størst grad blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Spikevax (Moderna-vaksinen journ.anm.) enn etter Comirnaty (Pfizer-vaksinen journ.anm.)».

«Nye data tyder på at risikoen for myokarditt også øker noe for kvinner under 30 år etter Spikevax. Utgangsrisikoen for myokarditt er imidlertid lavere for kvinner enn for menn, så antallet unge kvinner som vil kunne få denne bivirkningen etter Spikevax er veldig lite selv om risikoen øker. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres».

Rådet for menn under 30 år kom i starten av oktober. Den gang rådet FHI også om å ikke gi Moderna-vaksinen til personer under 18 år.

Annonse

Innfører nye sanksjoner mot Putin-venner

Storbritannia innfører nye sanksjoner mot personer de mener kan knyttes til forsyning av Putins krigsmaskin i Ukraina, melder Reuters.

Israel: To døde sivile for hvert drepte Hamas-medlem

Det israelske forsvaret sier at to tilfeldig drepte sivile for hvert medlem av Hamas som blir uskadeliggjort, er relativt sett en «positiv statistikk».

Uttalelsen stammer fra militærtalsmann Jonathan Conricus i et intervju med CNN og er en reaksjon på kritikk som går ut på at det blir drept uforholdsmessig mange sivile.

AFP siterte først en høyt plassert israelsk offiser som sa at det i gjennomsnitt blir drept to sivile på Gazastripen for hver person som Israel har drept for å være Hamas-medlem.

– Jeg kan bekrefte disse opplysningene. Om man sammenligner med andre kriger som er utkjempet i et bymiljø mellom soldater og en terrororganisasjon som bruker mennesker som skjold, ser man at forholdet er svært positivt og kanskje unikt i verden, sier Cornicus i CNN-intervjuet.

IDF har gjentatte ganger sagt at israelske styrker bruker høyteknologisk programvare for kartlegging av mål for å begrense tap av sivile liv.

Det Hamas-styrte helsedepartementet i Gaza sier at over 15.000 personer er blitt drept under ukene med israelske angrep fra bakke og luft. De fleste drepte sies å være kvinner og barn.

En israelsk militærkilde sier at rundt 5000 Hamas-krigere er blitt drept under offensiven etter 7. oktober.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, opplyste mandag kveld at 130 av deres ansatte på Gazastripen er drept i angrepene. De sier videre at 85 prosent av befolkningen på Gaza er internt fordrevet og nå lever som flyktninger.

(NTB/Dagbladet)

Annonse

Drone på avveie tok livet av minst 85 sivile

Minst 85 landsbyboere ble drept da en drone ved et uhell rammet en landsby nordvest i Nigeria, opplyser landets nødetater.

Mandag meldte landets hær at en angrepsdrone hadde rammet en landsby i delstaten Kaduna mens innbyggerne feiret en muslimsk høytid.

Tirsdag ble det klart at minst 85 sivile ble drept da dronen eksploderte.

I en uttalelse fra de statlige nødetatene som er lagt ut på Facebook, står det at det så langt er funnet levninger av 85 mennesker, og at søket fortsatt pågår.

(NTB)

Åpner for gruvedrift på havbunnen

Ap, Sp, Frp og Høyre er etter flere ukers forhandlinger enige om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen.

Norge vil med dette være blant de første landene i verden som åpner for kommersiell gruvedrift etter havbunnsmineraler.

Partiene har blitt enige om en stegvis åpningsprosess der Stortinget skal godkjenne de første utviklingsprosjekter, på samme måte som det gjøres for enkelte utvinningsprosjekter i petroleumssektoren.

- Dette gir kjente og forutsigbare rammer for næringsaktørene som skal delta i den nye næringen. Krav til miljø og miljøkartlegging i letefasen og myndighetenes ansvars presiseres i enigheten, der myndighetene i forkant av en eventuell utvinning skal lage et oppdatert og sammenstilt kunnskapsgrunnlag om virkninger for miljø, skriver Høyre i en pressemelding.

Gruvedrift på havbunnen er svært omstridt. I sitt ferske direktiv om kritiske råvarer slår EU fast at de ikke vil støtte slike prosjekter før alle miljøkonsekvenser er fullt ut kartlagt.

Norge har store forekomster av ulike mineraler på havbunnen, og regjeringen ønsker å legge til rette for at dette kan bli en ny næring. Flere av mineralene det er snakk om, er viktige for eksempel i utbyggingen av vindmøller og i konstruksjonen av batterier.

Regjeringens planer om gruvedrift på havbunnen har vært avhengig av støtte fra høyresiden. Regjeringens samarbeidspartner SV er stor motstander av planene.

(NTB)

Annonse