Disse medisinene er trygge

Antidepressiver øker ikke risikoen for fosterskader eller for tidlig fødsel, viser ny norsk studie.

FORVIRRENDE: Det kan være vanskelig for kvinner å vite hvilke legemidler som er trygge under svangerskapet. Foto: Istockphoto
FORVIRRENDE: Det kan være vanskelig for kvinner å vite hvilke legemidler som er trygge under svangerskapet. Foto: IstockphotoVis mer

Ved bruk av alle legemidler vil gravide, leger og farmasøyter være ekstra forsiktige fordi eventuelle bivirkninger også går utover et lite liv i magen til mor.

Professor i farmasi ved Universitetet i Oslo, Hedvig Marie Egeland Nordeng, mener den nye mor/barn-studien kan hjelpe mange kvinner som lider av depresjoner.

- Studien er så viktig fordi usikkerheten og engstelsen ved å måtte bruke antidepressiva i svangerskapet er så stor. Avgjørelsen om å bruke disse medikamentene er ikke lett, og denne studien vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for slike avgjørelser, påpeker hun.

Ingen fosterskader Trolig får minst 25 prosent av alle norske kvinner en depresjon som trenger behandling i løpet av livet, og andelen som til enhver tid er deprimerte, anslås til å være 3-5 prosent.

Nesten 700 av over 63 000 deltakere i denne mor/barn-studien brukte medikamenter mot depresjon mens de var gravide. Litt over tusen kvinner brukte slike medisiner de siste seks måneder før svangerskapet, men sluttet når de ble gravide.

Forskerne fant ingen økning av fosterskader, lav fødselsvekt eller for tidlig fødsel etter bruk av antidepressiva. Den store mor/barn-studien er også viktig fordi forskerne ønsker å forstå årsaken til sykdom seinere i livet.

- Det går sakte, men sikkert framover. Både myndighetene og farmasøytisk industri søker nå mer data, som igjen vil føre til tryggere medisinering, sier Nordeng.

Planlegg svangerskapet For disse kvinnene er det essensielt å få hjelp, spesielt under et svangerskap.

- Kvinner som fra før av sliter med depresjoner, bør snakke med legen sin på forhånd og planlegge svangerskapet. Kunnskap og god informasjon er nøkkelen, sier Nordeng.

Depresjon er en sykelig tilstand som ikke grunner i latskap, personlig svakhet eller mangel på evne til å ta seg sammen. Den påvirker alle livets sider for den rammede.

- Velger noen kvinner vekk barn fordi de er redde for å ikke få hjelp under svangerskapet?

- Nei. For kvinner som ønsker seg barn, er behovet sterkere enn redselen for ikke å kunne ta nødvendige medisiner, forklarer Nordeng.

Uenigheter i fagmiljøet Å ta medisiner under svangerskapet, uansett hvilken type det er, skal man ikke ta lett på, men det kan være vanskelig å vite hvem og hva man skal tro på.

- Legemidler diskuteres konstant i fagmiljøet, blant annet en kjent type antibiotika som brukes mot klamydia og mykoplasmalungebetennelse. Denne har alltid vært regnet som trygg, inntil en svensk studie nylig gikk ut og mente noe helt annet. Det er lett å bli forvirret, understreker Nordeng.

For to år siden etterlyste farmasiprofessor Hedvig Marie Egeland Nordeng en egen informasjonstjeneste som gravide kunne ringe til, slik at de kan få svar på viktige spørsmål angående medisinering under svangerskapet.

Savner en hjelpetelefon Hun mener en slik tjeneste vil gi disse kvinnene økt trygghet, for ifølge professoren er det fremdeles mye usikkerhet i denne gruppen.

- Det er ennå ikke opprettet en slik tjeneste over telefon, men gravide kan sende inn sine spørsmål på nettet via en side som heter tryggmammamedisin.no.

En slik side er et steg i riktig retning, men Nordeng understreker at det likevel er bedre å prate med spesialister over telefon.

- Det blir en mye mer dynamisk samtale, og kvinnen får ofte spurt om flere ting på en gang, forklarer Nordeng.

Hun oppfordrer i tillegg kvinner som søker informasjon på internett, om å være naturlig skeptiske, spesielt når det kommer til råd fra ufaglærte som deler egne erfaringer.

- Folk deler mye usann informasjon på nettet. Alle gravide bør søke råd hos helsepersonell dersom de lurer på noe angående medisinering, sier Nordeng.

Nyansert bruk av medisiner Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, sier at all ny forskning er velkommen. Samtidig mener hun at det bør fokuseres på forebygging og oppfølging av gravide kvinner.

- Det er viktig at det er en nyansert bruk av medisiner, og at gravide kvinner blir fulgt godt opp. Som ved all medisinbruk er det viktig å ha en restriktiv og god grunn til å foreskrive, sier Gundersen.

Generalsekretæren understreker at det også er negative konsekvenser for både mors og barnets helse når depresjoner forblir ubehandlet, og på grunn av dette vil det være en avveining.

Alle gravide skal behandles - Det er behov for kunnskapsutvikling i møte med depresjoner. Det er ikke nok kunnskap om bivirkninger hos barnet ved mors bruk av antidepressiva. Også fastleger, helsesøstre og jordmødre bør ha god kunnskap og tid til å veilede gravide i hvordan håndtere de påkjenningene det er for noen å være gravid.

- Hovedregelen bør være at alternative behandlingsløsninger som samtaleterapi eller for eksempel kurs i mestring av depresjoner, prøves først. Uansett skal ingen gravide gå uten behandling under svangerskapet, sier Gundersen.

Les også:
Vet for lite om medisiner
Her er de trygge allergimedisinene
Svangerskapet fra uke til uke

Saken ble opprinnelig skrevet av Barn i magen for Klikk.no. Les her.