LETT Å SJEKKE: Å ta en sjekk av hvilepulsen din kan kanskje fortelle deg om du er utsatt for hjertesykdom. Foto: COLOURBOX
LETT Å SJEKKE: Å ta en sjekk av hvilepulsen din kan kanskje fortelle deg om du er utsatt for hjertesykdom. Foto: COLOURBOXVis mer

Derfor bør du få ned hvilepulsen

Økt hvilepuls over ti år dobler risikoen for å dø av hjertesykdom, viser ny norsk forskning.

Å måle hvilepulsen kan være en enkel og nyttig metode for å identifisere hjertesykdom hos tilsynelatende friske personer. Det er konklusjonen i en studie gjort av forskere ved NTNU, som ble publisert i anerkjente Journal of the American Medical Association (JAMA) i går.

Studien er den første som tar for seg hvordan hvilepuls hos befolkningen henger sammen med risikoen for død av hjertesykdom. Den viser at de som økte hvilepulsen sin med minst 15 slag i minuttet i løpet av ti år, hadde dobbelt så høy risiko for å dø av hjertesykdom.

- Følg med
- Vårt råd er at folk følger med på sin egen hvilepuls, og at de bør kontakte fastlegen sin om hvilepulsen øker betydelig uten at man har andre symptomer på sykdom, sier Ulrik Wisløff, professor ved Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk ved NTNU.

Studien omfattet 13 500 menn og 15 800 kvinner, og er basert på tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 1 og 2) og Dødsårsaksregisteret. Den viser at høy hvilepuls kan knyttes til både økt sykelighet og dødelighet hos menn og kvinner.

Deltakerne fikk målt hvilepulsen med 10 års mellomrom i de to helseundersøkelsene. Personer som hadde en hvilepuls på under 70 slag i minuttet i HUNT 1, men over 85 slag i minuttet i HUNT 2, hadde dobbelt så høy risiko for å dø av hjertesykdom i løpet av de neste 12 årene sammenlignet med dem som holdt hvilepulsen stabil.

Hvilepuls henger blant annet sammen med alder, medisinering og fysisk aktivitet, og endrer seg over tid.

FORSKER PÅ HVILEPULSEN: Forskerne bak studien i JAMA: professor Lars J. Vatten, Imre Janszky, Javaid Nauman og professor Ulrik Wisløff ved NTNU. Foto: Lasse Berre
FORSKER PÅ HVILEPULSEN: Forskerne bak studien i JAMA: professor Lars J. Vatten, Imre Janszky, Javaid Nauman og professor Ulrik Wisløff ved NTNU. Foto: Lasse Berre Vis mer

Hjelper å senke
Studien viste også at det er gunstig at hvilepulsen ble senket. Resultatet var omvendt for de som for de som hadde hvilepuls på 70-85 slag i minuttet i HUNT 1, og lavere i HUNT 2. Blant dem var dødeligheten omtrent halvert sammenlignet med de som samme utgangspunkt gjennom begge undersøkelsene.

Blant de som hadde høyest hvilepuls, var ikke effekten like klar. De som hadde enda høyere hvilepuls i utgangspunktet, over 85 slag i minuttet, hadde ikke gevinst av å redusere hvilepulsen.

- Det kan tenkes at disse har en bakenforliggende hjertesykdom som dagens medisin ikke klarer å fange opp, og at det for våre deltagere var for seint å gjøre noe. Men vi vet det altså ikke, sier Wisløff.

- Beregn kondisen
Forskergruppen i Trondheim ser på sammenhengen mellom trening og hjertesykdom, og har blant annet forsket på effekten av intervalltrening med høy intensitet. På nettsidene til K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening deler de noen av sine råd for hjertevennlig trening. De oppfordrer også til å beregne kondisjonen, der hvilepuls er ett av de viktige parametrene.

- Vi ønsker at folk har fokus på dette selv - det er enkelt, men det kan vise seg å være viktig, sier Wisløff.