Dette gjør du når flommen rammer

Dette er tingene du bør foreta deg for å begrense flomskader.

FLOMSKADER: Dersom vannet trenger inn i kjelleren bør du kontakte forsikringsselskapet så fort som mulig, men du skal ikke begynne å pumpe ut vannet med en gang. ILLUSTRASJONSFOTO: Charles Knox/ThinkStock
FLOMSKADER: Dersom vannet trenger inn i kjelleren bør du kontakte forsikringsselskapet så fort som mulig, men du skal ikke begynne å pumpe ut vannet med en gang. ILLUSTRASJONSFOTO: Charles Knox/ThinkStockVis mer

Det varsles om såkalt 50-års flom, og det betyr risiko for at vann kan havne i mange kjellere, blant annet som følge av dårlig drenering.

Så hva gjør du når kjelleren er omgjort til et svømmebasseng? Noe av det første du bør gjøre er å ringe forsikringsselskapet.

- Da får vi tatt i mot skaden så fort som mulig, satt i gang i prosessen og rekvirert den hjelpen som er nødvendig, forteller kommunikasjonsdirektør hos If, Jon Berge, til klikk.no.

Ta forholdsregler Det beste du kan gjøre i en situasjon med store nedbørsmengder er å komme eventuelle skader i forkjøpet.

- Frykter man at vann kan trenge inn i boligen, bør man sikre verdiene på forhånd, fremhever Berge.

- Rydd for eksempel unna alt som er verdifullt fra kjelleren, og flytt eventuelt bilen opp til et høyere punkt dersom den kan være utsatt.

Koble fra strømmen og forankre huset Hos Finans Norge har de gitt råd om hvordan man skal forholde seg ved flomskader på bolig.

"Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet", råder de blant annet.

Videre råder de til at man fjerner vannskadet gulvbelegg og tepper.

"Om du er hjemme, åpne i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette fremskynder tørking", anbefaler de videre, og råder også til å sette opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.

De understreker også at dersom varmtvannsbereder og elektrisk anlegg har stått under vann, så må dette ikke tas i bruk før det er kontrollert av elektriker.

Og dersom flommen rammer på verst tenkelige måte, slik at massene under grunnmuren vaskes vekk, gir FNO følgende råd: "Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann".

Forskjellige typer kjelleroversvømmelser Ifølge informasjonsbrosjyren "Viktig å vite om kjelleroversvømmelser" fra Norsk vann er det fire ulike måter vannet kan trenge inn i en kjeller på:

- Vannet trenger inn gjennom husets avløpssystem. - Vannet trenger inn gjennom kjellervegg eller kjellergulv. - Vannet trenger inn gjennom kjellervindu, garasjeport, eller andre ytre åpninger. - Vannet strømmer ut fra lekkende vanninstallasjon.
Norsk Vann er en interesseorganisasjon og eies blant annet av Norsk Vann eies av norske kommuner og kommunalt eide vann- og avløpsselskaper.

- Ikke pump kjelleren tom for vann Er du så uheldig å ha fått kjelleren full med vann, er det nødvendigvis ingen god ide å tømme den så fort som mulig.

- Ved en oversvømmelse vil det stå like mye vann på utsiden som innsiden. Dette vannet vil øve et press på grunnmuren, og dersom vannet innvendig fjernes for fort vil presset kunne føre til skader på grunnmuren, forteller senioringeniør hos Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), Fredrik Horjen, til klikk.no.

- Det beste er derfor å vente til at vannet har forsvunnet på egen hånd.

Kan føre til store skader på grunnmuren Det mest dramatiske ved flom og oversvømmelser er at vannet kan skylle bort grunnen som huset står på.

- Resultatet kan bli setningsskader på grunnmuren, og i de mest esktreme tilfellene vil hele huset måtte rives, utdyper Horjen, som forklarer at årsaken til at kjellere renner fulle med vann er at dreneringen rundt huset ikke klarer å ta unna alt vannet.

- Det fører til at grunnvannet stiger rundt grunnmuren og begynner å trenge inn gjennom alle åpninger som finnes.

Her henvender du deg ved skade I Norsk Vanns brosjyre er det listet opp hvilke etater og foirmaer man bør kontakte ved flom og/eller oversvømmelse.

Akutte situasjoner (utenom kontortid - ring vakttelefon):
Rørlegger, VVS-firma eller slamtømmefirma Forsikringsselskap Brannvesenet Kommunen/VA-etaten (bare i kontortiden) Problemer på din private stikkledning:
Rørlegger, VVS-firma eller slamtømmefirma. Se internett eller gule sider i telefonkatalogen. Lensepumping:
Brannvesenet eller teknisk etat i kommunen. Rørlegger, VVS-firmaer og slamtømmefirma har gjerne utstyr som kan suge opp avløpsvann. Kommunen/VA-etaten svarer på spørsmål om:
Tiltak for å beskytte mot kjelleroversvømmelser Tegninger av installasjonene Type avløpssystem boligen er tilknyttet Tette gatesluk på dagtid:
Kommunal vei - kommunen Fylkesvei/riksvei - Statens vegvesen Er du usikker på hva slags vei det er; sjekk kommunens internettside.

Informasjon om hva slags avløpssystem som boligen er tilknyttet og generelle råd og veiledning om avløp ligger ofte tilgjengelig på kommunens internettside.

Dekkes av forsikringen Vanligvis vil skader som følge av flom og oversvømmelser dekkes av husforsikringen. Det er Norsk Naturskadepool som koordinerer utbetalingen i forbindelse med naturskader. På sine hjemmesider orienterer de om hvordan man skal forholde seg rent forsikringsmessige.

"Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade. I tillegg til de felles erstatningsvilkårene som selskapene har blitt enige om kan det hende du har en videre dekning gjennom ditt eget forsikringsselskap, og det er derfor lurt å ta kontakt direkte med ditt selskap for å få vite hvilke erstatningsordninger som gjelder i ditt tilfelle", skriver de på sine nettsider.

Og selv om du skulle unnlate å ta dine forholdsregler for å redusere skadene, vil du ikke risikere avkorting, som generelt kan inntreffe dersom man opptrer uaktsomt.

- I tilfeller hvor det dreier seg om naturskade, vil det ikke være snakk om avkorting. Vi har en av verdens beste naturskadeforsikringer, utdyper Jon Berge.

Les også:

Her er forsikringsselskapenes skrekkbilder

Slik renser du avløpsrøret på kjøkkenet

Slik blir du kvitt vond lukt på badet

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.