370 000 har kols - halvparten uten å vite det

Sykdommen er ofte forbundet med skam.

370 000 mennesker har lungesykdommen kols i Norge. Nesten halvparten vet det ikke selv.

- Fram til nylig har vi trodd at 200 000 nordmenn hadde kols, men vi har gjort nye studier som viser at dette har vært en kraftig underestimering, sier Ane Johannessen, stipendiat ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen.

Nå anslås det at antallet er hele 370 000, noe som betyr at kols er en folkesykdom omtrent på linje med diabetes.

- Det som er spesielt med kols er at nesten halvparten er uten diagnose. Kolsere flest venter ofte altfor lenge før de oppsøker lege, sier hun.

Gir tung pust Kols starter gjerne med morgenhoste og tung pust. Johannessen mener imidlertid mange forveksler symptomene med røykhoste og tar dem som et tegn på aldring.

Konsekvensene av å gå omveien om legekontoret er gjerne store.

- Om diagnosen kommer tidlig har pasientene mye større mulighet for å få behandling som kan lindre plagene og øke livskvaliteten. Spirometri (lungefunksjonsmåling) hos legen er helt avgjørende for å kunne stille diagnosen.

- Medisinering og trening bør komme i gang så kjapt som mulig. Venter du for lenge er det vanskeligere å gjøre noe med lidelsen. I tillegg er det mange som utsetter å gå til lege fordi de rett og slett ikke vil ha diagnosen. Kols er en sykdom som ofte forbindes med skam.

Røyker ikke Johannessen mener at årsaken til skamfølelsen kan være at kols betegnes som en selvforskyldt diagnose på grunn av røyking.

Nye studier viser derimot at så mange som en tredjedel av de rammede ikke har vært røykere. Astmahistorikk, gener og et arbeidsmiljø med mye støv og kjemikalier kan være andre risikofaktorer.

Barn er også utsatt:

• Å ha astma som barn er mer utslagsgivende enn egen røyking med tanke på å utvikle kols. 20 prosent av norske barn har astma i løpet av skoletida.

• Utsettes du for passiv røyking som barn, øker din risiko for å utvikle kols som voksen, viser ny undersøkelse. Tallene er justert for egen røyking og arbeidsmiljø med mye støv og røyk.

• Barn med nedsatt lungefunksjon (-kapasitet) ved fødsel har en mye større sjanse for å utvikle astma og kols enn barn som har god, optimal lungefunksjon.

- Skremmende Lungespesialist Olav Kåre Refvem er leder av Nasjonalt kolsråd, og fikk nylig presentert de nye funnene om antall nordmenn med kols.

Han synes tallet er skremmende høyt.

- Jeg tror dessverre at antall tilfeller kommer til å øke ytterligere. Heldigvis har røyketallene gått ned, men dette er en trend som må snus som et stort skip. Det tar lang tid å bremse ned, og lang tid å svinge.

Han forteller at det ofte tar lang tid å utvikle kols. Og det er sjelden at en diagnose kan stilles før fylte 45 år.

- Du kan være i superfin form i 20- og 30-åra, men så begynner du langsomt å kjenne at formen blir dårligere. Mange tenker at det skyldes at de har sluttet å trene, men det viser seg altså at det ofte er kols.

Når lungefunksjonen er nede i halvparten av det normale vil de fleste for alvor begynne å merke at noe er galt.

Må ha surstoff For personer med kols er gjerne natta og morgenen verst.

- De kan våkne av hoste og av mye sekret som skal opp og ut. De fleste vil imidlertid kjenne seg bedre utover formiddagen. Personer med den alvorligste graden av kols kan derimot ha store problemer med å fungere i dagliglivet. De klarer ikke å gå i trapper, må ta masse medisiner og få tilførsel av surstoff, sier lungelege Refvem.