Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Tema

Mer
Min side Logg ut

Blir syke av lærermobbing

Opptil 30 000 elever blir mobbet av læreren sin hvert år. De har større risiko for å utvikle personlighetsforstyrrelser som voksne.

FERSKINGER: Førsteklassingene Rune Bettmo Mevold (16) og Sami Salameh (16) begynte på Stovner videregående skole i Oslo i høst. Fra dag én har det vært mye fokus på forebygging av mobbing på skolen. Det er de to nye elevene glade for. Foto: Jacques Hvistendahl
FERSKINGER: Førsteklassingene Rune Bettmo Mevold (16) og Sami Salameh (16) begynte på Stovner videregående skole i Oslo i høst. Fra dag én har det vært mye fokus på forebygging av mobbing på skolen. Det er de to nye elevene glade for. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer

(Dagbladet): I den norske mastergradstudien «Exposure to teacher bullying in schools: A study of patients with personality disorders», har Toril Monsvold, Roger Hagen, Mons Bendixen og Anne-Sofie Helvik ved NTNU og St.Olavs Hospital i Trondheim, sett på langtidsvirkningene av lærerutført mobbing i grunnskole og videregående skole.

Studien, som er publisert i tidsskriftet Nordic Journal of Psychiatry, finner en klar sammenheng mellom personlighetsforstyrrelser hos voksne personer og opplevelsen av å ha blitt mobbet av læreren som barn.

Ignorerer elevene - Læreren er en voksenperson og en rollemodell for elevene. Det er på skolen barn sosialiseres og utvikler selvbildet sitt. Når barn begynner på skolen, går de ut av den trygge tilværelsen hos mor og far og inn i en ny hverdag. Hvordan de blir møtt og akseptert på skolen, har stor betydning for hvordan barna ser på seg selv, sier Toril Monsvold.

I undersøkelsen kommer det fram at elever som mobbes av læreren, oftere utsettes for indirekte mobbing — usynliggjøring, ignorering og latterliggjøring - enn mer direkte verbal og fysisk mobbing.

- Indirekte mobbing er veldig alvorlig fordi de mobbehandlingene er vanskelige å ta grep om og forsvare seg mot, sier Monsvold.

Ydmykende - Læreren skal være et bolverk mot slemme medelever. Mobbes du av læreren, er det nesten som å bli plaget av politiet, mener Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo og ekspert på personlighetsforstyrrelser.

- Mobbeofre blir ikke bare lei seg, de blir også ydmyket. Mange skammer seg over å bli mobbet, uten grunn. De klandrer seg selv i stedet for å tenke at de er uskyldige ofre, og tror mobbingen skjer fordi de ikke er noe verdt. Når den som egentlig skal beskytte deg mobber, skaper det en ekstra utrygghet som gjør barna det gjelder ekstra sårbare, sier han.
Tøffe ettervirkninger Tall fra Elevundersøkelsen viser at rundt 5 prosent av norske skolebarn opplever å bli mobbet av læreren to-tre ganger i måneden eller oftere.

- Hvis man tar med alle elevene som sier at de blir mobbet en sjelden gang, øker tallet relativt mye, sier mobbeforsker Erling Roland ved Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Han tror det er vanskelig å måle nøyaktig hvor mange elever som utsettes for mobbing av lærerne sine, og advarer mot å stole blindt på mobbetallene.

- Lærerne må stille krav til elevene sine, og dette kan bli oppfattet ulikt. I noen tilfeller kan det nok hende at læreren er saklig nok, mens eleven opplever dette som mobbing, sier Roland.

Likevel er det helt opplagt at en del elever reelt sett blir trakassert av læreren sin, påpeker forskeren.

- Det er veldig ille å bli trakassert av en voksenperson, ikke minst fordi læreren er en autoritetsperson på skolen. Det er etisk forkastelig når læreren mobber, og svært belastende for de elevene som utsettes for dette. Ettervirkningene kan bli tøffe, minst like alvorlige som for elever som mobbes av medelever, sier han.

-Lærerne skal ikke plage oss Rune Bettmo Mevold (16) og Sami Salameh (16) tror det ville vært enda verre å bli mobbet av en lærer enn en medelev.

- Lærerne skal være rollemodellene våre, de skal ikke plage oss. Det er viktig å ha støttende lærere, ikke minst fordi de på mange måter avgjør framtida di, mener Sami.

De to 16-åringene begynte i første klasse ved Stovner videregående skole i Oslo i høst. Fra første skoledag har det vært et stort fokus på antimobbearbeid ved skolen.

—Vi snakker ofte om at vi skal være gode mot hverandre, behandle hverandre med respekt og ikke komme med stygge kommentarer, sier Rune.

