Bilavgiftene: Ingen endring

Regjeringen har foreslått kun en inflasjonsjustering.

INGEN ENDRING: Forslaget til endringer i bilavgiftene er kun inflasjonsjustert med 2,5 prosent. (Foto: PER ERVLAND)
INGEN ENDRING: Forslaget til endringer i bilavgiftene er kun inflasjonsjustert med 2,5 prosent. (Foto: PER ERVLAND)Vis mer

I mai varslet Regjeringen store endringer i bilavgiftene. Effektkomponenten i engangsavgiften skulle gradvis fases bort. Vektkomponenten skulle gradvis fases ned, og mange var spente på hva Regjeringen ville gjøre i forhold til ladbare hybrider.

For lavt oppgitt forbruk gir feil avgift

Regjeringen har med dagens forslag satt alt på vent, og ser etter alt å dømme for seg en grundigere gjennomgang av teknologier og bilers faktiske utslipp, for på den måten å kunne sette riktigere rammer. 

Nestleder i Venstre, Terje Breivik, har tidligere uttalt til VG at omlegging av bilavgiftene nettopp kunne bli satt på vent som en følge av VW-skandalen. 

Er VW-skandalen en del av et bransjeproblem?

Espen Olsen i Toyota Norge sier at det nye forslaget var noe uventet.

-Overordnet tror vi det er fornuftig av regjeringen å ta seg tid til å utforme et forutsigbart, velfungerende og teknologinøytralt avgiftssystem. Men vi skulle gjerne sett noen endringer allerede nå. Toyota har gjennom flere år jobbet for at NOx-komponenten skulle få en større betydning. Dette er nå satt på vent. NOx-utslipp er et problem for luftkvaliteten, særlig i vårt kalde klima.

Vi registrerer også at regjeringen velger ikke å gi større fordeler til ladbare hybrider, med begrunnelsen at man ikke skal gi særregler for bestemte typer teknologi. Regjeringen støtter seg også til direktoratet som konkluderer med at teoretisk elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler ikke nødvendigvis korrelerer med faktisk utslipp. Dette er helt i tråd med Toyotas syn, forteller Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.