SJU AV TI MED DIESEL: Seinest i 2009 ble avgiftssystemet lagt om for å favorisere dieselbiler. Nå innrømmer samferdselsministeren dårlig kunnskap på området, og vil med det gjøre dieselbiler dyrere. Foto: JON TERJE H. HANSEN/DAGBLADET
SJU AV TI MED DIESEL: Seinest i 2009 ble avgiftssystemet lagt om for å favorisere dieselbiler. Nå innrømmer samferdselsministeren dårlig kunnskap på området, og vil med det gjøre dieselbiler dyrere. Foto: JON TERJE H. HANSEN/DAGBLADETVis mer

- Bilen bør koste mer å bruke

Sterk uenighet om at dieselbiler skal bli dyrere. Forskjellig teknologi skaper uenighet i bilbransjen.

FØLG DAGBLADET BIL PÅ FACEBOOK!

(Dagbladet): Dieselbiler skal bli dyrere i årene som kommer ved hjelp av høyere avgifter.

Dette til tross for at avgiftssystemet så seint som i 2009 ble lagt om for å favorisere dieselbiler.

Resultatet av omleggingen ble at mer enn sju av ti biler som selges i Norge, har en avgiftsvennlig dieselmotor under panseret. Andelen dieselbiler ved tusenårsskiftet lå på rundt ti prosent.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa innrømmer overfor Aftenposten at manglende kunnskaper har skylda:

- Det var godt ment da dieselavgiften gikk ned. Nå har vi oppdatert kunnskap om hvordan dette berører både allergikere og andre i de mest belastede byene.

Dette skal etter planen løses ved å sette opp avgiften på dieselbiler, som igjen blir dyrere å kjøpe.

- Bremser utviklingen Forslaget får flere bilimportører, deriblant Mercedes Benz Norge, til å se rødt:

UENIG: Direktør Johnny Kristian Danielsen i Mercedes Benz Norge mener økt avgift på dieselbiler med lavt utslipp er ulogisk, og vil at myndighetene skiller mellom god og dårlig dieselteknologi. Foto: Mercedes
UENIG: Direktør Johnny Kristian Danielsen i Mercedes Benz Norge mener økt avgift på dieselbiler med lavt utslipp er ulogisk, og vil at myndighetene skiller mellom god og dårlig dieselteknologi. Foto: Mercedes Vis mer

- De siste årene har vi jobbet systematisk med teknologiske nyvinninger som reduserer NOx-utslipp og dermed tilfredsstiller alles ønske om bedre luft i byene, sier Mercedes-direktør Johnny Kristian Danielsen.

- Dersom reglene forandres blindt, vil langt færre slike nyvinninger nå publikum og miljøet, sier Danielsen.

Mercedes Benz legger ned mye ressurser i utviklingen av sin egen Bluetec-teknologi, som reduserer NOx-utslippet blant annet ved hjelp av en avansert renseprosess i avgassen.

Han mener myndighetene må skille mellom god og dårlig dieselteknologi, og at fokuset også bør rettes mot bruken av bilen.

Redde verden, eller lokalmiljøet? Dieselmotorens lave utslipp av CO2 er positivt sett i global sammenheng. Til gjengjeld har den gjennomsnittlige dieselmotoren et NOx-utslipp som er mange ganger så høyt som i en bensinmotor.

Dette har langt større påvirkning på lokalmiljøet, og flere storbyer i Norge sliter med luftkvaliteten - spesielt vinterstid.

Norges astma- og allergiforbund mener tiltaket er nødvendig:

- Dette er svært gode nyheter og viser at regjeringen nå tar problemene knyttet til høy luftforurensning i byene på alvor, sier fagsjef Britt Ann K. Høiskar til NAAF.no.

- Ikke tilhenger av pisk Luksusmerket Lexus har i en årrekke satset stort på hybridbiler, der en bensin- og elektromotor sammen står for framdriften.

Salgs- og markedssjef Jan Christian Holm stiller seg positivt til initiativet:

 LOKALMILJØET VIKTIGST: Med sin hybridteknologi setter Lexus fokus på lokale NOx-utslipp. Salgs- og markedssjef Jan Christian Holm er positiv til regjeringens innrømmelser om for dårlig kunnskap på området. Foto: LEXUS
LOKALMILJØET VIKTIGST: Med sin hybridteknologi setter Lexus fokus på lokale NOx-utslipp. Salgs- og markedssjef Jan Christian Holm er positiv til regjeringens innrømmelser om for dårlig kunnskap på området. Foto: LEXUS Vis mer

 - At regjeringen nå varsler økte avgifter på diesel, tolker vi som et signal om at de nå innrømmer at diesel påvirker den lokale luftkvaliteten negativt.

- Likevel er vi ikke tilhengere av pisk og hyppige endringer i avgiftssystemet.

Han mener myndighetene heller bør premiere de beste løsningene, slik at flere får råd til å kjøpe miljøvennlige biler, og viser til at ny teknologi er kostbar å utvikle.

- Det er viktig at myndighetene stimulerer til at flere kan velge ny teknologi gjennom avgiftslette. Samtidig er det viktig at lavutslippsbilene får kjøre som normalt på dager der lokale myndigheter eventuelt setter begrensninger på bilbruken, mener Holm.

Lexus-sjefen mener også at NOx-utslipp bør opplyses om på lik linje med CO2 på alle nye biler som selges i Norge, og at bilbruken i seg selv også bør fokuseres på.