Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Tema

Mer
Min side Logg ut

Brukt opp kvota for barnas sykdom?

Slik løser du floka

KJENT PROBLEMSTILLING? Noen ganger vil virussykdommene ingen enda ta... Foto: Colourbox.com
KJENT PROBLEMSTILLING? Noen ganger vil virussykdommene ingen enda ta... Foto: Colourbox.com Vis mer

Visse perioder opplever foreldre mye sykdom hos barnet. Typisk kan første barnehageår forårsake mange og hyppige forkjølelser og virusinfeksjoner hos barnet. Og plutselig har du brukt opp de ti dagene du kan være hjemme med barnet...

Hvilke rettigheter har foreldre ved barns sykdom? Når barnet er sykt eller barnepasseren er syk kan foreldre være hjemme med barna med fri fra jobb.

- Foreldre kan være hjemme 10 dager hver med egenmelding når barna er syke, forteller Anita M. Sivertsen, kontorsjef i NAV. Dette kalles omsorgspenger.

- Har man omsorgen for mer enn to barn, økes antall dager til 15. Er man alene om omsorgen, økes antallet dager til henholdsvis 20 og 30. Vilkårene om opptjeningstid, tap av inntekt og minsteinntekt, må også være oppfylt.

Det er kalenderåret som gjelder Det er også viktig å merke seg at dette gjelder per kalenderår. Har man 10 dager egenmeldinger i desember, kan man likevel i januar bruke en ny egenmelding for sykt barn.

- Hvor mange dager kan man være sammenhengende hjemme med sykt barn?

-  De tre første dagene kan man bruke egenmelding. Må man være hjemme utover det, kan arbeidsgiver kreve at barnet eller barnepassers sykdom blir dokumentert med legeerklæring.

Når kvoten er brukt opp Vannkopper er meget smittsomt og medfører ofte mange egenmeldingsdager. En barnefamilie med tre barn opplevde i år at alle barna fikk vannkopper; ikke samtidig, men med 14 dagers intervaller. Og barna måtte være hjemme cirka 10 dager hver. - Slik blir det mye fravær av, forteller moren til Mammanett.

Hvis man ikke har besteforeldre som kan stille opp, blir kvoten for barnas sykdom brukt opp i en fei.

- Hva om man har brukt opp kvoten og barnet blir syk - hvilke muligheter har man?

- Dersom man har brukt opp omsorgsdagene, bør man prøve å finne en løsning sammen med sin arbeidsgiver, råder Sivertsen.

Mulighetene kan være å bruke avspasering, permisjon uten lønn eller feriedager.

Sykemelding - En vanlig misforståelse Mange foreldre tror også at man kan sykemelde seg på grunn av barnets sykdom.

- Hvis man er så uheldig og har brukt opp kvota, er det ikke mulig å bli sykmeldt selv, hvis du ikke er syk. Reglene er slik at sykefravær må skyldes egen sykdom , skade eller lyte, forteller Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

- Hvorfor mange tror dette, vet jeg ikke. Det kan skyldes at vi har veldig generøse regler for sykefravær og fravær ved barns sykdom i Norge, slik at man egentlig ikke tenker over reglene, men tar det for gitt at samfunnet skal kompensere for dette, sier Hermansen som påpeker at fastlegen vil møte en slik henvendelse med denne informasjonen.

- Selvfølgelig kan man bli syk selv hvis barnet ditt er alvorlig syk, eller er utsatt for en alvorlig ulykke. Samtidig er det viktig å gå ordentlig inn i en samtale om det, fordi det finnes egne regler for støtte ved alvorlig eller kronisk sykdom hos barn, som skal kompensere for økt fravær, sier legen.

Hvis barnet må legges inn på sykehus Ved omsorg for barn som har vært innlagt på helseinstitusjon eller behandlet poliklinisk på sykehus, kan man søke om pleiepenger.

- For å få pleiepenger må barnet være i behov av kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette gjelder for barn under 12 år, og frem til 18 år for kronisk syke eller funksjonshemmede barn. Stønaden gis ikke før åttende dag. Har barn under 18 år en livstruende eller svært alvorlig sykdom, og det er behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, kan man søke også søke om pleiepenger. For denne gruppen gis stønaden fra første dag. Dette gjelder for de mest alvorlig syke barna, og kravene for å få ytelsen er strenge, forteller Sivertsen fra NAV.

Folketrygdloven har egne bestemmelser om pleiepenger. På NAV sine nettsider finnes mer informasjon om dette. 

Barn med funksjonshemninger eller kronisk sykdom Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV.

- Man søker om forhåndsgodkjenning av NAV. Søknadskjemaet finner du her. Dersom man trenger nærmere veiledning, kan man ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33, eller man kan oppsøke sitt lokale NAV-kontor. Merk at legen skal fylle ut en del av søknadsskjemaet, påpeker Sivertsen.

- Er det arbeidsgiver eller NAV som betaler for disse dagene?
- Omsorgspenger for kronisk syke eller funksjonshemmede barn fra 12 år til 18 år dekkes av NAV. Det vanlige er at arbeidsgiveren forskutterer og får refusjon fra NAV.

Hvis man er alene om omsorgen - Er man alene om omsorgen, økes antallet dager til henholdsvis 20 dager for et eller to barn og 30 for de med tre eller flere barn. Vilkårene om opptjeningstid,  tap av inntekt og minsteinntekt i må også være oppfylt, sier Sivertsen som også forteller at det finnes situasjoner der den ene forelderen midlertidig blir regnet som aleneforsørger.

- En arbeidstaker kan regnes for å ha aleneomsorg, selv om det er to om omsorgen, dersom den ene foreldrene er langvarig forhindret fra å ha tilsyn med barnet. Dette kan være fordi den andre ikke kan ha tilsyn med barnet fordi man er funksjonshemmet, er innlagt i helseinstitusjon, soner i fengsel, eller avtjener verneplikt. Andre tilsvarende forhold kan vurderes. Det at en av foreldrene har jobb eller studier som gjør at man i perioder av året er borte fra hjemmet, gjør ikke at den andre anses for å være alene om omsorgen, understreker Sivertsen.

Denne saken har tidligere blitt publisert på MAMMANETT.NO

MER FRA MAMMANETT: TEST DEG SELV: Hvor mye vet du om barnesykdommene?

Er dette egentlig feber?

Barnehagestart: Rett til fri?

Pedagogiske apper

KAN IKKE SYKEMELDE: Fastlegen din kan ikke sykemelde deg, på grunn av barnets sykdom, sier Marit Hermansen, leder i norsk forening for allmennmedisin. Foto: PRIVAT
KAN IKKE SYKEMELDE: Fastlegen din kan ikke sykemelde deg, på grunn av barnets sykdom, sier Marit Hermansen, leder i norsk forening for allmennmedisin. Foto: PRIVAT Vis mer