ENDRINGER: Det er ingen endringer for bilavgiftene i revidert nasjonalbudsjett 2014, men båtkundene går en billigere sommer i møte. Foto: PER ERVLAND
ENDRINGER: Det er ingen endringer for bilavgiftene i revidert nasjonalbudsjett 2014, men båtkundene går en billigere sommer i møte. Foto: PER ERVLANDVis mer

Bra for deg med båt og elbil

Mens båtfolket kan juble over å slippe hk-avgift, skjer det lite med bilavgiftene.

Dinside: Bilen er så godt som ikke nevnt i dagens framlagte reviderte nasjonalbudsjett, med den generelle holdningen at det per nå ikke blir noen endringer.

Dette kan være av to årsaker. Enten at regjeringen er fornøyd med avgiftsformatet slik det er i dag, eller at det jobbes med en større omlegging for høsten.

Svaret kommer de med selv:

I regjeringserklæringen har Regjeringen varslet en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. Regjeringen foreslår ikke endringer i bilavgiftene i Revidert nasjonalbudsjett 2014, men vil komme tilbake til saken når den helhetlige gjennomgangen foreligger.

Dette ble vinneren i fjor

For elbilen fastholdes det altså at fordelene skal opprettholdes til 2017, eller 50 000 registrerte elbiler på veiene.

Regjeringen foreslår ikke endringer for elbilene i Revidert nasjonalbudsjett 2014. I Klimaforliket var det enighet om at dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut denne stortingsperioden (2017), såfremt antall rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000. Videreføringen av avgiftsfordelene er også nevnt i regjeringserklæringen.

Les også: Miljøbiler på taperlisten

Fritak for båtmotorer Den største endringen for bil og båt i det reviderte nasjonalbudsjettet er at hk-avgiften på båtmotorer fjernes.

- Dette vil gi mulighet for å bytte ut eldre båtmotorer som støyer og forurenser, forteller Siv Jensen fra sitt kontor.

I det reviderte budsjettet fortelles det at avgiftsnivået til nå har gjort sin hensikt i å få båtfolket til å velge mindre motorer ut fra en miljø- og ressurssynsvinkel. Det fortelles videre at det har skjedd stor utvikling på området med tanke på både forurensing og støy, og at CO2-utslippet fra båter dekkes inn gjennom den CO2-avgiften som er lagt på drivstoffet.

Her finner du alt om bilavgifter

Stor forskjell fra bilavgiften I tillegg legges det også vekt på at i forhold til det bidraget avgiften har levert, så er det en krevende avgift å håndtere for styresmaktene.

Sammenlignet med bilavgiftene, hvor det er tatt hensyn til bruksfradrag ved import av brukte biler, så har båtmotoravgiften den samme satsen uavhengig av om det er en ny eller brukt motor, står det å lese i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Forslaget om opphevingen av avgiften for båtmotorer foreslås å tre i kraft akkurat før fellesferien, med virkning fra 1. juli 2014. Ønsket om relativt rask effektivisering er for å slippe en lang periode hvor det ikke selges motorer, i påvente av det nye avgiftsfritaket.

Det reviderte nasjonalbudsjettet foreslår også en refundering av innbetalte avgifter for ikke solgte båtmotorer som forhandlerne har liggende på lager.

Opphevingen av avgiften ventes å samlet gi et provenytap på 100 millioner kroner årlig. Oppturen ventes altså å bli en bred utskifting til mer drivstoffgjerrige og miljøvennlige motorer.

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide. Les her.