EN AV FEM: Om lag 21 prosent av kvinner i Norge røyker daglig. Mye tyder på at det er farligere for kvinner enn for menn å røyke.   Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
EN AV FEM: Om lag 21 prosent av kvinner i Norge røyker daglig. Mye tyder på at det er farligere for kvinner enn for menn å røyke. Illustrasjonsfoto: Colourbox.comVis mer

Derfor er tobakk farligere for kvinner enn for menn

Kvinner har også vanskeligere for å stumpe røyken.

At det er farlig å røyke, har de fleste fått med seg. Mye tyder nå på at røyking også er farligere for kvinner enn for menn.

- Det er vanskelig å bevise at kvinner tåler tobakk dårligere enn menn, men det er flere indisier som peker i den retningen, sier overlege Anne Naalsund ved lungeavdelingen på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Om lag 21 prosent av kvinner i Norge røyker daglig. Andelen kvinner og menn som røyker, er omtrent lik, mens det tidligere var langt flere menn enn kvinner som røkte.

Til sammenlikning er det bare 12 prosent av svenske kvinner som røyker.

Verre for lungene - Kvinner blir oftere sykere av tobakksrelaterte plager enn menn, bekrefter Mari Larsen, assisterende generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

- For det første kan det se ut som om cancerogener i tobakksrøyken har litt andre og mer alvorlige konsekvenser for kvinnekroppen. Dessuten påvirkes kvinners luftveier av andre hormoner enn luftveiene hos menn. Utviklingen av lungene fra fødselen av er også forskjellig. Kvinners lunger utvikler seg fram til de er i slutten av tenårene, mens menns lunger ikke er ferdig utviklet før de er 25 år, sier Naalsund.

HUNT-undersøkelsen, som er den mest omfattende helseundersøkelsen i Norge, har blant annet undersøkt lungefunksjonen hos tenåringer som røyker.

- Hos tenåringsjenter som røkte, så man forandringer på lungefunksjonen raskere enn hos menn. De hadde dessuten større grad av hyperirritable luftveier enn menn, sier Naalsund.

Lungekreft hos kvinner øker Ifølge Naalsund øker forekomsten av lungekreft mer for kvinner enn for menn.

- Forekomsten av lungekreft følger forbruket av tobakk, men med et etterslep på 20 år. Om alle slutter å røyke i dag, vil vi se reduksjon i forekomst av lungekreft først om 20 år, sier hun.

Kurven for lungekreft hos menn har begynt å flate ut. Det er ifølge Naalsund fordi norske menn begynte å trappe ned røyken for mange år siden. Antallet kvinner som får lungekreft øker stadig, fordi ca 30 prosent av kvinnene røkte helt fram til begynnelsen av dette århundret - først i løpet av de siste ti år har forbruket av tobakk blant kvinner falt.

- Det er derfor sannsynlig at forekomsten av lungekreft blant kvinner ikke vil falle på mange år. Mange regner med at andelen kvinner med lungekreft vil fortsette å øke, kanskje helt fram til 2030, sier Naalsund.

Økt mottakelighet for kols De siste årene har antallet kvinner som har mistet livet på grunn av kols, økt med 85 prosent. Ifølge Naalsund har kvinner økt mottakelighet for å utvikle kols.

- Unge kvinner får ofte en mer alvorlig form for kols enn menn. Kvinner utvikler i større grad kronisk, obstruktiv bronkitt, mens menn utvikler lungeemfysem. Begge deler er meget alvorlige lidelser, men når kvinnene først får kronisk bronkitt eller bronkiolitt, ser det ut som om de rammes hardere, sier hun.

2/3 av alle kolstilfeller stammer fra røyking. Ifølge Naalsund er det flere menn enn kvinner med sykdommen, men flere kvinner enn menn lungetransplanteres i Norge.

- Kvinner blir raskere syke etter at de har begynt å røyke enn menn. Dermed "rekker" de transplantasjon før de blir for gamle, sier Larsen i LHL.

- Kvinnene utvikler et mer dramatisk sykdomsbilde enn menn, og det kan jo være et tegn på at kvinner tåler tobakk dårligere enn menn, bekrefter Naalsund.

Hjerteinfarkt Også når det gjelder tobakkens skadevirkninger på blodårene rundt hjertet, er det en tydelig kjønnsforskjell. Kvinner skades mer enn menn.

