- Det som passer for Audun Lysbakken, passer ikke for meg

Til høsten kan det bli helt slutt på pålagte pappapuker.

TVANGSKJØRING: - Det virker opplagt at denne ordningen er skreddersydd for offentlig ansatte, som kan være borte i 12 uker uten at det får konsekvenser, sier bonde Audun Fiskum fra Grong i Nord-Trøndelag. Foto: Privat
TVANGSKJØRING: - Det virker opplagt at denne ordningen er skreddersydd for offentlig ansatte, som kan være borte i 12 uker uten at det får konsekvenser, sier bonde Audun Fiskum fra Grong i Nord-Trøndelag. Foto: PrivatVis mer

For barn født fra 1. juli i år innføres 14 uker pappaperm, eller fedrekvote - pappaene selv er skeptiske til både utvidelsen og selve kvoten, viser en undersøkelse gjort av Respons Analyse for Foreldre.no.

Tidligere kunne selvstendig næringsdrivende søke om å overføre fars pappauker til mor. De gjeldende reglene gir ikke denne muligheten. Etter dagens regler må far være syk for at det skal være mulig å overføre fedrekvoten til mamma.

Å drive sin egen bedrift betyr derfor økonomisk tap for mange i pappapermen, og mange fortviler over situasjonen.

«Vi slet med at far skulle ta ut 10 uker, om det hadde gått opp til 14 uker, hadde vi mistet mange uker. Det hadde rett og slett ikke latt seg gjøre at han skal være borte fra jobben så lenge. Han er selvstendig, så for han å ikke være i virksomhet i 3 1/2 mnd ville hatt ringvirkninger langt utover året. Den nedgangen i inntekt det ville ført til er ikke noe vi kunne ha forsvart», skriver en bruker i et innlegg på Foreldre og Barns Facebook-side.

«Barn av selvstendig næringsdrivende må ofte begynne tidligere i barnehagen og får dermed mindre tid med foreldrene», skriver en annen.

- Må drive gården uansett Audun Fiskum driver økologisk melkeproduksjon på en gård i Grong i Nord-Trøndelag. Han har vært i pappapermisjon fra 3. juni.

- Når du skal drive gård, er det vrient å ta helt fri. Det hadde vært helt håpløst bare å stenge gården i 12 uker. Om sommeren kan du få litt hjelp av skoleungdom, men gården skal drives, og alt kan ikke overlates til andre, heller ikke til en landbruksvikar.

For at Fiskum skulle få tatt ut permisjon, måtte kona, som er lærer, derfor ta ut permisjon uten lønn i tre måneder, slik at det ble mulig å drive gården også når far er i permisjon.

Med litt vikarstøtte fra landbruksoppgjøret går det på et vis, men ikke mer enn at permisjonstida innebærer et reelt økonomisk tap. Audun Fiskum føler seg privilegert, fordi han jobber der han bor og ser barnet mye uansett.

- Men denne tvangskjøringen med deling synes jeg lite om. Det som passer for Audun Lysbakken, passer ikke for meg. Det virker opplagt at denne ordningen er skreddersydd for offentlig ansatte, som kan være borte i 12 uker uten at det får konsekvenser, sier bonden.

En stor spørreundersøkelse utført av Respons Analyse for foreldre.no i mai, viser at de aller fleste pappaer tar ut hele fedrekvoten. Bare seks prosent tar ut færre permisjonsuker enn den lovbestemte kvoten, selv om et flertall av de spurte er imot ordningen med en regulert fedrekvote.

- Ville ødelagt poenget med kvoten Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet bekrefter at det tidligere var større mulighet til å overføre fedrekvoten. Men reglene ble endret etter forslag fra Bondevik II-regjeringen, opplyser departementet.

- Endringen var begrunnet i at formålet med fedrekvoten taler for at unntaksadgangen er snever, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh i en epost til klikk.no.

Med andre ord, det skal ikke være enkelt å overføre kvoten, fordi hele poenget med en fedrekvote er å pålegge fedre å ta ut permisjon.

- Regjeringen mener det er viktig at foreldre deler på permisjonen - det er positivt for både barn og far og mor. Dette gjelder også når en av foreldrene er selvstendig næringsdrivende, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh.

- Mye å gjøre for NAV Dagens regler tillater mye fleksibilitet, siden kvoten kan tas ut over tre år. Så selv om formålet med fedrekvoten er at far skal ha en periode alene med barnet, kan far for eksempel ha en dag i uka i 70 uker.

Perioden kan også stykkes opp i prosentvise uttak, dersom forelderen jobber heltid mellom uttakene av kvoten. Men en enkelt overføring av hele kvoten er ikke mulig, unntatt ved sykdom. Regjeringen argumenterer også med belastningen på NAV:

- Flere unntaksregler vil nødvendigvis ha administrative konsekvenser for NAV. NAV må i så fall behandle søknader om unntak og vurdere om vilkårene er oppfylt.

Vil kutte fedrekvoten Linda Helleland, familiepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Høyre, sier at hele fedrekvoten ligger tynt an, dersom det blir regjeringsskifte til høsten.

- Det er for galt at familier ikke skal få hverdagen til å gå opp fordi de ikke passer inn i malen til de rødgrønne. Vi vil åpne for en fri deling av foreldrepermisjonen.

- Ville ikke det føre til et tilbakeskritt i likestillingsutviklingen?

- Det har skjedd en stor endring som betyr at fedrene i større grad tar ansvar hjemme. Det er viktig for Høyre at vi ikke griper for mye inn i folks hverdag. Det handler om å gi folk tillit, sier Helleland.

Barnet viktigst På Askøy utenfor Bergen holder tømrer Egil Monsen til. Han har én ansatt i sitt lille firma og trives godt med pappaperm.

- Jeg måtte utsette permisjonen i to måneder for å få gjort ferdig en jobb. Så det har vært litt styr.

Det resulterte i to måneder på én lønn. Tømreren er likevel glad for å ha denne tida sammen med sitt barn.

- Jobb har du nesten hele livet. Jeg ville aldri byttet bort denne tida med guttungen, selv om det har krevd litt få det til.

Les også:
- Pappaperm er mandag hele året
Jonathan (3) blir reisesyk på vei til butikken
Pappa glemmer aldri telefonen fra barnehagen
Pappaer i perm skyr barselgrupper

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.