Annonse

Uværet «Hans»

Trondheim: - Konsekvensene kan bli meget store

Ekstremværet «Hans» ventes å treffe Norge for fullt mandag ettermiddag, opplyser Meteorologisk institutt. Det har blitt sendt ut rødt farevarsel for nedbør, skred, vind og flom flere steder i landet.

Trondheim kommune opplyser at de tar forholdsregler, og råder samtidig innbyggerne til å gjøre det samme.

- Trondheim kommunes beredskapsorganisasjon og Trondheim Bydrift følger situasjonen nøye og er klare til å iverksette tiltak dersom det skulle bli nødvendig, skriver kommunene i en pressemelding.

Videre råder de innbyggerne til å gjøre det de kan for å sikre eiendommene sine best mulig.

- Sørg for at takrenner og stikkrenner er åpne, det er lurt å fjerne løv, kvister og rask dersom sluk og avløpsledninger er blokkert. Har du en kjeller der det kan tenkes at vann kommer inn, bør du sørge for at gjenstander fjernes fra gulvet, heter det i pressemeldingen.

I Danmark rapporterer mediene om kjellere som har blitt oversvømt med voer 30 centimeter vann, ifølge danske B.T.

Trondheim kommune skriver at prognosene for ekstremværet endres raskt.

- Konsekvensene lokalt kan bli meget store. Stengte veier og ras vurderes som meget sannsynlig. Av de større vassdrag er spesielt Gaula utsatt og vannstanden kan her stige meget raskt, står det i pressemeldingen.

Annonse
Her kan vannet fortsatt stige
Tyrifjorden i forrige uke. Foto: NTB

Her kan vannet fortsatt stige

De aller fleste områdene som er rammet av ekstremværet «Hans» har nådd flomtoppen og er gjennom det verste.

Området rundt Tyrifjorden har likevel fortsatt rødt farevarsel for flom, og hydrolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Inger Karin Engen, forteller at vannet fortsatt kan øke.

- Vannstanden i de store sjøene i Drammensvassdraget er i ferd med å flate ut, men i bunnen ved Tyrifjorden, stiger fortsatt vannet litt, sier Engen til Dagbladet.

Flomtoppen i Tyrifjorden er ventet tirsdag.

- Rødt farevarsel vil nok vare i noen dager til, men det er vanskelig å si hvor lenge, sier Enger.

I Ringerike kommune har mange evakuerte fått lov til å returnere til hjemmene sine. Kommunen opplyser om at 920 personer fortsatt er evakuert. Omkring 2000 personer ble tilsammen evakuert i forrige uke.

- Vi er nok gjennom det verste. Jeg tror ikke noen flere steder vil oppleve nye problemer, sier Enger.

På vei ned: - Kan øke igjen
Mjøsa forrige uke. Her renner kloakk rett ut i innsjøen. Foto: Geir Olsen/NTB

På vei ned: - Kan øke igjen

Vannstanden i Mjøsa er sakte, men sikkert på vei ned, ifølge Imjøsa.no.

Vannet har sunket to centimeter siden søndag morgen, og er mandag morgen målt til 7,43 meter.

Vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), opplyser til Hamar Arbeiderblad, at vannstanden kommer til å vedvare lenge. Hun sier at det er lite som skal til for at den igjen vil øke.

- Dersom det ikke skulle komme noe nedbør eller kun små, lokale byger, så er det kun bekkene som vil stige, men blir det nedbør over store områder, stiger de store innsjøene på ny, sier hun til avisa.

Ifølge værmeldingen er det ventet nedbør over Hamar de kommende dagene.

- Det kan bli noe nedbør mot helgen igjen, men totalt sett tror jeg det er ganske gunstige forhold for å få vannet kontrollert unna den neste uka, sier vakthavende meteorolog, Håkon Mjelstad, til Hamar Arbeiderblad.
¨
Til tross for at mange av de berørte områdene nå opplever opphold og at flomtoppen er nok, er det fremdeles flomfare i flere steder.

Rødt farevarsel for flom er fortsatt utstedt i Tyrifjorden. I tillegg er flere områder i Drammenvassdraget, Glomma og Mjøsa på oransje nivå.

Det kommende nedbøret kan forlenge flomtoppen.

- Vi tror dette kommer til å forlenge flomtoppen, men at det neppe blir kritisk, sier seksjonssjef ved jordskredskredvarslinga i NVE, Ivar Berthling, til NRK.

Annonse

Innbyggere i Lier kan miste vannet

Vannbehandlingsanlegget i Sylling i Lier er stengt fordi vannstanden i Holsfjorden har økt som følge av flommen. Det fører til at flere innbyggere kan miste vannet.

Vannbehandlingsanlegget er stengt fordi det er en risiko for at urenset vann kan komme inn i anlegget. Det vil ikke bli tilført mer vann i vannreserven.

- Det er viktig at folk reduserer forbruket slik at vi kan forlenge vannreserven lengst mulig, sier daglig leder Otto Schacht i Lier vei, vann og avløp KF til Drammens Tidende.

Dersom vannforbruket ikke går ned, kan folk risikere å miste vannet helt.

- Da må folk reise ut av hjemmene for å hente vann som vi plasserer ut på strategiske steder, sier Schacht.

Det er ukjent hvor lenge anlegget blir stengt.

(NTB)

Flomvarselet for deler av Glomma nedjustert til oransje nivå

Flomvarselet for Glomma nedenfor samløpet med Vorma nedjustert fra rødt til oransje nivå, ifølge NTB.

Annonse