FOR LETTE: Lukas og Millian Bækkevold veide for lite da de ble født til å få forsikring. Det hjelper ikke at de har vært friske hele tida etterpå. FOTO: Morten Solli
FOR LETTE: Lukas og Millian Bækkevold veide for lite da de ble født til å få forsikring. Det hjelper ikke at de har vært friske hele tida etterpå. FOTO: Morten SolliVis mer

De nektes som kunde hos alle forsikringsselskaper

Lukas og Milian er helt friske, men det hjelper lite.

I stua på Skjetten utenfor Oslo farer to energiske småtasser på 13 måneder rundt på gulvet. Lukas og Milian veier i dag rundt 10 kilo, som er litt over normalen.

Men tvillingene ble, som ganske vanlig er for tvillinger, født for tidlig, åtte uker før termin.

Fødselsvekta på henholdsvis 1830 og 1680 gram, kommer til å forfølge dem i mange år framover.

Mamma Jeanette Bækkevold har brukt lang tid på å samle dokumentasjon og fylle ut skjemaer. Etter avslag fra tre ulike forsikringsselskaper er hun frustrert.

- Jeg har tenkt at barneforsikring, det må man bare ha, sier hun.

Men så enkelt var det altså ikke.

Ingen vil forsikre premature "Observasjonstidens varighet avhenger av fødselsvekt, og retningslinjene tilsier at fødselsvekt under 2000 gr fører til en observasjonstid frem til barnet fyller 4 år", skriver Tryg i sitt avslag.

Bækkevold har også et avslag fra Sparebanken Øst, som i strid med reglene er helt ubegrunnet, og et fyldig begrunnet avslag fra Frende, fersk vinner av vår test av barneforsikringer.

- Jeg kan forstå at de må ha en grunnregel, men skjønner ikke hvorfor man må skjære alle over en kam. Mine barn har vært fulgt tett opp siden de ble født i uke 32. Alt har vært helt normalt hele veien, og allerede etter seks måneder hadde de normal vekt, sier Jeanette Bækkevold.

Det er svært vanlig at tvillinger blir født med lav vekt og for tidlig, uten at de dermed er syke, minner hun om.

Må vente til de er fire Avslag på barneforsikring begrunnes med usikkerhet om barnets utvikling. Det kan være mange ulike årsaker, og lav fødselsvekt er en av dem.

FULL FART:  Jeanette Bækkevold får ikke forsikret Lukas (t.v.) og Milian på grunn av for lav fødselsvekt, selv om de 13 måneder gamle barna nå veier mer enn normalvekta for alderen. FOTO: Morten Solli
FULL FART: Jeanette Bækkevold får ikke forsikret Lukas (t.v.) og Milian på grunn av for lav fødselsvekt, selv om de 13 måneder gamle barna nå veier mer enn normalvekta for alderen. FOTO: Morten Solli Vis mer

Forsikringsselskapene støtter sine avslag på retningslinjene fra Nemnda for helsevurdering, som er sammensatt av leger og forsikringskyndige fra forsikringsselskaper samt leger utpekt av Den norske legeforening.

Ifølge disse reglene må Lukas og Milian vente til de er 4 år med å få forsikring.

Barn som veier under under 1,5 kilo når de blir født, får man ikke forsikret før de er 7, såfremt helsa er normal.

Riktignok tilbyr forsikringsselskaper en ren ulykkesforsikring, men den brede barneforsikringen med uførepensjon må vente.

Opptil sju års karantene Vi har forhørt oss med alle største forsikringsselskapene, og alle følger de nevnte bransjereglene.

Nemnda for Helsevurdering er underlagt Finans Norge, finans.- og forskringsnæringens bransjeorganisasjon.

Slik beskriver Frende forsikring søkeprosessen:

"Enkelte søkere kan få avslag på bakgrunn av sammensatt sykdomsbilde (f.eks flere typer symptomer og konstaterte sykdommer som opptrer samtidig) eller visse diagnoser som Autisme, Downs syndrom og Psykisk utviklingshemming.

I forhold til lav fødselsvekt tilsier Retningslinjene for Helsevurdering følgende:

• < 1 500 g utstår til 7 års alder • 1 500 - 2 000 g utstår til 4 års alder • 2 000 - 2 500 g utstår til 2 års alder Dette innebærer at barn med lav fødselsvekt må gjennom en gitt observasjonstid før en helsevurdering vil kunne finne sted og en forsikring kan tegnes på barnet.

Undres over ordningen Prematurforeningen, en interesseorganisasjon for foreldre med for tidlig fødte barn, stiller seg uforstående til praksisen med lange karantener for barneforsikring:

- Forsikring av premature barn er noe Prematurforeningens medlemmer er opptatt av, og vi er kjent med at dette er vanskelige problemstilinger. Mange er frustrerte over at forsikring blir avslått på grunnlag av lav fødselsvekt, uten at det foreligger skade eller sykdom, sier Arnhild Lien Hanstveit, styreleder i Prematurforeningen.

LITEN, MEN STERK: Lav fødselsvekt diskvalifiserer mange norske barn fra en fullverdig barneforsikring. FOTO: Privat
LITEN, MEN STERK: Lav fødselsvekt diskvalifiserer mange norske barn fra en fullverdig barneforsikring. FOTO: Privat Vis mer

Foreningen vil jobbe for å få til endringer.

- Prematurforeningen stiller seg undrende til denne praksisen. Vi mener 2-7 års karantenetid er alt for mye, sier Hanstveit.

Les også:
Stor test av barneforsikringer
Den bør opereres raskt, men blir ofte oversett hos barn
Heidis fødsel kunne knapt vært verre
Slik spiser hele familien for tusen kroner i uka
Derfor skal du ikke si "så flink du er"

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.