Ras og flom i Jølster

Bil bekreftet tatt av jordskred på Jølster:

Politiet har nå fått bekreftede opplysninger om at en bil ble tatt av jordskredet over FV 451 ved Årnes.

En mann i 50-årene er meldt savnet og det er grunn til å tro at han kjørte bilen som ble tatt av skred. Politiet er i kontakt med og følger opp mannens nærmeste pårørende.

Politioverbetjent Wenke Hope sier til Dagbladet at det nå er bekreftet at en person er savnet.

- Vi har gjort overflatesøk med helikopter uten resultat, men nå har vi fått det endelig bekreftet at en person er tatt av skredet, sier Hope.

Hun sier det var opplysninger fra den savnede 50-åringens familie som bekreftet det, men at hun kan ikke kan gå nærmere inn på detaljer i saken.

Ifølge Hope har geologer vurdert det som trygt å begynne å rydde på 138, men foreløpig ikke FV 451, hvor ulykken skjedde.

Det ble gjort overflatesøk i området med helikopter og båt i går kveld uten resultat og politiet kunne da ikke fastslå om noen av tatt skredet. Når politiet endelig har fått bekreftet at det var en bil i jordskredet fortsetter søket med alle tilgjengelige ressurser, i første omgang fra luften, opplyser politiet.

Store jordmasser i vannet gjør søket vanskelig, men værforhold og lys er bedre i dag enn i går. Det er fremdeles stor rasfare i området og det må tas hensyn til sikkerheten til søkemannskap. Det er ikke forsvarlig å sende ned dykkere eller småbåter tett på land så lenge rasfaren vedvarer.

Studioet fortsetter under annonsen

E39 gjennom Jølster åpnet for ledebilkjøring:

E39 i Sogn og Fjordane er åpnet for ledebilkjøring mellom Førde og Jølster fredag, mens veien der en bil ble tatt av ras først åpner om to til tre uker.

Det er en ventetid opp mot 15 minutter på E39, melder Vegtrafikksentralen.

Veien går mellom Moskog i Førde til Grimsbøen i Jølster. Strekningen var nattestengt natt til fredag.

E39 går fra Førde langs Jølstra og nordsiden av Jølstravatnet til Sandane i Gloppen.

Etter det kraftige regnværet tirsdag gikk det til sammen fem ras i Jølster. På E39 gikk det fire ras på en strekning på 3 kilometer.

På fylkesvei 451 feide et bredt ras med seg veien ut i vannet. En mann er antatt omkommet etter at raset tok bilen han kjørte. Statens vegvesen opplyser til Firda at det trolig vil ta to til tre uker før denne veien åpnes igjen.

(NTB)

Evakuerte i Jølster får flytte hjem:

De som er evakuert etter jordraset i Jølster, får flytte hjem, opplyser ordfører Oddmund Klakegg.

- Jeg er stolt og imponert over frivillige og sambygdinger. Det er rørende å se at mange har gjort mye, sier han til NRK.

Onsdag startet Vegvesenet opprydningen etter flere ras på E39 og mindre veier i Jølster, og i løpet av dagen satser de på at fleste veiene skal være åpne, sier avdelingsdirektør Svenn Finden til Firda.

(NTB)

Statssekretær evakuerte folk med båt:

Statssekretær Atle Hamar (V) evakuerte folk med båt på Jølstravatnet etter at rasene i Jølster tirsdag.

Etter en uke med temperaturer over 30 grader kom det enorme mengder nedbør tirsdag. Resultatet var fem store ras bare i Jølster, flere ødelagte hus og sperrede veier. En rekke mennesker ble isolert som følge av raset.

Statssekretær Atle Hamar, som er bosatt i Jølster, var med å kjøre de mellom åtte og ti båtene som evakuerte 150 personer som var innesperret mellom rasene på E39. Det skriver han på Facebook.

- Jeg trodde aldri at jeg noen gang skulle få være med å evakuere folk med båt på Jølstravatnet, skriver Hamar.

Statssekretæren er imponert over å se hvordan folk stiller opp og tar i et tak i en slik situasjon. Én mann i 50-årene er savnet etter rasene.

- Oppi det hele er det forferdelig trist at en bil ble tatt av raset på sørsiden og at en person er savnet, skriver Hamar.

(NTB)

Arkivfoto: Ned Alley / NTB scanpix

Lensmannen forteller siste nytt om skredene:

Dag Fiske, lensmannen i Førde, orienterer om siste nytt.

En mann er fortsatt savnet etter at bilen hans trolig ble tatt av skred, og flere veier er stengt.

Erna Solberg: - Med det ekstremværet vi har fått, blir det utfordringer:

Statsminister Erna Solberg (H) fastslår at det må jobbes med å bedre beredskapen fordi været endrer seg.

