<strong>DÅRLIGERE HELSE:</strong> Knut Inge Fostervolds forskning viser en generell sammenheng mellom helsestatus og kontortype. Personer i mellomstore og små landskap hadde dårligst helse, mens personer som arbeider på cellekontor har best helse. ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphoto.com.
DÅRLIGERE HELSE: Knut Inge Fostervolds forskning viser en generell sammenheng mellom helsestatus og kontortype. Personer i mellomstore og små landskap hadde dårligst helse, mens personer som arbeider på cellekontor har best helse. ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphoto.com. Vis mer

- Åpne landskap er til for å spare penger

Arbeidsforholdene blir ikke bedre, tvert imot, mener ekspertene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

Å sitte i kontorlandskap har både fordeler og ulemper ved seg.

Fordelen er at man kan skape et godt og sosialt arbeidsmiljø ,man kan la seg inspirere av folkene rundt seg, lufte idéer og tanker, og terskelen for å samarbeide gjerne blir lavere.

Ulempen er at man kan bli stresset av støy, avbrutt i en god arbeidsflyt eller kjenne på at man mister deler av privatlivet.
Kontorlandskap i bedrifter har blitt svært vanlig de siste 30 årene.

Likevel er det mye forskning som peker i negativ retning når det gjelder kontorlandskap.

Mye støy Truls Gjestland, støyforsker ved SINTEF, sier til Kvinneguiden at han har store motforestillinger mot å jobbe i et åpent kontorlandskap:

- For høyt støynivå nedsetter den mentale yteevnene og gjør det vanskelig å konsentrere seg, sier Gjestland til Kvinneguiden og forklarer:

- Arbeidstilsynet har en grense på 55 desibel (i mest støyende time) for arbeid som krever konsentrasjon og mulighet for uanstrengt samtale, men samtidig anbefaler de et nivå på 45 desibel. Det er i praksis umulig å oppnå så lave nivå i et kontorlandskap der det er en del mennesker til stede, sier Gjestland til Kvinneguiden.

Temaet støy i kontorlandskapet ble diskutert i forbindelse med revidering av en Norsk Standard 8175 (Lydforhold i bygninger) og det var hensynet til "universell utforming" som var ankepunktet. Dette er ganske vanskelig for personer med nedsatt hørsel.

- Det er visse muligheter for å redusere støyen med for eksempel teppebelegg, godt dempet himling, absorbernde skillevegger og så videre, men med for mye "innbygging" faller jo noe av vitsen med "åpent landskap" bort. Faktisk trenger man mer gulvareal for åpne landskap enn for konvensjonelle cellekontor. Det krever også streng disiplin blant de som arbeider der, mener Gjestland.

Sparer penger uten å bedre miljøet Tor Erik Vigran, professor em. Gruppe for akustikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU, forteller til Kvinneguiden at han neppe ville ønsket å jobbe i et kontorlandskap selv.

- Jeg vet hvilke krav som må stilles til de akustiske forhold for at landskapet skal være rimelig tilfredsstillende. Når det er sagt tror jeg at ideen bak kontorlandskap var, og er, grunnet i økonomi, ikke for å skape bedre arbeidsforhold, sier Vigran til Kvinneguiden.

Professoren mener at det er høyst inviduelt om man passer til å jobbe i et kontorlandskap eller ikke, og dessuten avhengig av type jobb.

- Løsningen her er, etter min mening, å kombinere landskap med celle-kontorer som tilbud til dem som ikke greier å konsentrere seg i landskap. Tilknyttede møterom hvor flere kan komme sammen for diskusjon er et "must" da dette normalt er problematisk i et landskap, sier Vigran.

- Misliker andres rot Knut Inge Fostervold, dr. psychol., Førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet I Oslo, mener at temaet om det å sitte i kontorlandskap er bra eller ikke, er svært situasjonsavhengig.

- Om mennesker er skapt for å jobbe sammen i kontorlandskap, kommer an på hva slags oppgave man gjør. I noen situasjoner vil det være positivt, mens det i andre situasjoner er klart negativt, sier Fostervold til Kvinneguiden.

Han synes det er vanskelig å komme med et kontant "ja" eller "nei" på spørsmålet om det er bra å jobbe i kontorlandskap.

<strong>TANKEN ER GOD:</strong>Mange trives i åpne kontorlandskap, men flere undersøkelser viser samtidig at sykefraværet økes som følge av denne måten å jobbe på. ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphoto.com.
TANKEN ER GOD:Mange trives i åpne kontorlandskap, men flere undersøkelser viser samtidig at sykefraværet økes som følge av denne måten å jobbe på. ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphoto.com. Vis mer

Samtidig kan han støtte opp om det Gjestland forteller:

- Det man kan si er at folk ser ut til å mislike ukontrollerbar støy og andres rot, fortsetter Fostervold.

