SPAR SKATT: Dagbladets økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim gir deg 30 kjappe råd som kan spare skatt.  Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
SPAR SKATT: Dagbladets økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim gir deg 30 kjappe råd som kan spare skatt. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

30 skatteråd i siste liten

Du har noen timer på deg ennå.

||| Ved midnatt går fristen for selvangivelsen ut for de fleste. Her er 30 kjappe råd som kan spare deg tusener.
 

1. Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig? Ikke før det opp! Legg heller ved et eget ark hvor du informerer om tvilen. I snitt «granskes» din selvangivelse i bare ett minutt eller to. Leverer du via Internett, vil sannsynligvis din selvangivelse bare sjekkes maskinelt, ikke av et menneske. Dermed blir det ikke gjort en kvalitativ vurdering av om hobbyinntekten du førte opp i selvangivelsen egentlig er skattefri.

2. Er du i tvil om fradrag? Før det opp! Men forklar hvorfor i et eget ark eller under post 5.0 på side to av selvangivelsen. Spill med åpne kort. Da har du gode muligheter for at likningsfunksjonæren (eller -maskinen) lar det passere og går videre til neste selvangivelse minuttet etterpå.

3 Gratis aviser. Får du betalt aviser av jobben? Såframt du har et spesielt informasjonsbehov skal bare ett av abonnementene fordelsbeskattes. Sørg for at det er det billigste. Men hvis du allerede betaler ei avis av egen lommebok, kan du stryke skatten på avisa som jobben dekker. Verken arbeidsgiver eller likningskontor kan vite at du betaler aviser av egen lomme.

4. For høy likningsverdi? De siste åra har myndighetene økt likningstaksten på fast eiendom med flere titalls prosent. I fjor ble den økt med nye ti prosent. Derfor er det viktig at du sjekker at likningsverdien på din bolig (eller hytte, tomt etc.) ikke overstiger 30 prosent av markedsverdien. Ellers risikerer du formuesskatt.

5. Reisefradrag. I post 3.2.8 har likningskontoret satt opp fjorårets reisefradrag. Men de kan jo ikke vite om du for eksempel har skiftet jobb og fått lenger reiseavstand. Rett det opp. Har du firmabil? Du kan likevel føre opp reisefradrag!

6. Fradrag «til gode»? Fikk du et såkalt framførbart underskudd i fjor? Sjekk fjorårets skatteoppgjør. Du finner det i tilfelle bortgjemt med et lite minus etter tallet. Det betyr rett og slett at fradragene dine i fjor var så høye at de oversteg inntekten. Du fikk med andre ord ikke «brukt opp» alle fradragene. Men du kan kreve dem i år. Dette er særlig aktuelt for alle som solgte aksjer eller bolig med store tap, eller som innfridde fastrentelån med stor overkurs. Eller for andre med lav inntekt, for eksempel studenter, som har høye rentefradrag

7. Tap på bolig. Solgte du bolig eller hytte med tap i 2009? Du kan trekke fra hele tapet, inkludert oppussing, meklerhonorar, dokumentavgift etc. Men da må det ha gått minst tolv måneder fra dere flyttet ut til salget ble gjennomført. Eller at det har gått mindre enn ett år fra kjøp til salg. For fritidseiendommer er ikke kravet like strengt. Da må du ha eid og brukt den som hytte i mindre enn fem av de siste åtte åra før salget ble gjennomført.

8. Enslig forsørger? Pass på at du skatter i klasse to. Det gir nesten 11000 kroner i spart skatt. Selv om du ble separert på slutten av 2009, har du krav på klasse 2 for hele året. Men det må du selv fortelle likningskontoret.

9. Skilt? Er dere skilt, men har daglig omsorg for hvert deres barn? Da kan dere begge få klasse to og hvert deres foreldrefradrag!
10. Skattefri lønn? Husk at lønn under 1000 kroner stort sett er skattefritt. For arbeid i hjemmet er grensen på 2000 kroner. Malte du naboens gjerde, er det altså en fordel å kreve 2000 kroner, ikke 2500 kroner. Er arbeidsgiver en skattefri institusjon, for eksempel et idrettslag, er grensa økt til hele 4000 kroner. Har du for eksempel holdt et foredrag for Rotary og fått 2500 kroner for jobben, må du sjekke at ikke Rotary melder dette som skattepliktig lønn.

11. Pass på ektefellen. For de fleste ektefeller spiller det ingen rolle hvordan renter og innskudd/gjeld er fordelt i selvangivelsen. Men det er et viktig unntak: Dersom den ene ektefellen har alminnelig inntekt som er lavere enn 40800 (personfradraget), bør dere omfordele kapitalinntektene eller -kostnadene. Dere kan for eksempel føre over renteinntekter på den som tjener minst, eller rentefradrag på den som tjener mest.

12. ... og samboerfella! Samboere uten felles barn liknes hver for seg. Selv om dere har felles bolig og deler renteutgiftene, opplever likevel mange at renter og gjeld blir ført opp på bare den ene i selvangivelsen. Med felles økonomi gjør det normalt ikke så mye. Skatten blir den samme, selv om den ene tjener mer enn den andre. Men pass på at ikke en av dere ender opp med positiv skatteformue på denne måten.