I årets Elevundersøkelse svarte hele 9 prosent — hver tiende elev ved Stovner videregående skole — at de har opplevd å bli mobbet i løpet av de siste månedene.

- På skolen har vi 750 elever. 9 prosent utgjør faktisk 30 elever — en hel skoleklasse. Det er altfor mange, mener rektor Roald Olsen.

God lærerrolle Da han startet i rektorjobben for halvannet år siden, satte han søkelyset på å forebygge og stanse mobbing.

—Vi inviterte elevrådet til å definere hva en god elevrolle er. De kom fram til at det viktigste er å være inkluderende og vise hverandre respekt uansett farge, religion og seksuell legning. Med det som basis, jobber vi med elevenes holdninger, sier Olsen.

Han mener holdninger er underfokusert i skolen.

—Vi skal forme ungdommene til å bli gode borgere i samfunnet. Da må vi jobbe med holdninger. Hvis elever våkner en mandag morgen og ikke orker å gå på skolen, får de heller ikke kunnskap, sier Olsen.

Samtidig fikk lærerne i oppgave å definere hva som er en god lærerrolle.

- En lærer må være tydelig og vise elevene respekt. Når læreren korrigerer elevenes atferd, skal dette gjøres på tomannshånd — ikke i klasserommet. Det tror jeg er viktig for å unngå at situasjonen eskalerer, sier han.
Blir maktesløse Barn som mobbes av lærere føler ofte sterk maktesløshet i situasjonen, og opplever det svært ofte vanskelig å melde i fra om, fordi de ser på læreren som en autoritet med mye makt, mener Kristin Oudmayer, prosjektleder i UNICEF Norge og forfatter av boka «Fordi jeg fortjener det?», der hun har intervjuet mobbeofre.

- I tillegg til å føle seg ydmyket, forteller mange om at det blir vanskelig å stole på voksne også i andre situasjoner - og at denne mistilliten til autoritetspersoner følger mange inn i voksenlivet og gjør at de forsøker å unngå situasjoner hvor de blir vurdert av andre, sier hun.

Når lærere mobber enkeltelever åpenlyst i klassen, påvirker det hvordan medelever behandler denne eleven, fastslår Oydmayer. Samtidig gjør det andre elever redde for å oppleve det selv.

- Denne redselen kan bli så sterk at de ikke tør melde i fra om det de er vitne til. Det å bli utsatt for krenkelser fra lærere er alltid alvorlig, fordi lærere som krenker elever ved mobbing går ut over sin rolle som profesjonell, og befinner seg i en maktposisjon overfor elevene, med både formell og uformell makt over det som skjer, sier hun.

Misbruker makt - Mobbing dreier seg i stor grad om utnyttelse av makt, mener Håvard Tjora, tidligere «superlærer» i TV-serien «Blanke ark».

- En lærer har mye makt over elevene. Noen takler ikke balansen mellom å bruke makten til å lede og å misbruke maktposisjonen sin. Det er også vanskelig å stå opp for seg selv mot en som har en så uttalt maktposisjon, sier han.

Professor Svenn Torgersen ved Universitetet i Oslo tror noen lærere blir mobbere fordi de selv føler seg usikre.

- Noen lærere deltar i mobbing for å holde seg inne med de sterke elevene. Av og til blir nok lærerne skremt av elevene som dominerer i klassen og føler seg tryggere hvis de blir med på mobbingen, sier Torgersen.

MAKTMISBRUK: Noen lærere takler ikke balansen mellom å bruke makten til å lede og å misbruke maktposisjonen sin, mener Håvard Thora, kjent fra TV-serien Blanke Ark. Foto: Nina Hansen
MAKTMISBRUK: Noen lærere takler ikke balansen mellom å bruke makten til å lede og å misbruke maktposisjonen sin, mener Håvard Thora, kjent fra TV-serien Blanke Ark. Foto: Nina Hansen Vis mer

Mobbeforsker Erling Roland tror noen lærere plager enkelte elever ubevisst, uten at de egentlig har til hensikt å skade dem det gjelder.

- Kanskje befinner de seg i en presset situasjon, der de handler nærmest ukontrollert og gjør og sier noe ubetenksomt. Dette går gjerne utover elever som irriterer dem, sier han.

MOBBEFOKUS:Stovner videregående skole i Oslo hadde 9 prosent mobbing i siste Elevundersøkelse. Det prøver rektor Roald Olsen å gjøre noe med. Foto: Jacques Hvistendahl
MOBBEFOKUS:Stovner videregående skole i Oslo hadde 9 prosent mobbing i siste Elevundersøkelse. Det prøver rektor Roald Olsen å gjøre noe med. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media