BEDRE TIDER: Byggebransjen ansetter igjen og  det er gode tider for tømrerlærling Thomas Mikkelsen (36) og kollegene hans i Block Watne.
Foto: John Terje Pedersen
BEDRE TIDER: Byggebransjen ansetter igjen og det er gode tider for tømrerlærling Thomas Mikkelsen (36) og kollegene hans i Block Watne. Foto: John Terje PedersenVis mer

Beste jobbmarked på to år

Gode nyheter for deg som er på jobbjakt. Ikke siden høsten 2008 har det vært flere ledige stillinger å søke på.

||| Ferske tall fra annonseportalen rubrikk.no viser en klar oppgang i tallet på ledige jobber som lyses ut. Bare fra januar har antall jobbannonser steget fra 20305 til 29037, en vekst på hele 42 prosent på én måned. Veksten er 20 prosent større enn samme periode i fjor.

- Vi er nå oppe i 28 937 jobbannonser ute i Norge, noe som er det høyeste siden august 2008. Usikkerheten er i stor grad borte, og bedrifter tenker igjen på vekst — og ikke bare på store nedskjæringer,sier Adil Osmani, markedssjef i Rubrikk.no, som samler jobbannonser fra NAV og Finn.no, i tillegg til utlyste stillinger fra bedriftene og hodejegernes egne nettsider.

Da Finanskrisa satte inn, stupte antall jobbannonser i Norge fra 36 000 - og nærmest halverte seg til 19 000 bare i løpet av et halvt år. Fra februar i fjor til februar i år økte tallet på ledige stillinger hos rubrikk.no med nesten 12 prosent.

Bygger igjenDet siste året har bygg- og anleggsbransjen hatt en en vekst i etterspørselen etter arbeidskraft på 30 prosent, målt mot samme periode i fjor. Det merker boligbyggeren Block Watne, som stadig er på utkikk etter nye ansatte.

- Vi ansetter folk som bare det om dagen. Salget av boliger var bra i fjor, på tross av finanskrisa. Men i år er vi tilbake på nivået vi hadde i 2005-06, og det er vi godt fornøyde med, sier adm.direktør Ole Feet.

- Tok for hardt iFinanskrisa rammet byggnæringen hardt, og etterspørselen etter arbeidskraft mer enn halverte seg i løpet av et halvt år.

- Bygg- og anlegg er en av de mest konjunkturfølsomme næringene vi har, og vi hadde en kraftig nedgang i bygging av boliger og næringsbygg. Nedgangen startet allerede i 2007, og vi nådde bunnen med finanskrisa. Nå ser vi at mange bedrifter som kuttet i ansatte, tok for hardt i og har begynt å ta inn folk igjen, sier Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.
Krisepakkene fra regjeringa har bidratt til å holde aktiviteten oppe i bransjen, spesielt innen renovering, påpeker Øye. Det har også oppussingsiveren til nordmenn.

- For dem som jobber med vedlikehold og oppussing av private boliger, er det nok å gjøre om dagen. I 1.kvartal i fjor så det helt dødt ut, men aktiviteten var tilbake for fullt mot slutten av fjoråret, og effekten av det ser vi nå, sier Øye.
Mangler folk

Også IT-bransjen ansetter igjen, ifølge tall fra rubrikk.no. It-bransjen har skapt flest nye stillinger totalt sett, sammenliknet med samme periode i fjor. Tallet på ledige jobber innen IT. telekom og Internett har nesten doblet seg siden februar i 2009.

- En del bedrifter måtte kutte i arbeidsstokken på grunn av finanskrisa, likevel har bransjen greid seg bedre enn under dotcom-perioden. Før det smalt denne gangen, hadde mange virksomheter store problemer med å skaffe nok folk. Og i løpet av året tror vi at vi får samme situasjon igjen - med betydelig mangel på arbeidskraft. Det er jo ikke bare i IT-sektoren det er behov for IT-kompetanse, men i alle typer virksomheter, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

HodejaktI bank- og finansnæringen sank etterspørselen med nesten 80 prosent da finanskrisa rammet. I august i fjor var det bare 208 ledige jobber i bransjen. Nå har nedgangen snudd.

- Bank og finans var uten tvil den sektoren som merket finanskrisa mest, og nesten all etterspørsel etter nye folk forsvant, samtidig med store nedskjæringer. Det er nå 495 jobbannonser ute, og det meldes om et press i markedet etter de beste hodene, sier Osmani. Også for salg, markedsføring og media har etterspørselen tatt seg opp, med en svak økning fra 1435 ledige jobber i januar i fjor - til 1734 i dag. Det samme gjelder varehandelen, der antall stillingsannonser falt fra 3114 før finanskrisa til knappe 1094 annonser i januar 2009. Nå har tallet på ledige jobber steget til 1472, det høyeste siden november 2008.

Strammer innSamtidig har etterspørsel etter folk i offentlig sektor sunket med 2 prosent.

- Sigbjørn Johnsen har varslet innstramning i offentlig forbruk, og det ser ut som om dette har materialisert seg i de ulike sektorene, sier Adil Osmani. Innen helse, medisin og sosialtjenester var det i februar i fjor 4305 jobbannonser ute, mens det i år bare er 4263. Innen offentlig tjenester og forvaltning var det i februar 2009 1012 utlysninger mens det nå er 976. Og innen skole, fritid, undervisning og forskning var det på denne tida i fjor 2167 ledige jobber, mot 2118 nå.

- Fortsatt usikkertStein Langeland, seksjonssjef i NAV, er forsiktig med å friskmelde arbeidsmarkedet i Norge.

- En oppgang i antall ledige stillinger på nesten 12 prosent i løpet av ett år stemmer rimelig bra med bildet vi har av konjunktursituasjonen, men våre sesongkorrigerte tall viser fortsatt en moderat nedgang i arbeidsmarkedet, sier han, og utdyper:

- Finanskrisa forsterket konjunkturomslaget og vi har hatt nedgang i tilgangen på ledige stillinger fram til i dag.Fremdeles har vi et usikkert arbeidsmarked som følge av at vi er inne i en moderat lavkonjunktur - og fordi situasjonen i deler av industrien er meget usikker.

Svinger myeLangeland synes ikke veksten i tallet på jobbannonser fra januar til februar er oppsiktsvekkende.

- Etterspørselen etter arbeidskraft påvirkes av tilfeldige svingninger, og det er vanlig å få store hopp i tilgangen på ledige stillinger fra én måned til annen. Vinter og vår er det alltid høy aktivitet på arbeidsmarked, i form av nye ansettelser. Det er vanligvis lav tilgang på ledige jobber på slutten av året, men tilgangen øker gjerne på nyåret, når bedriftene har et nytt budsjett, sier han. I løpet av januar i år registrerte NAV rundt 21 000 ledige stillinger i basen sin - en nedgang på 15 prosent fra samme måned i fjor.

At vi får færre annonser enn tidligere bør trenger ikke tolkes så negativt, påpeker Langeland.

- Det er lettere å skaffe arbeidskraft i dag enn under høykonjunkturen i 2008. Da hadde vi et svært stort udekket behov for arbeidskraft, og mange stillinger ble stående ubesatt, sier han.

Vis mer