13. Sponset telefon. Får du mobil betalt av jobben? Den skattepliktige fordelen skal maksimalt være 4000 kroner hvis du får dekket enten bredbånd, fasttelefon, eller mobil. Får du dekket to eller flere tjenester, skal du maks skatte av 6000 kroner. Svært mange dekker selv deler av telefonregningen. Da må du sjekke at dette beløpet er trukket fra den skattepliktige inntekten (4000/6000). Eksempel: Du får dekket mobilen av jobben, men betaler 1500 kroner i egenandel. Da skal jobben bare rapportere inn 2500 kroner som din skattepliktige fordel, ikke 4000 kroner. Her blir det gjort mange feil.

14. Refinansierte du? Hvis du har refinansiert lånet ditt for å få lavere rente, kan du trekke fra alle kostnader, slik som tinglysingsgebyr, takstmann etc.

15. Student og sommerjobb? Studenter får vanligvis ikke pendlerfradrag selv om de jobber deltid. Unntak: Hvis du har sommerjobben borte fra hjemstedet. Da kan du føre opp kostfradrag på 182 kroner (2009) som gir skattekutt på en knapp femtilapp daglig.

16. Privat lån? Har du lånt penger av venner eller familie? Husk å føre opp rentene som du har betalt i løpet av fjoråret. Ellers går du glipp av 28 prosent rentefradrag. Staten holder ikke oversikt over private lån. Det vet bare du og långiver.

17. Litt firmabil. Fikk du firmabilen uti 2008? Da skal du bare fordelsbeskattes for de månedene du faktisk har hatt firmabilen.

18. Barn under 12? Da har du sannsynligvis krav på minst 25000 kroner i foreldrefradrag. Hvert ekstra barn gir 15000 kroner i fradrag. Ikke alle private barnehager har innrapportert årsavgiften til likningsmyndighetene. Kostnadene må være dokumenterbare. Svart dagmamma gir ikke fradrag. Hvis du ikke får «brukt opp» fradraget på utgiftene til barnehage eller SFO, kan du for eksempel føre opp 1,40 kroner per kilometer hver gang du kjørte barna til besteforeldre eller venner for barnepass. Samme sats kan brukes ved henting og bringing til barnehagen, hvis det medfører en omvei fra jobben.

19. Spedbarn. Har dere to barn kan dere kreve opptil 40000 kroner i foreldrefradrag selv om alle kostnader til barnepass skriver seg fra det ene barnet (for eksempel hvis det andre barnet er et spedbarn).

20. Solgt noe? Har du solgt bil, motorsykkel, hytte etc. i 2009? Pass på at ikke de gamle eiendelene står på selvangivelsen. Ellers risikerer du formuesskatt.

21. Var du syk i fjor? Sliter du for eksempel med cøliaki, tanngnissing eller diabetes? Hadde du store sykdomsutgifter (minst 9180 kroner) kan du i mange tilfeller føre dem opp i selvangivelsen.

22. Aksjetap. 2009 var et svært godt år for aksjesparere. Men solgte du med tap, bør du passe på at tapet ble innrapportert på likningen. Vær spesielt oppmerksom på utenlandske aksjer, enkelte spesialfond og strukturerte spareprodukter (AIO/BMA etc.). Du må selv sørge for å føre opp disse tapene, ellers går du glipp av 28 prosent skattefradrag.

23. Fagforening. Denne fradragsposten har økt en god del de siste åra. I 2009 var den på inntil 3600 kroner, som kan spare deg for en drøy tusenpall i skatt. Men det er slett ikke sikkert at jobben eller fagforeningen har ført den opp i din selvangivelse. Sjekk det!

24. Valutalån. Har du hatt lån i euro, sveiserfranc eller en annen fremmed valuta fjor? Hvis du fikk et valutatap på spekulasjonen må du selv huske på å føre det opp.
25. Kunstner? I årets selvangivelse kan du bruke gjennomsnittet av inntekten de tre siste åra for både toppskatt, beregning av trygdeavgift og pensjonsgivende inntekt.

26. Overvektig? Alle som lider av fedme og som får behandling for dette innenfor norsk helsevesen, kan trekke fra behandlingskostnader og merkostnader som fedmen fører til. For eksempel et høyere klesbudsjett enn folk med mer vanlige kroppsmål. 27. Dyr advokat? Du kan føre opp alle juridiske kostnader som er knyttet til din skattbare inntekt, for eksempel arbeidsrettssaker, men ikke arvesaker eller hekkrangelen med naboen.

28. Dårlig tid? Klarer du ikke å bli ferdig innen 30. april? Søk utsettelse. Ikke skriv et langt brev, to-tre linjer er nok.

29. Ikke for seint å klage. Skattetoget er ikke gått hvis du neste år finner ut at du burde fått med deg et ekstra fradrag i årets selvangivelse. Eller du finner et fradrag som du burde tatt med i 2008. Hovedregelen er at man kan søke om endring av likning ti år tilbake i tid. Hvis endringen gjelder likningsmyndighetenes «anvendelse av skattelovgivningen», er fristen riktig nok tre år. Du kan søke endring av likning når som helst på året.

30. Ikke utsett restskatten! Betal den i tide. Ellers risikerer du opptil 15 prosent strafferente. Lån heller penger i banken for å kvitte deg med restskattgjeld. Det er mer lønnsomt enn å betale statens knallharde strafferente.