- Forskning tyder på at det er flere kvinner som får småkarsykdom. Hos mennene sitter det oftere i arteriene og større kar. Fordi både hjertet og blodårene er mindre hos kvinner, er utblokking og bypassoperasjoner ikke alltid like velegnet for dem. Mange kvinner kan ikke behandles på denne måten, sier Larsen.

- Ifølge Aftenposten får kvinner som røyker, i gjennomsnitt hjerteinfarkt 14 år tidligere enn kvinner som ikke røyker. Menn som røyker, får hjerteinfarkt seks år før ikke-røykende menn, sier hun.

Forskjellene kommer fram etter at forskerne har tatt hensyn til andre kjente risikofaktorer for hjerteinfarkt, som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes og tidligere plager med hjertekrampe (angina) og eventuelt slag.

Tidlig overgangsalder Østrogen har en beskyttende effekt mot hjerte- og karsykdom. Røyking reduserer nivået av østrogen hos kvinnene, og sender røykende kvinner i overgangsalderen tidligere enn ikke-røykerne.

- Ifølge en artikkel i Aftenposten har kvinner som røyker, 50 prosent høyere risiko enn ikke-røykere for å gå i menopause før 45 års alder. Når østrogennivået faller, må vi anta at det er en sentral forklaring på hvorfor kvinner som røyker, kommer betydelig dårligere ut enn menn, sier Larsen.

Akutt blødning i hjernen En studie fra i fjor, basert på to store norske befolkningsstudier, viser at røykende kvinner er ekstra utsatt for å få en akutt blødning fra utposninger på hjernens hovedblodårer, kalt subaraknoidalblødning.

Subaraknoidalblødning er en svært alvorlig hjerneblødning. Halvparten som rammes, dør.

- Til forskjell fra andre hjerneblødninger rammer denne unge personer. Mange er under 40 år og det er flere kvinner enn menn, forteller doktorgradsstipendiat Haakon Lindekleiv ved Universitetet i Tromsø til Forskning.no.

Lindekleiv fant ut at kvinner som røyker, har ni ganger større risiko for subaraknoidalblødning enn ikke-røykende kvinner. Menn som røyker, har tre ganger så høy risiko sammenliknet med ikke-røykende menn.

Vanskeligere for kvinner å slutte Som om det ikke er nok at tobakk er mer skadelig for kvinner, så ser det også ut som om det er vanskeligere for kvinner å slutte å røyke.

- Det virker som om kvinnene har mindre tillit til at de vil mestre røykestopp enn det menn har. Dessuten er de mer stresset under røykeavvenningen enn menn, sier Anne Naalsund.

Hun tror det kan ha sammenheng med at mange kvinner røyker når de er stresset, mens mange menn røyker mer for hyggens skyld i sosiale sammenhenger. Derfor blir det ekstra belastende når røyken skal stumpes.

- Mange lar nok også være å kutte røyken fordi de er redde for å legge på seg, sier Naalsund.

Skal vi tro overlegen, er det lettere for kvinner å slutte å røyke, om de ikke velger tida rett før menstruasjon som tidspunktet for å slutte.

- Det har med hormoner å gjøre. Flere kvinner får tilbakefall under pms-perioden, sier hun.


Flere grunner til at kvinner bør stumpe røyken: Røyking nedsetter kvinners fruktbarhet. Enkelte studier viser at evnen til å bli gravid reduseres med opptil 40 prosent. Bruk av p-piller kombinert med røyking kan øke risikoen for blodpropp. Kvinner som røyker har redusert beintetthet. Det medfører at kvinner som røyker er mer utsatt for beinbrudd i underarm, rygg og hofte etter overgangsalderen. Risikoen for kreft på livmorhalsen er opptil fem ganger høyere hos kvinner som røyker, sammenliknet med dem som ikke røyker. Røyking øker nedbrytingen av østrogen. Det betyr blant annet at kvinnens naturlige beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer reduseres. Røykende kvinner har ofte mer uregelmessig menstruasjon og kommer i overgangsalderen tidligere enn ikke-røykende kvinner. Risikoen for urininkontinens øker avhengig av hvor mye og hvor lenge en kvinne røkte.
(Kilde: Helsedirektoratet.no)


Les også:
Rune fikk brystkreft
Disse yrkene har høyest kreftrisiko
8 tegn på at du har et helseproblem
Hva er din biologiske alder?

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.