Bør du bytte ut oljefyren?

Her er den viktige sjekklista.

KAN BLI FORBUDT: Innen 2020 kan oljefyring bli forbudt. Foto: ALL OVER PRESS
KAN BLI FORBUDT: Innen 2020 kan oljefyring bli forbudt. Foto: ALL OVER PRESSVis mer

Bruker du olje for å varme opp boligen din?

Innen 2020 kan oljefyring bli forbudt, om klimaforliket som Stortinget vedtok i fjor sommer, blir fulgt opp. Men det kan godt hende du burde se på alternative oppvarmingsmuligheter innen den tid.

- For mange betyr miljøperspektivet mye, men lommeboka er så å si alltid med i vurderingen, sier Carsten Skottner Engh fra Porsgrunn Rørleggerforretning og Skikkeligrørlegger.no.

Han råder derfor folk til å tenke over hvilken stand oljefyren er i. For må du uansett ha service, reparere eller skifte ut deler på oljefyren din, kan investeringskostnaden ved for eksempel en varmepumpe være inntjent i løpet av få år.

Ikke minst om du kvalifiserer til å få støtte. Før du bytter, bør du sjekke om du kvalifiserer til å få tilskudd til å bytte til mer miljøvennlig oppvarming, enten fra kommunen eller gjennom en av Enovas støtteordninger.

Den nye regjeringen har for øvrig lovet å øke støtten til miljøvennlig oppvarming.

Skifte nå eller vente? Er du i tvil om du skal skifte ut oljefyren nå eller vente enda litt til, anbefaler Engh å ta flere forhold med i vurderingen:

• Hvor gammel er oljefyren? En støpejernskjele kan vare i hundre år, mens en stålplatekjele har en langt kortere levetid. (ca 15-20 år). Er oljetanken av plast, skal den ha ubegrenset levetid. En stålkjele skal kontrolleres hvert 15. år, men kan ha levetid opp mot 40 år.

• Har du hatt flere småreparasjoner de siste sesongene? En reparasjon eller justering beløper seg fort til 5000-15 000. Er oljefyren først utrangert, må du regne med årlig merkostnad til vedlikehold av oljefyringsanlegget.

• Må oljebrenneren justeres, eller skiftes ut? Oljebrenneren vil normalt ha en levetid på 15-20 år.

• Mistenker du at fyrkjelen eller oljetanken lekker? Hvis tanken ikke er murt inn, er det forholdsvis enkelt å oppdage om den lekker. Er den innmurt, kan lukt av olje være tegn på at tanken ikke er tett.

• Ligger tanken utendørs, må du være klar over at lekkasje til grunnen kan medføre forpliktelse til kostbart oppryddingsarbeid. Uansett er det lite lønnsomt å reparere, og man vil normalt anbefale å skifte fyringsanlegget.

Er du i tvil om tilstanden, kan du kontakte en rørlegger, som vil kunne komme med alternative anbefalinger. Du kan også høre med en energirådgiver om hvilke tiltak som passer best for deg og din bolig - og vi kan anbefale svartjenesten til Enova.

Vent med å bytte Det er dyrt å bytte oppvarmingsanlegg, og det er heller ikke nødvendigvis godt miljømessig å bytte ut fungerende produkter.

Har oljefyringsanlegget ditt en støpejernskjele med en forholdsvis ny brenner og en oljetank i plast, er det liten grunn til å hive ut anlegget - men du kan se på valg av brensel.

De fleste kjeler kan fyres med biobrensel eller bioolje. Det er spesiell grunn til ikke å hive ut et velfungerende oljefyringsanlegg selv om fyring med fossilt brensel utfases dersom du velger en luft/vann varmepumpe.

Bytte til varmepumpe? Dersom oljefyringsanlegget uansett må byttes ut, kan merkostnadene ved å installere varmepumpe framfor nytt fyringsanlegg være tjent inn i løpet av få år. Hvor fort, eller om, du vil gå i null, er avhengig av hvilken varmepumpeløsning du velger - og hvor mye det koster hos deg.

Kostnadene ved å bytte ut et oljefyringsanlegg med varmepumpe varierer ekstremt, fra noen tusenlapper for en enkel luft-luft-varmepumpe til flere hundre tusen for en bergvarmepumpe.

Det samme går for innsparinger, som vil variere. Svenska Energimyndigheten anslo for et par år siden at man bare sparte inn 30 - 50 prosent av husets energibehov ved å installere en luft-luft-varmepumpe. Mye har imidlertid skjedd de siste årene, ikke minst med tanke på effekt når temperaturen kryper under nullpunktet.

Det er også verdt å merke seg at der handyfolket før kunne spare noen tusenlapper på å installere varmepumpa selv, er det nå påbudt å bruke fagfolk til denne jobben.

Les også:
Lønner det seg å bruke en luft til luft-varmepumpe? Sjekk med vår kalkulator!
Denne varmepumpa er best i test
Har du en tikkende bombe i hagen? Den kostet Frode 600 000 kroner

TJENES INN: - Dersom oljefyringsanlegget uansett må repareres eller deler skiftes ut, vil merkostnadene ved å installere varmepumpe ofte være tjent inn i løpet av få år, sier rørleggermester Carsten Skottner Engh. Foto: Skikkeligrørlegger.no
TJENES INN: - Dersom oljefyringsanlegget uansett må repareres eller deler skiftes ut, vil merkostnadene ved å installere varmepumpe ofte være tjent inn i løpet av få år, sier rørleggermester Carsten Skottner Engh. Foto: Skikkeligrørlegger.no Vis mer