HÅVER INN: Trafikkregelen som det syndes mest mot er § 17 i trafikkreglene som sier det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset. FOTO: Martin Jansen
HÅVER INN: Trafikkregelen som det syndes mest mot er § 17 i trafikkreglene som sier det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset. FOTO: Martin JansenVis mer

Dro inn 30 millioner kroner på denne parkeringstabben

Her er parkeringene om gir flest bøter.

Norges Parkeringsforening (Norpark) regner med at ble ilagt rundt 600 000 bøter i 2012.

- Trolig er fordelingen 50/50 mellom offentlige og private, sier Egil Østvik, daglig leder i Norges Parkeringsforening,som er en bransjeforening etablert i 1987 i samarbeid med Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

Kvart million bøter Oslos parkeringsvakter delte alene ut over 250 000 bøter i fjor, som til sammen dro inn nesten 120 millioner kroner.

Av dette er 189 119 parkeringsgebyrer på 500 kroner (totalt 94 559 500 kroner) som ilegges når kjøretøy parkert i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriftene. For eksempel på fortau, gangfelt, sykkelfelt, i strid med parkering forbudt/stans forbudt eller på parkeringsplass for bevegelseshemmede.

52 462 av bøtene er tilleggsavgifter på 300 kroner (totalt 15 738 600 kroner), som ilegges når du har parkert utover den tiden du har betalt for på en parkeringsplass eller ikke betalt i det hele tatt. Tilleggsavgift blir også ilagt dersom billetten ikke er kontrollerbar eller dersom bilen står utenfor oppmerket plass.

I tillegg er det delt ut 12 650 tilleggsgebyr på 750 kroner (totalt 9 487 500 kroner) for bruk av piggdekk uten at piggdekkavgiften er betalt.

- Totalt ble det ilagt 254 231 bøter i Oslo i 2012, sier sier Kristian S. Moen, kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten i Oslo kommune

Bymiljøetaten er sammen med politiet og Statens vegvesen tillagt myndighet til å kontrollere at piggdekkavgiften er betalt.
Reglene brytes ofte Trafikkregelen som det syndes mest mot er § 17 i trafikkreglene som sier det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller veikant begynner å runde.

Stort press på frie og ledige parkeringsplasser i Oslo er antakelig hovedårsaken til at denne trafikkregelen brytes ofte. Mange er de som har møtt den gule lappen en tidlig morgen i en av Oslo gater.

- Det er viktig av sikkerhetsgrunner å kontrollere kjøretøy som står for nær veikryss fordi disse overtredelsene hindrer sikt. Dessuten hindrer de ofte større kjøretøyer, som for eksempel brannbiler, sier Moen fra Bymiljøetaten.

En gjenganger er stans nærmere enn fem meter foran gangfelt. Problemet er at det gjelder ulike regler før og etter gangfelt.

SØREN: Gult er ikke alltid kult. FOTO: Egil Nordlien, HM Foto
SØREN: Gult er ikke alltid kult. FOTO: Egil Nordlien, HM Foto Vis mer

Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter før et gangfelt.

Men etter fotgjengerovergangen kan man imidlertid parkere bilen helt inntil, såfremt fotgjengerfeltet ligger på en rett strekning.

Ligger det i forbindelse med et veikryss, gjelder ikke denne regelen. Det skyldes at det er forbudt å parkere nærmere enn fem meter fra veikryss.

Bot på reservert plass Tall fra Bymiljløetaten viser at det også er skrevet ut nesten 7000 bøter for parkering på plasser reservert for bevegelseshemmede

- Kontroll med disse plassene er en høyt prioritert oppgave. Det skal sørge for stor oppdagelsesrisiko - og dermed redusert feilparkering. Kontrollene viser et misbruk på gjennomsnittlig 1-3 prosent, sier Moen.

19 prosent fikk medhold på klage Parkering på områder med Parkering forbudt-skilt er også hyppig registert av parkeringsvaktene, men dette er også boten det er lettest å klage på.

Det er tillatt å stanse på parkering forbudt, for eksempel for å hente noe stort og tungt, men du må kunne dokumentere god grunn til å stanse på parkering forbudt, og at det ikke fantes andre muligheter i nærheten.

- Vi fikk inn 9186 klager på de 189 019 parkeringsgebyrene i 2012. 1734 fikk medhold, noe som utgjør en prosentandel på 19 prosent, forteller Moen.

Disse 8 overtredelsene ble det delt ut mest gebyrer for i 2012 (parkeringsgebyr):

Overtredelse

Antall overtredelse

STANSET I ELLER NÆRMERE VEIKRYSS ENN 5 METER

60532

PARKERING FORBUDT

56592

STANSET I/NÆRMERE ENN 5 METER FORAN GANGFELT

16803

STANSET HELT ELLER DELVIS PÅ FORTAU

9235

PARKERING FORBUDT, VEIARBEID

7228

PARKERING FOR BEVEGELSESHEMMEDE

6993

STANS FORBUDT

6495

SONEPARKERING M/PARKERINGSFORBUD

6206

Tallet ikke går opp med totalt antall parkeringsgebyr fordi dette bare er de hyppigste overtredelsene av flere titall overtredelser.

Omsetter for tre milliarder Parkeringsplasser er big business. Norges Parkeringsforening regner med at totalt 600 000 bøter ble ilagt i 2012, inkludert gebyrer og tilleggsavgifter.

- Gjennomsnittsboten ligger nok under 500 kroner, mens kontrollavgiftene i den private sektoren varierer fra 350 til 750 kroner. Det gir anslagsvis 300 millioner kroner i inntekter fra bøter, sier Egil Østvik, daglig leder i Norpark

Han forteller at bransjen omsetter for omlag tre milliarder kroner i året

RIKTIG OG FEIL: Bilen til høyre på bildet har parkert ulovlig. Bilen til venstre står imidlertid helt lovlig. FOTO: Petter Handeland
RIKTIG OG FEIL: Bilen til høyre på bildet har parkert ulovlig. Bilen til venstre står imidlertid helt lovlig. FOTO: Petter Handeland Vis mer

Ifølge Østvik ettergis 10-15 prosent av bøtene ved første klage. Dersom du ikke lykkes med å klage på boten i første innstans kan du ta saken videre til Parkeringsklagenemda, som er navnet på organet som er nedsatt for å løse konflikter mellom bileiere og parkeringsselskaper.

Nemnda er opprettet etter avtale mellom bransjeforeningen Norges Parkeringsforening og Forbrukerrådet.

Dessverre er det langt fra alle selskapene som er medlem av parkeringsforeningen.

Av de som klagde saken inn for Parkeringsklagenemda var det 781 som fikk medhold, ifølge Østvik.

Les også:
Betalte billett, fikk bot og merkelig råd
Slik unngår du parkeringsboten
Bøtene du kan glemme å klage på
Quiz: Kan du parkeringsreglene?

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.