De skjulte hjertesymptomene

Vanligere for kvinner. Sjekk om du er i faresonen.

Vanskelige symptomer: De skjulte symptomene for hjerteinfarkt kan blant annet minne om influensasmerter, og er derfor vanskeligere å koble til hjertesykdom.
Vanskelige symptomer: De skjulte symptomene for hjerteinfarkt kan blant annet minne om influensasmerter, og er derfor vanskeligere å koble til hjertesykdom.Vis mer

En av tre kvinner dør av hjerte- og karsykdom, ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). De fleste er eldre. Symptomene hos kvinner er ofte annerledes enn hos menn, og mange kvinner kan derfor ha uoppdaget hjertesykdom.

- Mange ser på hjertesykdom som en typisk mannesykdom, og også kvinner er for lite oppmerksomme på symptomer og forebygging. Gjennom å opplyse og samle inn penger til mer forskning ønsker vi å redde kvinneliv, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

Ny studie En ny studie fra Oxford University i Storbritannia viser at døtre med en mor som har hatt hjerneslag i ung alder, ikke bare har større risiko for å få slag, men også hjertesykdom, selv om moren ikke har hatt hjerteproblemer.

Studien ble nylig publisert i det amerikanske fagbladet Circulation: Cardiovascular Genetics, hvor over 2000 hjerte- og slagpasienter deltok. Det fastslås at hjerneslag på morssiden er langt mer avgjørende enn hjerneslag på farsiden. Årsakssammenhengen er ennå ikke kjent.

Atypiske symptomer LHL har for tiden en kampanje for å spre kunnskap om symptomer og behovet for mer forskning på hjertesykdom hos kvinner. «Hjertelig hilsen»-kampanjen varer fram til 8. mars, den internasjonale kvinnedagen.

- Jeg tror de fleste leger kjenner til de atypiske symptomene. Men det er viktig at også folk kjenner til det, slik at behandlingen kommer i gang tidlig. Minuttene teller! sier overlege Sigrun Halvorsen ved hjertemedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Det vanligste symptomet på hjerteinfarkt hos begge kjønn er brystsmerter, men kvinner har ofte også symptomer som er vanskelige å tolke:

- Tung pust, kvalme, oppkast, influensafølelse, slapphet og hodepine. Symptomene kan misoppfattes som muskelsmerter, angst, mage- og spiserørssykdom, leddplager og astma, sier professor og overlege og professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løchen.

Behov for mer forskning Kvinner er underrepresentert i hjerteforskning på risikofaktorer og effekten av hjertemedisiner.

- Kvinner er eldre når de blir hjertesyke, og det gjør det komplisert å forske på dem. Forskningen har ikke et ønske om å velge bort og diskriminere kvinner, sier lege og førsteamanuensis Thomas Mildestvedt i faggruppen for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen.

- Under 30 prosent av deltakerne i forskningen er kvinner. Det illustrerer et behov for mer forskning på kvinnehjertet for å kartlegge risiko og for at kvinner skal få behandling raskere, sier overlege og kardiolog ved diakonhjemmet sykehus, Anne Grete Semb.

Semb oppfordrer alle kvinner til å være obs på risikofaktorene, som høyt kolesterol, blodtrykk, røyking, overvekt og stress.

- Fysisk aktivitet 30 minutter om dagen, og et kolesterolvennlig kosthold kan være forebyggende, sier hun.

Reduser risikoen - Hjerneslag og hjertesykdom er svært beslektede sykdommer med mange like årsak- og risikomekanismer. Det er ofte litt tilfeldig hvordan det slår ut, sier Halvorsen, som ikke er overrasket over resultatet av den nye studien.

- Kvinner har dobbelt så høy risiko for hjertesykdom eller slag hvis moren eller faren har hatt det i ung alder, henholdsvis før fylte 65 og 55 år. Ingen kan endre familiehistorien sin, men har du det i familien, blir det ekstra viktig å unngå risikofaktorene du selv har kontroll over, sier Halvorsen.

- Det er mange ting vi ikke vet når det gjelder kvinnehjertet. Nå er det en tendens til at hjerteinfarkt — som har blitt redusert i forekomst siden 1970-tallet, er på vei oppover spesielt hos kvinner, og her trengs det mer kunnskap, sier Løchen.

Advarer Ingrid Wiggen (61) fra Lindesnes hadde ikke vondt i hjertet, og ingen smerte strålte ut i armene. Men hun var slapp, hadde pusteproblemer og vondt i ryggen og magen da hun kollapset med hjerteinfarkt den 29. oktober.

ADVARER: Moren til Irén Wiggen døde av hjerteinfarkt i september. Hadde de atypiske symptomene blitt koblet til hjertesykdom, kunne livet hennes vært reddet. Foto: Christian Roth Christensen/ Dagbladet
ADVARER: Moren til Irén Wiggen døde av hjerteinfarkt i september. Hadde de atypiske symptomene blitt koblet til hjertesykdom, kunne livet hennes vært reddet. Foto: Christian Roth Christensen/ Dagbladet Vis mer

Noen timer tidligere var hun til lungekontroll ved sykehuset i Kristiansand, men heller ikke der ble symptomene koblet til hjertet.

- I stedet for å få en hjertesjekk, ble hun sendt hjem. Hjertet hennes var friskt, så utblokking av to tette årer kunne gitt henne mange år til, sier datteren, Irén Wiggen.

Fem dager etter det kraftige infarktet sovnet Ingrid Wiggen inn ved sykehuset i Arendal.
Kronisk sykdom Wiggen hadde Sjøgrens syndrom og var derfor mye plaget med tretthet og lungebetennelse - noe som kan være
årsaken til at hjertesymptomene først ikke ble oppdaget. Men den normalvektige 61-åringen var aktiv, gikk ofte på tur og verken røykte eller drakk.

- Kroniske sykdommer kan skjule andre diagnoser, og legene må se sammenhengen. Det er så viktig at alle er obs på de atypiske symptomene. Og hvis du føler deg dårlig, må du ikke gi deg før du finner en lege som hører på deg, oppfordrer Irén Wiggen.

- Forstår familien
Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus HF kjenner ikke den spesifikke saken, men uttaler seg på generelt grunnlag.

- Vi skjønner at familien opplever at mer burde vært gjort, og det er beklagelig at de føler det slik. Men hjerteinfarkt kan komme på veldig kort varsel, så det er ikke sikkert legen kunne ha sett det, sier Engstrand.