Regjeringserklæringen

KrFs landsstyre sa ja til regjeringsplattformen med 19 mot 17 stemmer:

Med knappest mulig margin, 19 mot 17 stemmer, ga landsstyret i KrF råd til stortingsgruppa om å si ja til regjeringsavtalen, etter det Dagbladet får opplyst.

Stortingsgruppa var enstemmig.

Studioet fortsetter under annonsen

Hareide konfrontert med nedgangen:

I intervjuet med Dagbladet blir Knut Arild Hareide (KrF) konfrontert med de siste meningsmålingene som viser at partiet er under sperregrensa.

- Føler du et personlig ansvar?

- Nå har vi hatt sonderinger og regjeringsforhandlinger, og uavhengig av hvilket retningsvalg vi tok, tror jeg at vi har et potensial.

Hvis du hadde vunnet fram

Hareide ble også spurt om han tror KrF ville ha gjort det bedre på meningsmålingene dersom partiet hadde gått for retningsvalget han anbefalte.

- Det vet vi aldri. Jeg pekte på det rentingsvalget fordi jeg mente det var best for KrF og landet, sier han og fortsetter:

- Men jeg tror vi har et stort potensiale videre, selv om vi endte med det retningsvalget vi gjorde, avslutter Hareide.

Fornøyd Ropstad:

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) begynner med å trekke fram seierne de har oppnådd ved å gå inn i den utvidede regjeringen.

- Det har vært godt å høre en regjeringserklæring med så mye KrF-politikk.

På spørsmål om kritikken den siste uka har gått inn på ham, svarer Ropstad slik:

- Jeg har brukt mest tid på å sette meg inn i saker i departementet, og mindre tid på å lese aviser.

- KrF og Venstre i skyggen:

Dagbladets reporter Mats Rønning poengterer at denne regjeringserklæringen er et uttrykk for at KrF har kommet inn, og at vi nå har en flertallsregjering.

Umiddelbart kommenterer Dagbladets politiske redaktør, Geir Ramnefjell, ommøbleringen i Stortingssalen.

- Det har blitt litt mer asymmetrisk i Stortingssalen. Enda mer talende er det at man har plassert to nye statsrådstoler foran raden, slik at Erna og Siv sitter foran lederne i KrF og Venstre, slik at de blir stilt i skyggen. Det er dessverre et symbolsk bilde på denne regjeringen.

- Det var nesten litt for talende, så der lurer jeg på om de nesten må gjøre noen grep. For det kan bli en gjengående vits blant opposisjonen, sier Ramnefjell.

Gjorde narr av ommøblering:

Sv-leder Audun Lysbakken har bitt seg merke i ommøbleringen i Stortinget etter som en følge av den utvide regjeringen med sine 22 statsråder.

- Det har blitt så utrolig mange statsråder og at Siv og Erna er blitt flyttet fram på gulvet.

- Dette synes jeg er et fint bilde på hva denne regjeringen er: Høyre og Frp sitter foran, og Krf og Venstre er plassert bak, sier Audun Lysbakken (Sv)

- Regjeringen føler press:

Dagbladets politiske redaktør, Geir Ramnefjell, og journalist Mats Rønning, tar tempen i vandrehallen i Stortinget.

- Solberg holdt en tale på 27 minutter, men hadde vel en time til rådighet. Det var mye kjent materiale, sier Ramnefjell.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum innom for å si hva han mener. Han blir utfordret på hvilken innflytelse partiet vil ha de neste åra.

- Den er ganske stor, vi påvirker allerde. At vi allerede har vokst så mye vi har gjort, gjør at regjeringen føler et press.

Erna: Brexit får konsekvenser:

- Storbritannias beslutning om å melde seg ut av Eu vil få konsekvenser også for Norge, sier Solberg.

Hun argumenterer for at det viktigste for regjeringen er å sikre et velfungerende EØS-samarbeid, og samtidig videreføre samarbeidet med Storbritannia.

- Norge er fortsatt best tjent med at Storbritannia finner en løsning som sikrer en ordnet uttreden av EU. Men det kan ikke utelukkes at Storbritannia forlater EU uten en avtale, sier hun.

- Gjenger må bekjempes tidlig:

- Framvekst av kriminelle gjenger i byene, med bånd til internasjonal kriminalitet, må bekjempes aktivt og i en tidlig fase, sier Solberg fra talestolen.

Hun sier at bedre forebygging, skjerpet politiinnsats mot bakmenn og vurdering av nye virkemidler vil bli viktig framover.

- Målet er å ivareta hverdagstryggheten i alle deler av byene våre og å hindre ungdom fra å bli rekkrutert og utnyttet.

Ekstra stoler på Stortinget:

Erna Solberg og Siv Jensen sitter på framskutte plasser - for å få plass til alle de 22 statsrådene i den nye regjeringen.

Vil ikke endre abortloven ytterligere:

I sin tale sier Solberg at «medisinsk bruk av bioteknologi skal utnyttes til det beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.»

- Dette skal skje med respekt for menneskeverd, menneskerettigheter og personlig intigritet og uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg.

Hun sier også at det ikke vil fremmes endringer i bioteknologiloven, med mindre regjeringspartiene er enige om dette.

Utover å fjerne åpningen for såkalt fosterredduksjon, vil regjeringen heller ikke fremme forslag om endringer i abortloven, sier Erna.

Barnefattigdom: Erna peker på innvandringen:

Erna Solberg mener den økte barnefattigdommen de siste årene henger nøye sammen med økt innvandring.

«Økningen i antall barn som vokser opp i fattige familier henger sammen med den høye innvandringen siden årtusenskiftet. Innvandringen til Norge er betydelig redusert de siste årene, men den irregulære migrasjonen er svært lite forutsigbar, og er en stor utfordring. Vi må ha høy beredskap for raske skifter.»

Tips oss:

Tips Dagbladet om gode nyheter!
Vi betaler inntil 10 000 kroner for nyhetstips.

Vi ønsker tips om det som opptar deg: Er du på stedet når noe dramatisk skjer, kan du sende MMS-bilder til 2400. Vet du om store nyhetssaker vi bør undersøke eller skjevheter som bør granskes?
Tips oss på 2400 eller ring 2400 0000.

Vi svarer alle tipsere og belønner månedens beste tipsere. De beste nyhetstipsene betales med 10 000,- Som tipser kan du selvsagt være anonym. Kildevern og husregler.