Zoom striper

Firekanta

I tradisjonen etter Larsons Gale Verden, Bizarro og Rutetid, er Firekanta et skråblikk på alt mellom himmel og jord. Ofte er serien samtidig og aktuell, av og til dykker den i historien og noen ganger blander den det historiske og samtidige for en absurd eller humoristisk effekt.

Zoom striper

  • Google+

  • Google+

  • Google+

  • Google+

  • Google+

  • Google+