Annonse

Nyhetsstudio

Kjedekollisjon på E18

Det har vært en kjedekollisjon på E18 ved Kjellstadkrysset i Lier, i strekningen Drammen til Oslo. Det skriver Vegtrafikksentralen.

- Det er lange køer og kun et felt er åpent. Det er nedsatt fartsgrense til 50, så det går seint og er mye trafikk, sier Inge Bjørnerud, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen sør til Dagbladet.

Det er venstre felt som er stengt. Nødetatene er på stedet, forteller Bjørnerud. Det er uklart om noen er skadd.

Annonse
USA: høyesterettsdommer går av med pensjon
Foto: NTB

USA: høyesterettsdommer går av med pensjon

Høyesterettsdommer Stephen Breyer går av med pensjon 30. juni, melder Reuters.

Hasteinkaller til pressekonferanse om dataangrep

Justisministeren, blant flere, varsler pressekonferanse onsdag klokka 18 om dataangrepet som har rammet flere norske bedrifter i løpet av dagen.

Annonse

Kø på E6

En lastebil har klokken 17.09 fått motorproblemer på E6 på Skedsmovollen.

Bilberger er på stedet. Det meldes om kø i sørgående løp.

Politiet stopper Sian-demostrasjon i Oslo

Politiet har besluttet å stanse en markering fra Sian (Stopp islamiseringen av Norge) i Oslo førstkommende lørdag.

Det skriver politiet selv i en pressemelding.

Bakgrunnen er den eksisternde trusselvurderingen til PST.

- Utgangspunktet for politiets vurdering er at det ved flere av SIANs markeringer de siste årene har vært et høyt konfliktnivå, og at det flere ganger har forekommet til dels alvorlige ordensforstyrrelser. Natt til lørdag 25. juni ble det i tillegg til dette som kjent begått en svært alvorlig voldshandling i Oslo sentrum. En av politiets hypoteser er at det dreide seg om islamistisk terror, og PST har som følge av hendelsen satt terrortrusselnivået i Norge til nivå 4. Institusjoner eller personer som oppfattes å fornærme religionen islam, er aktuelle mål for ekstreme islamister.

Politiet vurderer at det fortsatt eksisterer en uavklart trussel om alvorlige voldshandlinger knyttet til hendelsen. På grunn av frykt for alvorlige ordensforstyrrelser må arrangementet flyttes til et annet tidspunkt.

Dagbladet har vært i kontakt med Sian-leder Lars Thorsen som bekrefter at de avlyser markeringen på Eidsvolls plass.

Annonse

Luftambulanse på vei til fallulykke

Alle nødetatene er på vei til en fallulykke i Lier, melder politiet. Også luftambulanse er på vei.