ØKT HJERTERISIKO: Dårlig søvn knyttes til økt risiko for hjerteinfarkt i en ny, norsk studie. Foto: Colourbox
ØKT HJERTERISIKO: Dårlig søvn knyttes til økt risiko for hjerteinfarkt i en ny, norsk studie. Foto: ColourboxVis mer

Dårlig søvn øker risikoen for hjerteinfarkt

Ulike søvnproblemer kan øke risikoen for hjerteinfarkt med opp til 45 prosent, viser en ny norsk studie - den største av sitt slag i verden.

Har du alvorlige søvnproblemer, har du i tillegg mellom 27 til 45 prosent økt risiko for å bli rammet av hjerteinfarkt.

Dette kommer fram i en fersk studie av stipendiat Lars E. Laugsand ved NTNU i Trondheim. Undersøkelsen er nylig publisert på nett i det anerkjente tidsskriftet Circulation.

En av tre har problemer
Han har tatt utgangspunkt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), som har samlet data fra over 52 000 menn og kvinner. Studien er den største noensinne som ser på sammenhengen mellom søvn og hjerteinfarkt.

- Det har vært gjennomført flere mindre studier tidligere, men materialet har hatt svakheter. Disse undersøkelsene har imidlertid antydet en mulig sammenheng mellom søvnvansker og hjerteproblemer. Nå har vi derimot svært robuste data og har med denne undersøkelsen fått ytterligere styrket vår hypotese, sier Laugsand.

I løpet av studiens drøye elleve års oppfølgingsperiode ble det til sammen 2368 hjerteinfarkt. Det er et høyt tall i forskningssammenheng, i følge Laugsand.

- Én tredjedel av den norske befolkning strever med søvnen. Enten ved at de har vanskelig for å sovne når de legger seg om kvelden, at de våkner om natta eller at de har generelt dårlig søvnkvalitet. I undersøkelsen vår ser vi at risikoen for hjerteinfarkt øker ytterligere om du lider av flere av disse problemene.

- Viktige funn
3,3 prosent av deltagerne i undersøkelsen rapporterte at de hadde innsovingsproblemer hver eneste natt, mens 2,5 prosent hadde tilsvarende problemer nesten hver natt. Åtte prosent rapporterte om generelt dårlig søvnkvalitet mer enn en gang per uke.

Ifølge Laugsand må det flere studier til før funnene kan brukes i klinisk behandling.

- Dette er veldig spennende og viktige funn, som understreker at god søvn er viktig, også for å unngå alvorlige fysiske sykdommer som hjerteinfarkt, sier Bjørn Bjorvatn, leder for Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.

Han sier at søvnrådene er de samme for hjertesyke som for resten av befolkningen.

Påvirkes av mørketida
Dag S. Thelle, professor i epidemiologi ved Universitetet i Oslo, peker på at effektene av dårlig søvn er konsistente i studien, uansett hvilke andre faktorer man legger inn.

- Her har de gjort så godt som mulig for å redusere betydningen av andre faktorer, som overvekt. Vi kan ikke utelukke enn annen forklaring, men sånn som jeg ser det, er det en fysiologisk mekanisme bak, sier Thelle.

Studien har også sett på når på året søvnproblemene ble rapportert .Thelle synes disse funnene er spennende.

- Innsovningsproblemene i mørketida er trolig mer betydningsfulle enn i den lyse årstida. Det ser ut til å være mindre farlig å ha problemer med å sove på grunn av det forstyrrende lyset, enn det å virkelig ha søvnproblemer, sier han.

Ingen klar årsak
Lars Gullestad, professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus, sier at man ut fra foreliggende undersøkelser ikke kan slå fast hvorfor dårlig søvn gir økt forekomst av hjerteinfarkt.

- Det kan reflektere økt utskillelse av ulike stresshormoner, eller ulike grader av betennelse i kroppen. En ting som vanligvis ligger bak et hjerteinfarkt, er åreforkalkning. Åreforkalkning kan knyttes til en rekke faktorer som for eksempel røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og stresshormoner. Dette bør det forskes videre på med materialet fra HUNT, sier Gullestad.

- Et spørsmål er hva man kan gjøre med dette. Du kan sannsynligvis gjøre noen enkle grep for å bedre søvnen din. Det er godt mulig det hjelper hjertet, men det må undersøkes i videre studier, sier han.