Dette gjør de aller fleste feil

Reglene for hvordan man skal kjøre korrekt i rundkjøringen kan virke forvirrende. Her får du fasiten.

RUNDKJØRING: Det er altfor mange som kjører feil i rundkjøring. Se video under og sjekk om du gjør det riktig.
RUNDKJØRING: Det er altfor mange som kjører feil i rundkjøring. Se video under og sjekk om du gjør det riktig.Vis mer

Rundkjøringer har ikke fått en egen definisjon i trafikkreglene. Derfor må vi ta generelt regelverk og tilpasse dette til rundkjøringer.

Dette kan være mye av bakgrunnen for at det er så mange meninger om hva som er korrekt atferd i rundkjøringer.

Det kan også se ut som at de ansvarlige for planleggingen rundkjøringene ikke er helt enige om hva som er rundt, ovalt eller firkantet.

Det finnes så mange ulike variasjoner over temaet rundkjøringer at det å oppnå god sikkerhet, kommunikasjon og flyt overlates til den enkelte bilførers vurderingsevne.

For å definere rundkjøringer må vi se på hva det egentlig er for noe. En rundkjøring er en enveiskjørt forkjørsvei som verken begynner eller slutter.

Denne enveiskjørte forkjørsveien har bare inn- og utkjøringer til høyre. Den som skal inn i rundkjøringen har vikeplikt for kjørende fra venstre, den som skal ut av rundkjøringen skal gi tegn til høyre for å vise at man skal forlate «veien».

Du finner mer informasjon om riktig kjøring på Trafikkvideo.no

Men noen ligger fast: Vikeplikt

Den som skal inn i rundkjøringen har vikeplikt for trafikk fra venstre. Med vikeplikt må man forstå at da handler det ikke bare om å smette inn i en ledig luke, men også om å vise tydelig at man har til hensikt å vike.

Dette sier rafikkreglenes § 7. Vikeplikt, første ledd

«Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.»

Dette kan anvendes ved flere sammenhenger i forbindelse med rundkjøringer. Det åpenbare er at man har vikeplikt for kjørende som befinner seg inne i rundkjøringen og kommer fra venstre. Mange rundkjøringer har flere kjørefelt og da kan det oppstå situasjoner med feltskifte. Noen ganger er det hensiktsmessig å skifte til annet kjørefelt før, eller etter, rundkjøringen. Da er det vesentlig at man ikke hindrer eller forstyrrer den som måtte befinne seg i kjørefeltet ved siden av.

Plassering

Det enkleste å forholde seg til er når man skal til høyre eller venstre, da skal man plassere kjøretøyet til henholdsvis høyre eller venstre. Det er i tilfeller man skal rett frem at det kan bli utfordrende. Som hovedregel kan man si at plassering til høyre er normalt når man skal videre rett frem gjennom rundkjøringen.

Unntaket er når rundkjøringen ikke har en utkjøring til venstre. Da skal man være plassert til venstre når man skal rett frem.

Flere kjørefelt

Mange rundkjøringer er oppmerket med flere kjørefelt, og da følger man oppmerkingen på bakken eller gitt på skilt.

Er det to felt før rundkjøringen og to felt videre etter rundkjøringen kan man velge kjørefelt etter hva som passer best i forhold til videre kjøring.

Dette sier trafikkreglenes § 8. Kjørefeltskifte, første ledd: «Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses.»

Sett i sammenheng med rundkjøringer kan dette tolkes dithen at om man ligger innerst i en rundkjøring og skal til venstre, og rundkjøringen har flere kjørefelt, vil man være nødt til å kontrollere om det er klart i det feltet det skal skiftes til. Vi kan også tenke at det er et bevisst valg at forskriftene lyder «Kjørende som vil skifte kjørefelt (¿)» og ikke «Kjørende som må, eller skal, skifte felt». Man må egentlig aldri skifte kjørefelt siden de fleste kjørefelt går videre - om enn kanskje ikke i den retningen man har tenkt seg.

Det er ikke forbundet med fare å kjøre videre, men det kan være fare for påkjørsel om man «plutselig» finner ut at man «må» skifte felt like før, eller midt i, rundkjøringen. Om man ser for seg at kjørende som ligger i innerste kjørefelt i rundkjøringen skal skifte til ytterste kjørefelt før utkjøringen må dette ansees som vanlig kjørefeltskifte.

Tegn


Hvis man skal rett frem skal man kun gi tegn på vei ut av rundkjøringen.

Hvis man skal til høyre skal man gi tegn før rundkjøringen og la det stå på til man er ute.

Hvis man skal til venstre i mindre rundkjøringer, der tydelig plassering ikke er mulig, kan tegn til venstre være informativt for å kommunisere hvor man skal. Det handler om å vise hvor man skal videre, og tegn til venstre kan gi god informasjon til andre som skal inn i rundkjøringen.

Flyt

Konseptet bak rundkjøringer ligger i økt sikkerhet og bedre flyt. I en situasjon der alle får vikeplikt vil de fleste redusere farten og om det skulle oppstå trafikkuhell vil det som regel bli mindre alvorlige skader. I tillegg er det ofte fotgjengerfelt like før rundkjøringene, og hvis farten går ned på grunn av vikeplikt for kjørende vil det også bli enklere, og sikrere, med tanke på vikeplikt for fotgjengere.

Lav fart og vikeplikt kan virke motstridende i forhold til økt flyt, men faktum er at hvis farten er lavere er det enklere å beregne trafikkflyten og finne ledige luker.

Blinke i rundkjøring
Dette gjør mange galt:
- Mange «glemmer» blinklys på vei ut

- For stor fart inn mot rundkjøringen

- Plassere kjøretøyet lite hensiktsmessig

Dette er riktig: - Senk farten, skaff deg oversikt over hvor du skal, høyre, rett frem eller til venstre

- Plasser bilen til riktig side, eventuelt i riktig kjørefelt

- Gi tegn på forhånd hvis du skal til høyre eller venstre

- Følg med på trafikkflyten inne i rundkjøringen, finn en ledig luke

- Sett på tegn til høyre når du passerer utkjøringen som er like før den du skal ut, la tegn stå på hele tiden hvis du skal til høyre

Les også:

Derfor er det ikke smart med store luker i køen

Bommer du på dette blir det mer kø

Her er det meningen at du skal få opp farten

Har du 100 000 å bruke på bil? Sjekk disse

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.