NASJONALPARKLOGO: Logoen for alle parkene skal illustrere en portal, og er utarbeidet av arkitekt- og designkontoret Snøhetta. Illustrasjon: SNØHETTA
NASJONALPARKLOGO: Logoen for alle parkene skal illustrere en portal, og er utarbeidet av arkitekt- og designkontoret Snøhetta. Illustrasjon: SNØHETTAVis mer

Denne logoen skal samle norske naturperler til en merkevare

Ny strategi for Norges 44 nasjonalparker.

• Flere reisesaker på db.no/reise.

(Dagbladet): Mandag 13. april lanserer klima- og miljødepartementet en ny merkestrategi for Norges nasjonalparker.

Alle landets 44 nasjonalparker skal nå samles under én felles merkevare, og målet er flere besøkende, styrke det lokale reiselivet og gi et bedre vern.

- Vi vil ønske velkommen inn i nasjonalparken, og ikke si: Obs - dette er et vernet område, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft til Dagbladet.

Nasjonalpark-portal Det er arkitekt- og designkontoret Snøhetta som har utarbeidet merkeordningen som ble initiert av Klima- og miljødepartementet i 2011.

Nasjonalparkmerket skal etter hvert gå igjen ved inngangen til selve nasjonalparken, ved utkikkspunkt, besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og -kommuner, og en felles nettside.

Logoen for alle parkene skal illustrere en portal, og en kurve under logoen skal si noe om hva slags landskap du beveger deg inn i.

NASJONALPARK-PORTAL: Det er arkitekt- og designkontoret Snøhetta som har utarbeidet merkeordningen som ble initiert av Klima- og miljødepartementet i 2011. Illustrasjon: SNØHETTA
NASJONALPARK-PORTAL: Det er arkitekt- og designkontoret Snøhetta som har utarbeidet merkeordningen som ble initiert av Klima- og miljødepartementet i 2011. Illustrasjon: SNØHETTA Vis mer

Tanken er at portalen skal formidle balansen mellom behovet for vern og muligheten til å bruke vernede områder.

Økt konkurransekraft - Noe av det beste vi har å vise fram er naturen vår. Å presentere nasjonalparkene som én merkevare vil gi mer kraft i konkurransen internasjonalt, sier Sundtoft.

Norge har bare en andel på 0,5 prosent av verdens turistmarked, som nå har passert én milliard ferie- og fritidsreiser årlig:

- Det viser at vi kan gjøre en bedre jobb. Jeg mener en bedre besøksstrategi og å vise en helhetlig identitet, gjør at vi kan være mer offensive, sier klima- og miljøministeren.

En viktig målgruppe er særlig de som i dag i liten grad besøker nasjonalparkene. Sundtoft mener det ikke er noen konflikt mellom vern av nasjonalparken og å legge til rette for å få flere folk ut i naturen.

- Med god tilrettelegging klarer vi begge deler, sier hun.

- Positivt - Dette er utrolig positivt, sier generalsekretær i Den norske turistforening, Nils Øveraas, til Dagbladet.

- Det blir veldig bra med enhetlig informasjon om hva som finnes og hvordan du skal opptre i norske nasjonalparker, sier han.

MARKEDSFØRING: Slik ser arkitekt- og designkontoret Snøhetta for seg at Norges nasjonalparker kan  markedsføres i mer urbane strøk. Illustrasjon: SNØHETTA
MARKEDSFØRING: Slik ser arkitekt- og designkontoret Snøhetta for seg at Norges nasjonalparker kan markedsføres i mer urbane strøk. Illustrasjon: SNØHETTA Vis mer

Turistforeningen vil som forvaltere av stinettet og de fleste hyttene i nasjonalparkene, være en av vaktmestrene som tar vare på parkene når flere nå etter planen skal ta dem i bruk.

Å samle alle parkene under en merkevare gjør det mulig å gi en bedre oversikt, samtidig som portalene blant annet ved inngangen av parkene gjør det mulig å vise fram særegenhetene til hver og en av dem, mener Øveraas.

Han minner om hvordan de nasjonale turistveiene har blitt attraksjoner folk reiser for å se.

Tilby totalpakke I dag er informasjonen rundt nasjonalparkene fragmentert:

- Under én merkevare kan vi tilby en totalpakke, og for eksempel vise hva du kan oppleve når du er her i tre, fem eller sju dager, sier Øveraas.

Han har også tro på mer besøk fra utlendinger:

- Vi ser en betydelig økning i besøkende fra utlandet til våre hytter. Det er potensial til å få inn enda flere ved tilgjengeliggjøringen det nå legges opp til, forteller generalsekretæren.

Han er ikke redd for økt trafikk av uerfarne friluftsfolk:

- Det er opp til Turistforeningen å lære opp i hvordan man driver friluftsliv, sier Øveraas.

- Naturskatter - Det er veldig bra at man prøver å flere ut på tur i nasjonalparkene våre. Vi tror det vil styrke naturvernet i Norge, sier leder av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken til Dagbladet.

Naturvernforbundet har lenge etterlyst bedre informasjon ved inngangene til nasjonalparkene.

- Tilretteleggingen må selvfølgelig ta hensyn til de ulike vernebehovene nasjonalparkene har, men det tar vi som en selvfølge at blir ivaretatt, sier han.

Nasjonalparkene er Norges fremste naturskatter, mener lederen av Naturvernforbundet:

- Potensialet er stort for å få flere grupper ut i naturen, så vi sikrer trenden med å fortsatt være et folk på tur, sier Hatlebrekken.

- Megatrend - Vår rolle har vært å følge prosessen tett, komme med innspill underveis i samarbeid med Miljødirektoratet og departementet. Det er viktig for oss å se sammenhengen mellom Visit Norway og nasjonalparkenes rolle i utviklingen av merkevaren Norge, skriver administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge i en e-post til Dagbladet.

For Innovasjon Norge er det viktig med vern gjennom bærekraftig bruk, og å synliggjøre og videreutvikle opplevelses- og reiselivsaktiviteten i og rundt nasjonalparkene i samarbeid med Miljødirektoratet og miljømyndighetene:

- Vi ser at aktivitetsturisme er en megatrend globalt, og folk ønsker å oppleve det ekte og autentiske gjennom aktiviteter og opplevelser i naturen, skriver hun.

Blant de mest populære aktivitetene er sykling, vandring, fisking og fuglekikking:

- Dette betyr at man må ha klare retningslinjer for hva man har lov til og ikke i nasjonalparkene. Om folks bevissthet rundt naturverdiene øker, vil dette i sin tur øke attraksjonsverdien for nasjonalparkene, skriver Traaseth.

Vil ta tid Du kan ikke vente deg å se nye skilt i og rundt Norges nasjonalparker med det første. Ifølge Klima- og miljødepartementet er det et langsiktig arbeid å innføre den nye merkeordningen.

- Vi har ikke budsjett til å rulle ut alt på en gang. Det viktigste er at vi nå har bestemt en profil, sier klima- og miljøministeren.

Arbeidet starter på tirsdagens nasjonalparkkonferanse som arrangeres av Miljødirektoratet. Her møtes nasjonalparkforvaltere, styrene i nasjonalparkene, nasjonalparkkommuner og -landsbyer, og andre fra miljøforvaltningen.

Det er plukket ut fire pilotparker som skal teste ut strategien i første omgang: Jotunheimen, Rondane, Hallingskarvet og Varangerhalvøya.

Arbeidet med pilotparkene er planlagt å ta inntil fire år.