AMBISIØSE PLANER: Bellona-leder Frederic Hauge og administrerende direktør Svein-Erik Marø Ovesen i Oslo Taxi skal gjennom et nytt samarbeid bedre bylufta i Oslo. Foto: ANDREAS MATHISMOEN
AMBISIØSE PLANER: Bellona-leder Frederic Hauge og administrerende direktør Svein-Erik Marø Ovesen i Oslo Taxi skal gjennom et nytt samarbeid bedre bylufta i Oslo. Foto: ANDREAS MATHISMOENVis mer

Bellona-Hauge med slagplan for taxinæringen

Planene for bylufta er svært så ambisiøse.

FØLG DAGBLADET BIL PÅ FACEBOOK!

(Dagbladet): I 2011 slapp Oslo Taxis biler til sammen ut 13 621 tonn CO2, ifølge administrerende direktør Svein-Erik Marø Ovesen. 

Det er i snitt snaut ti tonn per bil, noe de ansatte selv mener er altfor mye.

- Våre drosjeeiere ønsker et større miljøfokus, noe de vedtok på siste generalforsamling.  Vi ser på dette som en naturlig utvikling av næringen og et konkurransefortrinn i de nærmeste årene, sier Marø Ovesen. 

Med seg på laget har de fått miljøorganisasjonen Bellona, med Frederic Hauge i spissen.

Felles mål Målet er å senke Oslo Taxis klimagassutslipp, som igjen vil bidra til at den lokale luftforurensingen minsker.

- Det at en så stor næringsaktør nå blir med oss i kampen for å komme et skritt nærmere et samfunn med nullutslippsdrosjer, er svært gledelig. Mer miljøvennlige drosjer vil bidra til kraftig reduksjon av lokal luftforurensing, sier Frederic Hauge.

Men det er ikke bare det praktiske som må på plass for å nå målene om renere byluft:

- Gjennom et løsningsorientert samarbeid skal vi jobbe politisk for å få på plass en god miljøriktig infrastruktur som vil komme hele transportsektoren til gode, sier Hauge. 

Langsiktige planer Det langsiktige målet i samarbeidsavtalen er å på sikt få taxiparken utslippsfri.

På vei mot dette målet vil Bellona jobbe med miljøoptimalisering av taxidriften gjennom å se på driftsdata fra Oslo Taxi, og samtidig rådføre om ny teknologi og alternative drivstofftyper, som elektrisitet, hydrogen og biofuel. 

- Vår erfaring med å jobbe for miljøriktige rammevilkår i transportsektoren gjennom mer enn 20 år, vil vi nå ta med oss inn i arbeidet med Oslo Taxi. Vi lover å være en tøff, men konstruktiv partner for å se til at våre felles ambisjoner realiseres, sier Hauge.