22,6 millioner flyreiser til utlandet

Utlendinger på Norges-ferie står for den største økningen. 

TRAFIKKVEKST: Antallet flyreiser mellom Norge og utlandet øker stadig. I 2015 ble det registrert 22,6 millioner slike flyturer. Foto: NTB Scanpix
TRAFIKKVEKST: Antallet flyreiser mellom Norge og utlandet øker stadig. I 2015 ble det registrert 22,6 millioner slike flyturer. Foto: NTB ScanpixVis mer

Antall flypassasjerer mellom Norge og utlandet økte til 22,6 millioner i 2015 viser tall fra Avinors store reiseundersøkelse.

Undersøkelsen viser også at det er utlendinger på ferie og fritidsreiser som står for den største økningen. Spesielt er dette fremtredende for Oslo, men også i Bergen og Trondheim stod utlendingers fritidsreiser for det vesentligste av veksten, skriver Avinor i en pressemelding.

Men også nordmenn er hyppige kunder hos flyselskapene. Og stadig flere av oss velger å fly når vi skal på fritidsreiser innenlands.

2,4 reiser per innbygger

I 2015 registrerte Avinor for første gang flere fritidsreiser enn forretningsreiser mellom norske destinasjoner.

I gjennomsnitt flyr hver eneste nordmann 2,4 innenlands flyvninger per år. Det er det samme nivået som i 2013. I Nord-Norge derimot, flyr man mer. I de nordligste fylkene registrerte Avinor 5,7 flyvninger per innbygger.

Grunnene til at vi velger fly er også i endring.

Siden 2013 har fritidstrafikken innenlands økt med 5 prosent, antall forretningsreiser er uendret, og antall flyreiser til og fra arbeid er redusert med 11 prosent.

Populær direkterute

Når det gjelder interkontinentale reiser er Nord-Amerika fortsatt den mest populære destinasjonen. Aller mest pop er New York, og 70 prosent av trafikken til byen besørges av direkteruter.

Trafikken til og fra Asia har økt mest over tid, men de siste to årene har økningen vært størst på rutene til Nord-Amerika, skriver Avinor.

- Det er gledelig å se at så mange nå velger direkteruter til New York. Et stadig bedre rutetilbud med flere interkontinentale ruter direkte fra Oslo lufthavn og andre store flyplasser bidrar sterkt til både til trafikkvekst og nasjonal økonomisk vekst, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

I Avinors reisevaneundersøkelse 2015 har 155 000 flypassasjerer svart på spørsmål om reisen de gjennomførte.