Zoom striper

  • Google+

  • Google+

  • Google+

  • Google+

  • Google+

  • Google+

  • Google+

Zelda

Lina har permisjon. Ellen Ekman vikarierer med Lille-Berlin til Lina er tilbake med nye Zelda.

Zelda er en storkjefta feminist med sterke drifter, store drømmer og svak gjennomføringsevne. Hun vil jobbe med media, men når ikke lenger enn youtube. Hun vil være kunstner, men får det ikke til. Hun vil finne seg selv, men liker ikke det hun finner.

Zoom striper