Han henviser til sin forskningsartikkel fra 2009 hvor han også skriver:

"Støy er kanskje den enkeltfaktoren som oftest har blitt nevnt i forbindelse med åpne kontorlandskap.(...) Ser man på den generelle opplevelsen av støy, viser litteraturen ganske entydig at arbeidstagere i åpne kontorlandskap i større grad opplever arbeidsmiljøet som støyende sammenlignet med arbeidstagere i tilsvarende kontorbygg med cellekontor."

 "Når det gjelder ulike støykilder, er det telefoner som ringer og stemmer som blir nevnt, men også andre kilder som kontormaskiner, ulike automater, ventilasjonsanlegg, musikk og støy fra forbipasserende i rommet har vært angitt. I tillegg til en slik generell misnøye med støyforholdene har økt støy også vært sett i sammenheng med andre faktorer som redusert konsentrasjonsevne, trøtthet og jobbtilfredshet og peker i steden på at støy påvirker sammenhengen mellom arbeidspress og jobbtilfredshet. "

Kan gå utover helsen I Fostervolds forskningsrapport kommer det samtidig frem at det de senere årene stadig diskuteres helseeffekter knyttet til arbeid i åpne kontorlandskap. Diskusjonen er i stor grad knyttet opp mot den generelle debatten omkring helseskadelig bygg, det såkalte "Sick Building Syndrome".

Denne diskusjonen problematiserer forhold knyttet til spredning av virus, støv, muggsporer med mer gjennom ventilasjonssystemet. Studier på området finner en sammenheng mellom kontorlandskap og større hyppighet av slimhinnesymtomer og symptomer knyttet til sentralnervesystemet.

I tillegg finner man, ifølge studier, en generell sammenheng mellom helsestatus og kontortype, der personer i mellomstore og små landskap hadde dårligst helse mens personer som arbeider på cellekontor har best helse.

Dette irriterer oss Kvinneguidens spurte våre følgere på Facebook og de svarer at det for det meste er kollegaer som klarer å erte på seg andre kollegaer i kontorlandskapet.

Vi stilte spørsmålet: "Hva synes du er det mest irriterende med å jobbe i et kontorlandskap?"

Her er noen av svarene:

- Folk som snakkar litt for høgt i telefonen, og dei ikkje innser det sjølv.

- Kan til tider være den "visuelle støyen".

- Alle de som synes det er irriterende å sitte i åpent landskap.

- De som kommer innom og snakker høyt og tydelig om hvor stille og fint vi har det.

Ideen om kontorlandskap

 • Ideen om fordelene med åpne kontorlandskap har eksister lenge og ble lansert i Europa så tidlig som på 1950-tallet av Eberhardt og Wolfgang Schnelle i Team Quickbortner under betegnelsen Bürolandshaft.
 • Hovedtanken var at bortfall av fysiske barrierer skulle føre til økt sosial interaksjon, bedre arbeidsflyt, større sosial likhet i bedriften og redusert hierarkisk struktur.
 • Ideene ble godt motatt og åpne kontorløsninger var på sitt mest populære mot slutten av 1970-tallet.
 • Utover på 1980-tallet skjer det en endring og spesielt i Nord-Europa overtar cellekontoret nesten fullstendig. Hvorfor dette skjer, er ikke så lett å forklare, men fokusert på brukermedvirkning og sosial likhet i denne regionen har vært dratt fram som en vitktig faktor.
(Kilde: "Åpne kontorlandskap: en litteraturgjennomgang" av Knut Inge Fostervold, 2009.)

- Alle telefonene som ikke er stilt lavt nok og telefonpraten som følger f.eks. Andre har kundebesøk.

- Folk som snakker sammen over hodet på meg ved pulten min mens jeg prøver å høre hva personen i telefonen sier.

Ikke bare negativt Samtidig er det slett ikke bare negative forskningsrapporter å vise til når det gjelder åpne kontorlandskap.

I en artikkel fra 2011 publisert på Nito.no forteller Harald Stavn, NITOs konserntillitsvalgte i Telenor, at sykefraværet har gått ned over tid sett i lys av økt bruk av åpne landskap. Han er skeptisk til undersøkelser som viser det motsatte; at sykefraværet økes på grunn av åpent kontorlandskap.

