FÅR MEDISINER: Helmine fikk astmadiagnosen da hun var sju måneder gammel. —?Medisineringen kan hindre at dette utvikler seg til å bli kronisk, sier foreldrene Eilin og Kjell-Erik Gillesen. ?Foto: Nina Hansen
FÅR MEDISINER: Helmine fikk astmadiagnosen da hun var sju måneder gammel. —?Medisineringen kan hindre at dette utvikler seg til å bli kronisk, sier foreldrene Eilin og Kjell-Erik Gillesen. ?Foto: Nina HansenVis mer

Barn med astma har 20 ganger økt kols-risiko

Av disse er det 12 prosent som utvikler lungesykdommen, viser ny studie.

||| (Dagbladet): - Barn med astma begynner voksenlivet med mindre lungekapasitet enn andre. Dermed vil de også ha større risiko for å utvikle KOLS.

Det forklarer en av forfatterne bak studien, lege og forsker Marianne Voll-Aanerud ved lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

Hun er del av forskergruppa ved Haukeland og Universitetet i Bergen som deltar i den store europeiske lungestudien European Community Respiratory Health Survey.

Denne studien startet så langt tilbake som i 1991 og omfatter ialt 15.668 personer som var i alderen 20-44 år da studien begynte.
En av ti
Røyking er uten tvil den største risikofaktoren for KOLS. Det anslås at minst 15 prosent av de som røyker, utvikler KOLS. En svensk studie oppgir ifølge Voll-Aanerud at opp mot 50 prosent av eldre røykere har utviklet KOLS.

Men forskerne ser nå at også astma kan påvirke KOLS-risikoen i betydelig grad.

- Voksne med astma har 11 ganger økt risiko for å få KOLS, og i vårt materiale var det nær ti prosent av dem med astma enten i barne- eller voksenalder som utviklet KOLS. Med andre ord at en av ti med astma får KOLS, sier Voll-Aanerud.
Ikke røyk
- Hvordan kan astmatikere best forebygge utviklingen av KOLS?
- Det er vanskelig å si hva den enkelte astmatiker bør holde seg borte fra siden sårbarheten overfor påvirkninger er ulik. Men å la være å begynne å røyke eller å stumpe røyken dersom du allerede røyker, er det viktigste og kanskje enkleste tiltaket i forebyggingen av KOLS, understreker Voll-Aanerud.

Ved siden av røyk er det viktig å unngå faktorer som en vet kan trigge astmaforverringer, som utendørs forurensing, dårlig inneklima og eksponering for allergener.

- Ikke minst er det viktig å følge opp de med barneastma generelt med god behandling av astmaen. Og senere med yrkesveiledning slik at de som har hatt astma i barneårene, unngår yrker som innebærer mye støv, gass og damp, sier Voll-Aanerud .
- Vask ned huset
Hold astmaen i sjakk med stødig og god behandling. Ikke utsett barna for røyk. Sørg for at barna har et sunt kosthold. La barna være fysisk aktive.

Det er lungespesialist ved lungeavdelingen på Haukeland og initiativtaker til studien, Cecilie Svanes' råd til foreldre med barn med astma.

- Røyking kan føre til en voldsom forverring av astmaen. Det beste foreldre som røyker derfor kan gjøre, er å vaske ned huset og bare røyke utendørs, understreker Svanes.

Basert på det en vet om sammenhengen mellom overvekt og astma, og at overvekt er forbundet med betennelse i kroppen og lungene, mener Svanes det er rimelig å anta at et sunt kosthold vil være gunstig. Også fysisk aktivitet vet en påvirker lungefunksjonen og reduserer betennelse i kroppen generelt.

Bedre kontroll
Best mulig oppfølging og kontroll med astmaen for at sykdommen ikke skal forverres, er også noe professor Kai-Håkon Carlsen ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet trekker fram som viktig tiltak i forebyggingen av KOLS.

- I dag er det mulig å kontrollere sykdommen langt bedre enn tidligere med antiinflammatoriske medisiner, påpeker han og viser blant annet til at tallet på akuttinnleggelser av eldre barn med astma har gått ned.

Det andre viktige tiltaket er ikke overraskende å unngå røyking. Ikke minst er det viktig for unge jenter, understreker Carlsen.

- Studier har vist at barn med mødre som har røykt i svangerskapet, har redusert lungekapasitet når de blir født. Dermed er det lagt et grunnlag for barna med økt risiko for senere lungesykdom, sier Carlsen.

KOLS-bølge
Mens forekomsten av astma i en del land nå ser ut til å ha flatet litt ut etter å ha vært økende på 80- og 90-tallet, er det ventet en KOLS-bølge i årene framover. Ikke minst fordi kvinner som tidsmessig begynte å røyke senere enn menn, nå kommer i en alder der risikoen for KOLS øker. Det er beregnet at innen 2020 vil KOLS være den tredje viktigste dødsårsaken internasjonalt, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det forskerne nå spør seg om, er om astma og røyking fører til utvikling av ulike typer KOLS.

- Det vil blant annet ha betydning for hvordan behandlingen kan skreddersys til den enkelte pasient, påpeker lege Marianne Voll-Aanerud ved lungeavdelingen ved Haukeland.

I tredje runde av lungestudien som nylig er satt igang, vil nettopp være et særlig fokus på KOLS for å finne mer ut av denne sykdommen.

—Tenk på hva du kan gjøre

At astmabarn har større risiko for andre sykdommer, er enda en grunn til å være bevisste på forebygging, mener Kjell-Erik og Eilin Gillesen.

Når vinteren og høysesongen for astma nærmer seg, blir deres datter Helmine (2) ofte dårligere. Hun er betydelig rammet av astma, og fikk diagnosen da hun var sju måneder gammel.

—Det gjør inntrykk når man hører at hun har større risiko for å få andre sykdommer. Da er det viktig å tenke positivt på de tingene man faktisk kan gjøre, som aktiv medisinering, sier Kjell-Erik Gillesen.

—Først var vi usikre og bekymret for å gi henne mye medisin, men det kan forhindre at dette utvikler seg til å bli kronisk, og vi ser at hun blir bedre, sier Eilin Gillesen.

Renhold og hygiene

Hjemme i huset er de ekstra nøye med renhold og hygiene.

—Det er ikke en belastning å investere i at hun har det bra, for det er positivt og skaper trivsel for alle i familien. Vi prøver også å ha et variert kosthold og komme oss ut i naturen, sier Kjell-Erik.

De har nær kontakt med en astmaspesialist, som de ofte snakker med når det er noe de er usikre på rundt sykdommen.

—Det er viktig for oss å ikke gjøre henne stakkarslig. I barnehagen spør vi ikke hvordan det har gått med helsa hennes, men om hun har lekt fint, sier Eilin.