Annonse

Nyhetsstudio

Nytt angrep med hypersonisk missil

Russiske myndigheter hevder de har skutt med hypersonisk missil. Dette er andre gang russiske styrker hevder å ha brukt det kraftige våpenet.

Våpenet - kjent som Kinzhal, som betyr dolk - traff et ukrainsk drivstofflager nær havnen i Mykolaiv ved Svartehavet, sa en tjenestemann i det russiske forsvarsdepartementet.

Det er andre dagen på rad at Russland sier de har brukt missilet, som er i stand til å treffe mål 1250 mil unna med en hastighet som er 10 ganger lydens hastighet.

Annonse

Hasteinkaller til pressekonferanse om dataangrep

Justisministeren, blant flere, varsler pressekonferanse onsdag klokka 18 om dataangrepet som har rammet flere norske bedrifter i løpet av dagen.

Kø på E6

En lastebil har klokken 17.09 fått motorproblemer på E6 på Skedsmovollen.

Bilberger er på stedet. Det meldes om kø i sørgående løp.

Annonse

Politiet stopper Sian-demostrasjon i Oslo

Politiet har besluttet å stanse en markering fra Sian (Stopp islamiseringen av Norge) i Oslo førstkommende lørdag.

Det skriver politiet selv i en pressemelding.

Bakgrunnen er den eksisternde trusselvurderingen til PST.

- Utgangspunktet for politiets vurdering er at det ved flere av SIANs markeringer de siste årene har vært et høyt konfliktnivå, og at det flere ganger har forekommet til dels alvorlige ordensforstyrrelser. Natt til lørdag 25. juni ble det i tillegg til dette som kjent begått en svært alvorlig voldshandling i Oslo sentrum. En av politiets hypoteser er at det dreide seg om islamistisk terror, og PST har som følge av hendelsen satt terrortrusselnivået i Norge til nivå 4. Institusjoner eller personer som oppfattes å fornærme religionen islam, er aktuelle mål for ekstreme islamister.

Politiet vurderer at det fortsatt eksisterer en uavklart trussel om alvorlige voldshandlinger knyttet til hendelsen. På grunn av frykt for alvorlige ordensforstyrrelser må arrangementet flyttes til et annet tidspunkt.

Dagbladet har vært i kontakt med Sian-leder Lars Thorsen som bekrefter at de avlyser markeringen på Eidsvolls plass.

Luftambulanse på vei til fallulykke

Alle nødetatene er på vei til en fallulykke i Lier, melder politiet. Også luftambulanse er på vei.

Annonse

Politiet opprettholder nasjonal bevæpning

Politiet opprettholder nasjonal bevæpning, men justerer anbefalinger, opplyser politiet selv i en pressemelding.

Trusselnivået i Norge er endret fra ekstraordinært, til høyt, ifølge PST. Faren for følgehandlinger eller inspirerte angrep gjør at politiet fortsatt vil være midlertidig bevæpnet, heter det i pressemeldinga.

- Med denne endringen som PST nå har varslet, vil vi også justere på tiltakssettingen. Imidlertid opprettholdes inntil videre den midlertidige bevæpningen for alt innsatspersonell i politiet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Bjørnland opplyser også at den nasjonale anbefalingen om å utsette Pride-arrangement opphører.

- Politidistriktene vil selv gjøre risikovurderinger knyttet til enkeltarrangementer og håndtering av store folkeansamlinger basert på det overordnede trusselbildet og lokale forhold, sier Bjørnland.