- Det er en del usikkerhet rundt slike undersøkelser fordi rammebetingelsene er ulike på de forskjellige arbeidsplassene, også landene i mellom. I undersøkelsen sies det ikke noe om hvilke typer kontorløsninger folk sitter i og kvaliteten på dem. Vi vet ikke om kontorlandskapene har dårligere dagslys og ventilasjon, vi vet heller ikke noe om de har tilgang på avlastningsfunksjoner, eller hvor tett de sitter, har han uttalt til nettsiden.

Telenor har satset stort på åpne kontorlandskap ved sitt hovedkontor på Fornebu. Der har sykefraværet gått ned etter at de tok i bruk åpne kontorlandskap.

- Sykefraværet har de siste årene ligget godt under nasjonale sykefraværstall, men også lavere enn sammenlignbare virksomheter, ref. SSBs bransjevise sykefraværsstatistikk.

En svensk doktoravhandling avlagt i fjor støtter Stavns opplevelser og tanker rundt åpne landskap. Den viste at det den undersøkelsen kalte fleksikontorene, har lavest sykefravær generelt og høyest andel personer som aldri er borte fra jobb.

- Dette er jo i tråd med hva vi registrerer i målingene på Fornebu. Det er imidlertid viktig for å lykkes med slike løsninger at det blir avtalt klare spilleregler om hvordan ansatte skal opptre overfor hverandre i sonene i det åpne landskapet, og at de ansatte får vite hva det medfører å jobbe på denne måten når de flytter fra cellekontorløsninger, sier Stavn til Nito.no.

Dette støtter Fostervold, som mener at det å jobbe i kontorlandskap innebærer normal folkeskikk.

- Unngå å forstyrre andre. Det viktigste man kan gjøre er å vise alminnelig folkeskikk og ta hensyn til hverandre, sier Fostervold til Kvinneguiden.

Får bestemme mindre selv Ansatte med eget kontor har lavere sykefravær enn ansatte som jobber i kontorlandskap. Det viser en studie fra danske arbeidsmiljøforskere, melder bladet Du & Jobbet.

Forskerne peker på at det kan være flere årsaker til skjevhetene i sykefravær:

Støy: Det er mer støy og høyere lydnivå i kontorlandskap enn i enkeltkontorer.

Lydetikette i åpne kontorlandskap


 • Fjern deg fra skrivebordet når du snakker i mobiltelefonen hvis du ikke er avhengig av å skrive eller sitte foran PC-en.
 • Unngå private telefonsamtaler i fellesområdet. Private telefonsamtaler oppleves ofte meget forstyrrende på kolleger.
 • Gå til et stillerom eller et ledig møterom. (Trimmen du får av å bevege deg er ikke skadelig.)
 • Ikke bruk høyttalerfunksjonen på telefonen (verken mobil eller fasttelefon).
 • Ikke gå ifra mobiltelefonen når du forlater skrivebordet.
 • Innstill ringevolumet på telefonen på det laveste du trenger for å høre den. Noen ganger holder det til og med å bruke vibrerende varsling.
 • Snakk ikke høyere enn du må.
 • Bruk hodetelefoner hvis du skal høre på musikk eller radio.
 • Noen bedrifter har gratis sending av SMS til ansatte via intranettet eller mulighet for IM (chatting) - bruk den. Dette kan være både tidsbesparende og støyreduserende i forhold til om du skulle tatt en telefon.
 • Slå av systemlyder på PC-en (alle plingelyder og knepplyder som kommer når du slår på maskinen, sletter dokumenter etc.)
 • Noen ganger kan hvisking være mer forstyrrende enn tale med rolig, lav stemme.
(Kilde: Lydmaskering.no)

Ventilasjon: Ventilasjonsforholdene varierer mellom ulike kontortyper, og er ofte dårlig i kontorlandskaper.

Virus: Det er større fare for å bli smittet av virus når man sitter tett innpå andre ansatte.

Psykososialt arbeidsmiljø: Det er færre muligheter til privatliv i landskap, noe som fører til at ansatte lett forstyrres av andre. Selvbestemmelsen er dessuten mindre i landskap, noe som øker stressnivået.

(Kilde: Tu.no)


Les også:

Slik konfronterer du sjefen
Du bør ikke jobbe overtid
Så enkelt jobber du deg nedover
Disse kleskodene gjelder på jobb
Derfor bør du begynne å spare nå

Saken ble opprinnelig skrevet av Kvinneguiden for Klikk.no. Les her.

Dette irriterer oss mest i kontorlandskapet

Noe av det som forstyrrer og irriterer oss moderne arbeidstakere mest, der vi sitter i stadig større og mer åpne landskaper, er:

 - Støy fra snakksalige kolleger og tekniske duppeditter, sier Bjørn Hellstrøm, ekspert på akustikk og arkitektur til det svenske bladet DU&JOBBET.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer