ØNSKER STØRRE BEVISSTHET: En rekke naturmidler påvirker virkningen av vanlige medisiner. I alvorlige tilfeller kan kombinasjoner gi kramper, nyresvikt og død. Forskere, leger og helskostbransjen ønsker at både pasienter og leger skal være interaksjonene mer bevisst. Foto: SCANPIX
ØNSKER STØRRE BEVISSTHET: En rekke naturmidler påvirker virkningen av vanlige medisiner. I alvorlige tilfeller kan kombinasjoner gi kramper, nyresvikt og død. Forskere, leger og helskostbransjen ønsker at både pasienter og leger skal være interaksjonene mer bevisst. Foto: SCANPIXVis mer

Advarer mot farlige kombinasjoner

Flere naturmidler påvirker virkningen av blodfortynnede medisiner. Ukritisk bruk kan bety nedsatt effekt eller føre til blødninger.

||| — Mange tror at naturlig er ensbetydende med helt ufarlig, men det stemmer ikke. Man må være mer kritisk til hva man putter i seg. Og særlig personer som går på warfarin må være forsiktige, sier Cecilie Sogn Nergård, seniorrådgiver i Regionalt legemiddel-informasjonssenter for helsepersonell, RELIS.

Warfarin, som i Norge distribueres under merkenavnet Marevan, er blodfortynnende. Det er lett påvirkelig. Legemidler, naturmidler og mat kan interagere med warfarin og gi enten økt risiko for blødning eller nedsatt antikoagulerende effekt. Sistnevnte kan i verste fall føre til trombose, eller blodpropp.

I Norge går 82 000 personer på Marevan. Det finnes ingen norske tall på hvor mange som i tillegg tar naturpreparater, men tall fra England viser at det gjelder mellom 19 og 27 prosent av pasientgruppa. Årlig dør 30-40 nordmenn på Marevan hovedsakelig av blødninger.

— Vi retter spesiell fokus på warfarin fordi terapisvikt og bivirkninger for denne gruppa kan få svært alvorlige følger. Dette ønsker vi å unngå, sier Nergård.

Unngå naturmidler I samarbeid med kollega Vigdis Solhaug presenterer Nergård i Tidsskrift for Den norske legeforeningen en rekke naturmidler som marevanbrukere bør unngå. Blant dem er preparater med ekstrakter av hvitløk, tranebær, soyapreparater og den kinesiske urten ginkgo. For noen av naturmidlene er det påvist interaksjon i studier. Andre har havnet i søkelyset på grunn av gjentatte rapporteringer fra pasienter og leger.

— Det er lite forskning på dette området, men kasusrapporter er et signal om at det er et problem. Med mange rapporter er det desto større grunn til bekymring. Med legemidler tenker vi alltid nytte kontra risiko. Med tanke på at disse naturmidlene har lite dokumentert effekt, tolereres det liten risiko, sier Nergård.

Den antatte effekten veier ikke opp for risikoen.

GINSENG: Gir nedsatt effekt av warfarin.Foto: SCANPIX/AP/Ramde Dinesh
GINSENG: Gir nedsatt effekt av warfarin.Foto: SCANPIX/AP/Ramde Dinesh Vis mer

— Vi kan ikke garantere at en person som går på blodfortynnende og spiser ginkgo får blødninger, men vi kan heller ikke utelukke det. Derfor mener vi at warfarinpasienter bør unngå både ginkgo og de andre naturmidlene på lista, sier Nergård.

Svekkes med en fjerdedel For johannesurt er interaksjonen godt dokumentert, både med warfarin og andre legemidler. Urten, som selges på apotek, svekker ifølge danske Interaksjonsdatabasen effekten av warfarin med 25 prosent. Dette fører til økt risiko for blodpropp.

— Johannesurten vet vi mye om. Den har en veldig stor evne til å påvirke legemidler, så den bør ikke kombineres, sier Nergård. —Når det gjelder de enkelte interaksjoner er vel johannesurt noe av det mest risikable man kan komme bort i, sier overlege Steinar Madsen ved Statens Legemiddelverk.

Han peker blant annet på innvirkningen urten har på antidepressiva.

