TVILER PÅ EFFEKTEN: Høyere vrakpant er ikke gunstig som klimatiltak, skriver TØI. Foto: AUTORETUR
TVILER PÅ EFFEKTEN: Høyere vrakpant er ikke gunstig som klimatiltak, skriver TØI. Foto: AUTORETURVis mer

Derfor bør ikke vrakpanten økes

Tror utslippene øker om du får høyere vrakpant.

DinSide.no: Antallet biler som blir vraket har økt de siste årene, og bare i 2012 ble hele 120 000 biler vraket, mens 2013 har ligget an til å bli et rekordår for bilvraking. 156 522 norske kjøretøyer ble ifølge tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet vraket i 2013.

Antakelig har dette sammenheng med at vrakpanten sakte men sikkert har gått opp, sist i juli i fjor, da den ble satt til 3000 kroner.

Tidligere har man forsøkt å øke vrakpanten midlertidig, for å få flere gamle biler bort fra norske veier. Dette gjorde man blant annet i 1996, da vrakpanten ble satt opp til 6000 kroner. Dette førte ifølge Norges Automobilforbund (NAF) til at vel 220 000 biler ble vraket det året.

Ønsket om en tilsvarende midlertidig økning av vrakpanten diskuteres jevnlig i ulike fora.

Men skal vi tro forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI), er det slett ikke sikker økt vrakpant er så gunstig for miljøet som man kanskje tror.

Høyere vrakpant gir økte utslipp Tre av TØIs forskere har på vegne av Miljødepartementet sett nærmere på om det å øke vrakpanten fungerer som klimatiltak. Deres konklusjon fra desember i fjor vil antakelig overraske mange. I forskningsrapporten slår TØI fast følgende:

«En midlertidig vrakpremie på personbiler på for eksempel 10 000 kroner vil føre til en betydelig foryngelse av bilparken, men likevel ikke bidra til å redusere klimagassutslippene.»

Derimot tror de det kan gi en økning i klimagassutslippene, når man ser på bilholdet i et livsløpsperspektiv.

TØI begrunner denne konklusjonen med at flere vil bytte til nye biler, og kjøre mer.

Erstattes av nye og større biler Hvis flere velger å vrake den gamle bilen sin som følge av en økning i vrakpanten, mener TØI at dette fører til at flere kjøper helt ny bil. I sine beregninger tar de utgangspunkt i at en tredjedel av bilene som vrakes, erstattes av nye biler.

Dette vil igjen føre til mer bilkjøring, fordi nye biler er mer attraktive som transportmidler enn gamle biler, tror TØI.

De mener også at bilene som i hovedsak vil vrakes dersom vrakpanten går opp, er de minste bensinbilene. Og hvis disse erstattes av større biler, blir klimagevinsten begrenset.

Husk at bilen må vrakes før 20. mars om du vil slippe å betale årsavgift.

Ønsker høyere vrakpant NAF er blant aktørene som ønsker økt vrakpant. På sine nettsider skriver de at de jobber for at vrakpanten skal økes til 5000 kroner.

De kan foreløpig ikke uttale seg om forskningsrapporten fra TØI.

- Vi har ikke gått gjennom rapporten fra TØI enda, så vi kan dessverre ikke kommentere den konkret, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF til DinSide.

Han legger til at de mener vrakpanten er et av flere elementer som må brukes i avgiftspolitikken for å fornye bilparken.

- En fornying av bilparken har flere gevinster. Det er bra både for trafikksikkerheten og miljøet, sier Sødal.

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide, les her.

Mer fra DinSide:
Derfor bør du teipe frontruta
Skiboksen gjør turen dyrere
EU-kontrollen blir dyrere