EGEN TESTBANE: Elways har en egen testbane på Arlanda hvor den elektriske veien utvikles. FOTO: ELWAYS
EGEN TESTBANE: Elways har en egen testbane på Arlanda hvor den elektriske veien utvikles. FOTO: ELWAYSVis mer

Den strømførende veien var ikke død

Svenskene fortsetter med utviklingen av fremtidens elektriske vei - elveien.

Dinside Sist vi skrev om dette, var det ikke fritt for at enkelte trodde vi hadde gått på limpinnen og omtalte det som hadde vært ment som en aprilspøk.

Men, nei - den strømførende veien, som skal kurere rekkevidde-angst ved å sørge for at bilene blir ladet mens de kjører, er et prosjekt som lever i beste velgående. Det er tydelig at svenskene har tro på dette.

Alle gjør det Det som i hovedsak begrenser utbredelsen og bruken av elbiler fortsatt i dag, er den som oftest begrensede rekkevidden. Og det er nok ikke løsningen med medbragt nødstrøm som er svaret på utfordringen.

Den svenske løsningen kan, i det minste i teorien og på lang sikt, virke mer bærekraftig. Svenskene har ikke kastet seg på elbiltrenden - hovedsaklig fordi elbiler i Sverige - som i de fleste land - per i dag er uforholdsmessig mye dyrere enn andre biler. Men sverige tenker også fremover. Og hos våre naboer tenkes det helt konkret på fremtidig karbonnøytral transport.

Karbonnøytral fremtid Svenske myndigheter har nemlig bevilget relativt betydelige summer til utviklingen av elektrifiseringsløsningen. Den er et ledd i en plan om å gjøre transportsektoren i Sverige uavhengig av fossile drivstoff fram mot 2030.

Det ligger mye forskning og utvikling bak dette og nylig kunne den svenske næringslivsavisen Dagens Industri melde at mannen bak Elways-elveien, Gunnar Asplund, er nominert til det Europeiske patentverkets (EPO) oppfinnerpris, European Inventor Awards, som tildeles den 11 juni.

En av tre løsninger I enkelhet går metoden til Asplund og Elways ut på å overføre elektrisk strøm med svært lite energitap, og det over lange avstander. Elveien har i dette tilfellet en strømførende skinne nedfelt i asfalten.

Les alt om elbil på Dinside

Det er nylig gjort konkluderende forsøk som viser at det er mulig å legge ut en kilometer strømførende skinne i timen. Kjøretøyer, både lette og tunge, vil kunne lade via en arm som kan senkes og heves etter behov - ved filskifte eller parkering, vil batteridriften ta over.

INDUKSJON: OLEV-bussene i Sør-Korea lades allerede i dag per induksjon via elektrisk ladde felter i kjørebanen. Foto: KAIST
INDUKSJON: OLEV-bussene i Sør-Korea lades allerede i dag per induksjon via elektrisk ladde felter i kjørebanen. Foto: KAIST Vis mer

Dette er imidlertid bare en av flere løsninger som studeres. Felles for disse er at de ses på som et komplement til batteridrift og en mulighet til å redusere avhengigheten av store batteripakker som gir lang rekkevidde.

Kjøreledning Elektrifisering av veiene kan også gjøres via kjøreledning over veibanen, et svært gammelt prinsipp som har vært, og fortsatt er, brukt av trolleybusser mange steder i verden - som i Bergen. Det begrenser imidlertid i stor grad størrelsen på kjøretøyene som kan benytte seg av nettet.

Induksjon Det kan også foregå via induksjonslading, der strømførende kabler i veibanen sørger for lading via det elektromagnetiske feltet mellom veien og en mottaker under kjøretøyet. Slik teknologi brukes allerede i Sør-Korea - i dag går det busser i byen Gumi som disponerer et veinett på 24 kilometer med induksjonslading - og planen er at det skal være 34 sent i 2015.

I mars i år meldte forskere ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Sverige at de har utviklet en teknikk hvor asfalt med innebygget induksjonslader kan legges på veien, og at dette kan bli realitet i løpet av fem til seks år fra nå.

Stormasket nett tilstrekkelig Energimyndigheten i Sverige mener det vil være tilstrekkelig å elektrifisere de store motorveiene (cirka 2 - 4 prosent av det totale veinettet), mens de kortere reisene mellom disse strekningene vil kunne foregå på batteridrift.

Godt i gang Det var i 2014 det tok av for Elways i Sverige, der prosjektet hadde vært drevet fremover siden 2011 som et samarbeid mellom Elways og konstruksjonsfirmaet NCC. Dette med støtte fra det svenske energidirektoratet (Energimyndigheten).

Det er nå så godt i gang at det innen 2016 skal testes ut en fullskalaløsning på offentlige veistrekninger, deriblant i Borlänge. I løpet av en toårsperiode ble det konstatert at den strømførende veien fungerer også under vanskelige vær- og føreforhold, med både grus, vann og søle, is og snø på veien.

Vanlige spørsmål, ofte fra skeptikere, svarer Elways selv på her.

Saken ble opprinnelig publisert på Dinside Les her.

IKKE NYTT: Lading under kjøring er like gammelt som bilen selv. Her ser vi en trolleybuss i Bergen. Foto: ALASDAIR MCLELLAN
IKKE NYTT: Lading under kjøring er like gammelt som bilen selv. Her ser vi en trolleybuss i Bergen. Foto: ALASDAIR MCLELLAN Vis mer
VÆRHARDT: Systemet skal også fungere om vinteren, med de utfordringer det innebærer. Foto: ELWAYS
VÆRHARDT: Systemet skal også fungere om vinteren, med de utfordringer det innebærer. Foto: ELWAYS Vis mer