JOHANNESURT: Den vi vet mest om. Påvirker en rekke medisiner.Foto: Wikimedia Commons
JOHANNESURT: Den vi vet mest om. Påvirker en rekke medisiner.Foto: Wikimedia Commons Vis mer

— Johannesurt forsterker virkningen av såkalte lykkepiller. Dermed risikerer pasientene å bli overdosert. De kan få alvorlige bivirkninger i form av noe som kalles serotonergt syndrom. Denne tilstanden kjennetegnes ved feber, omtåkethet, muskelstivhet og i alvorlige tilfeller kramper, muskelskade, nyresvikt og død, sier Madsen.

Han har to råd til personer som går på legemidler og ønsker å begynne med kosttilskudd eller naturmidler.

— Snakk med legen. Og vær spesielt forsiktig dersom du bruker blodfortynnende legemidler, legemidler mot epilepsi, mot kreft eller bruker mange legemidler samtidig.

Snakk med lege Tall fra Storbritannia viser at bare en av ti pasienter diskuterer bruk av naturmidler med legen sin.
— Leger må bli flinkere til å spørre og pasienter må fortelle. Hvis personer på warfarin ønsker å bruke naturmidler, må de snakke med legen, så det følges opp. Det er dessuten viktig at eventuelle bivirkninger meldes inn, så vi får økt kunnskap på området, sier Nergård.

Lanserer informasjonsdatabase Bransjerådet for naturmidler jobber med en database med alle kjente interaksjoner.
— Vi er veldig opptatt av denne problematikken, og ferdigstiller nå en stor database på interaksjoner mellom legemidler og naturstoffer som både ansatte i bransjen og kunder skal kunne benytte seg av, sier daglig leder i Bransjerådet for naturmidler Turid Backer.

HVITLØK: Gir økt blødningsrisiko for marevanbrukere. Foto Ole C.H. Thomassen
HVITLØK: Gir økt blødningsrisiko for marevanbrukere. Foto Ole C.H. Thomassen Vis mer

Basen, som etter planen skal lanseres i oktober, skal i tillegg til å vise alle kjente interaksjoner også inkludere matvarer enkelte grupper må være forsiktige med.

— Dette har med bransjens ansvarlighet å gjøre. Vi ønsker at pasienter skal føle seg trygge, sier Backer.

Møter motvilje hos leger Samtidig, understreker Backer, er det også viktig at legene møter pasienter som ønsker å bruke naturmidler med åpent sinn.

— Mange opplever at det ikke nytter å diskutere naturmidler med legen, fordi legen gir uttrykk for at det er tåpelig. Leger må ikke være fordømmende, men heller jobbe med pasienten for å finne kombinasjoner som kan fungere, sier Backer.
—Trenger begge deler Kjersti Kolstad Piljurovic, naturopat, ernæringsterapeut og daglig leder av helsekostbutikken Naturligvis på Byporten i Oslo er glad en database som denne er under arbeid.

— Jeg savner en god oversikt over de uheldige kombinasjonene. Det er ikke ordentlig forsket på, og det er vanskelig for oss som står her å ha full oversikt over alle interaksjoner, sier Piljurovic.

TRANEBÆR: Gir økt blødningsrisiko for marevanbrukere. Foto: SCANPIX
TRANEBÆR: Gir økt blødningsrisiko for marevanbrukere. Foto: SCANPIX Vis mer

Hun ønsker å poengtere at det ikke er helsekosten i seg selv som er problemet, men at det er kombinasjonen av legemidler og naturpreparater som kan være problematisk.

— Vi trenger begge deler. Men det er veldig viktig at folk forteller til legen hva de tar av naturpreparater, sier Piljurovic.

Hun anbefaler dessuten å ta med seg selve produktet til legen.

— Det er ikke alt alle leger kjenner til. Tar du med produktet, kan de lese på innholdet, sier Piljurovic.

- TENGER BEGGE DELER: Kjersti Kolstad Piljurovic gleder seg over at bransjen snart lanserer en interaksjonsdatabase. Foto: Kristin Svorte
- TENGER BEGGE DELER: Kjersti Kolstad Piljurovic gleder seg over at bransjen snart lanserer en interaksjonsdatabase. Foto: Kristin Svorte Vis mer