- En av de store utfordringene en del steder på Vestlandet er at de vakre fjellene våre også er veldig bratte. Det betyr at det er rasutsatt. Med det ekstremværet vi har fått, blir det utfordringer. De siste årene har vi sett at vi får jordras som følge av store nedbørsmengder på kort tid, sier Solberg til NTB.

Torsdag setter hun kursen mot Førde, som bare ligger snau times kjøretur unna rasrammede Jølster. Solbergs tur dit var planlagt på forhånd og har ikke sammenheng med raset.

Statsministeren understreker viktigheten av arbeidet med rassikring og sårbarhetsanalyser i kommunene.

- Alle kommune er pålagt å gjøre dette. De må også sørge for at de er oppdatert på nye værprognoser som innebærer mer ekstremvær. Dette er en klimatilpasning som pågår, sier Solberg.

Mobilnettet har falt ut i enkelte av de rasrammede områdene. Solberg sier at det viser at vi er sårbare for naturkatastrofer.

- Det er derfor vi jobber med mer robusthet og alternative nett. Denne regjeringen har satt i gang jobbingen med et alternativt kjernenett, for å sikre at vi ikke er avhengige av ett nett.

På spørsmål om beredskapen er god nok, svarer Solberg at det hele veien må jobbes med å bedre beredskapen knyttet til mer ekstremvær.

(NTB)

Helikopter over Jølster: Viser store ødeleggelser:

Et redningshelikopter fra Hovedredningssentralen er i rasområdet i Jølster.

Bildene fra helikopteret viser hvordan raset har banet seg vei gjennom husene og tatt med seg store menger jord og stein nedover åsen, over veien og ut i sjøen.

Politiet har tidligere sagt at de foreløpig mangler kontroll på 30 personer.

Samfunnssikkerhetsministeren: Det som skjer i Sogn og Fjordane, er dramatisk:

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp) betegner den uavklarte rassituasjonen i Sogn og Fjordanene som dramatisk.

- Det er dramatisk det som skjer i Sogn og Fjordane, og jeg følger situasjonen tett. Justis- og beredskapsdepartementet er i løpende kontakt med underliggende etater for å sikre at de har de nødvendige ressursene for å håndtere situasjonen, opplyser Tybring-Gjedde i en epost til NTB.

Hun sier hun vurderer å reise til de rasrammede områdene, men at hun avventer situasjonen.

- Jeg vil også veldig gjerne lytte til de som nå håndterer situasjonen lokalt, men vil avvente slik at mannskapene får gjøre arbeidet sitt uforstyrret mens situasjonen pågår, sier hun videre.

Det er foreløpig ikke meldt om noen personskader etter de fem store rasene som gikk i Jølster tirsdag ettermiddag og kveld. En rekke veier er sperret, og flere bygg er ødelagt av de store jordmassene.

Nødetatene venter onsdag formiddag på at geologer skal inn i områdene for å vurdere hvor det er trygt å gå inn og hvorvidt det er fare for nye ras. Ingen er meldt savnet, men flere titalls personer er ikke gjort rede for som følge av manglende mobilnett. Politiet betegner situasjonen som uavklart.

(NTB)

Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ikke kontroll på rundt 30 personer:

Lensmann Dag Fiske i Førde opplyser til VG at de foreløpig ikke har kontroll på rundt 30 personene etter rasene i Jølster.

- Pårørende har ringt til oss og sagt at de ikke har fått kontakt.

Politiet opplyser i en pressemelding at de mottar en rekke henvendelser fra folk som ikke oppnår kontakt med familie og venner som befinner seg i området. Siden det ikke tyder på at mennesker skal være tatt av rasene så er det stor sannsynlighet for at man ikke oppnår kontakt på grunn av det omfattende utfallet av mobil og bredbåndsdekning.

Flyforbud innført over rasområder i Jølster:

Politiet har fått innført flyforbud i luftrommet over Vassenden i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Årsaken til ferdselsforbudet er å sikre redningsinnsatsen fra luften, skriver de i en pressemelding.

Det vil bli søk i luftrommet med SAR helikopter. Det vil også bli foretatt undersøkelser av geologer med helikopter. Disse er unntatt fra restriksjonene.

Flyforbudet har umiddelbar virkning og gjelder til området er erklært sikkert av ansvarlige myndigheter.

Tirsdag ettermiddag klokka 16.26 fikk Vest politidistrikt første melding om ras i området ved E39 langs Jølstravatnet. Kort tid seinere fikk politiet inn en rekke meldinger om ras ulike steder over og langs E39 mellom Førde og Skei i Sogn og Fjordane.

Alle nødetater, samt Hovedredningssentralen Sør-Norge ble varslet og sendt ut i området.

Over 150 personer ble evakuert fra området på grunn av fare for nye ras.