- Du har krav på mat, drikke og to telefonsamtaler

Dine rettigheter hvis flyet er forsinket, innstilt eller overbooket.

UTRIVELIG: Når flyene står på bakken er det bare å ta tiden til hjelp. Men som flypassasjer har du mange rettigheter, og du kan ha krav på både mat og drikke, overnatting og ny billett.  Foto: Ole Morten Melgård
UTRIVELIG: Når flyene står på bakken er det bare å ta tiden til hjelp. Men som flypassasjer har du mange rettigheter, og du kan ha krav på både mat og drikke, overnatting og ny billett. Foto: Ole Morten MelgårdVis mer

(Dagbladet): Alle flypassasjerer i EU/EØS-området har de samme rettigheter.

Ifølge Lovdata (Pdf) slår EU-forordning 261/2004 høytidelig fast hvordan du skal behandles dersom flyet ditt er innstilt, forsinket - eller er overbooket.

Likevel er det store forskjeller i flyselskapenes praksis.

Gjengangere Leder i Forbruker Europa Mathieu Veulemans, forteller at både Norwegian, Ryanair og Air France er blant gjengangerne i klagebunken.

Han mener informasjonen passasjerene får når flyet er forsinket eller innstilt er altfor dårlig.

- Hovedregelen er at du har rett til måltider, forfriskninger og to telefonsamtaler når det oppstår forsinkelser med mer enn to timer, sier han.

Er flyet innstilt har du i tillegg krav på enten omruting eller refusjon av flybillett.  

Rettighetstap ved refusjon Veulemans er spesielt opptatt av å informere om at passasjerer som velger å ta imot refusjon også straks mister enhver rettighet.

- Velger du refusjon tar flyselskapets ansvar slutt overfor deg, sier han.

Flyselskapet er da ikke lenger forpliktet til å tilby deg noen assistanse. Det er viktig at forbrukere forstår hva valget innebærer.

Det kan derfor være bedre å be flyselskapet foreta en omruting for å få deg frem, noe som er selskapets ansvar.

- Da vil du fortsatt ha krav på forpleining, samt overnatting dersom du ikke kan fly videre før neste dag. Alt innenfor rimelighetens grenser, selvsagt, sier han.

Når flyet blir innstilt: Forbrukere har alltid krav på refusjon eller omruting, samt forpleining og måltider som står i rimelig forhold med ventetiden - selv om innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter.  

Såfremt innstillingen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter, har du krav på ytterligere erstatning etter disse satsene:

• Reiser inntil 1 500 kilomoter: 250 euro.

• Reiser innen EU/EØS-området på over 1 500 kilometer eller andre flyvninger mellom 1 500 og 3 500 kilometer: 400 euro.

• Alle andre flyvninger: 600 euro.  

Hvis flyselskapet kan få deg til bestemmelsesstedet med mindre forsinkelser, blir kompensasjonen halvert dersom forsinkelsen ikke er mer enn:

• To timer ved flyvninger inntil 1 500 km.

• Tre timer ved flyvninger innenfor EØS-området på mer enn 1 500 km og alle andre flyvninger på mellom 1 500 og 3 500 km.

• Tre timer ved andre flyvninger.  

Kan kreve penger Kompensasjonen skal utbetales kontant, pr. sjekk eller som innskudd på bankkonto.

RETTIGHETER: Forhåpentligvis slipper du å møte slike TV-skjermer på flyplassen. Når det først blir krøll i lufta, har du mange rettigheter.   Foto: Ole Morten Melgård
RETTIGHETER: Forhåpentligvis slipper du å møte slike TV-skjermer på flyplassen. Når det først blir krøll i lufta, har du mange rettigheter. Foto: Ole Morten Melgård Vis mer

Kompensasjon kan bare gis i form av reisekuponger og/eller andre tjenesteytelser dersom du som passasjer samtykker skriftlig.

Du har krav på oppgjøret, selv om du ikke har lidd noe økonomisk tap.  

Ikke alle innstillinger utløses erstatning. Det skal ikke dreie seg om en ekstraordinær omstendighet.

Slikt defineres ved at omstendigheten ikke kunne vært unngått, trass i at alle rimelige forholdsregler ble tatt.

En rekke unntak Dette regnes ikke som ekstraordinært:
Askeskyer, dårlig vær, politisk uro, sikkerhetstrusler, uventede flysikkerhetsmangler, restriksjoner fra lufttrafikkontrollen og større streiker.  

Blir flyet innstilt på grunn av tekniske årsaker, kan ikke flyselskapet fritas ansvar kun ved å heve at alle minimale regler for flyvedlikehold har blitt innfridd.

Det er ikke nok i følge EU-domstolens rettspraksis.

Det er også flyselskapet som må bevise at det foreligger ekstraordinære omstendigheter.   

Unntak:
Du får ikke kompensasjon når flyselskapet varsler deg om innstillingen:

• Med minst 14 dagers varsel.

• Om du blir omrutet mellom syv og 14 dager før avreise.

• Om du ikke blir mer enn fire timer forsinket - eller at avgangstiden blir høyst to timer fremskyndet.

• Ved mindre enn én ukes varsel får du ingen kompensasjon hvis avgangstiden er inntil en time tidligere enn planlagt, eller dersom du kommer frem maksimalt to timer forsinket.

Når flyet er forsinket For å ha krav på assistanse må forsinkelsen utgjøre:
 

• Mer enn to timer for flygninger på inntil 1 500 kilometer.

• Mer enn tre timer innen EU- og EØS området for flygninger over 1 500 kilometer.

• Mer enn tre timer utenfor EU- og EØS-området på flyvninger mellom 1 500 og 3 500 kilometer.

• Mer enn fire timer på alle flygninger over 3 500 kilometer.

Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du krav på:

• Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden.

• To gratis telefonsamtaler eller liknende.

• Gratis hotellovernatting hvis den nye avgangen blir først dagen etter det planlagte avgangstidspunktet.

• Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet.

Refusjonskrav Ved en forsinkelse på over fem timer, kan du kreve refusjon for ubenyttet billett.

Du kan også kreve refusjon for benyttet billett dersom flygningen ikke lenger tjener formålet i din opprinnelige reiseplan.

Det har du rett til dette selv om forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter. 

VIKTIG:

Ifølge EU-domstolens nåværende rettspraksis, har passasjerer som ankommer det endelige reisemålet minst tre timer etter den opprinnelige ankomsttiden, rett til ytterligere erstatning som fastsatt for innstilling av flyginger.

Dette gjelder likevel ikke dersom flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldtes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var truffet.  

I følge Montreal-konvensjonen fra 1999, kan du søke om erstatning fra flyselskapet når du opplever en forsinkelse.

Blir du forsinket, skal du få økonomisk kompensasjon hvis du kan dokumentere et konkret økonomisk tap.

VIKTIG:
Husk å ta vare på alle kvitteringer siden dette er dine bevis på hvilke utgifter du har hatt.

Flyselskapet er likevel ikke ansvarlig dersom de gjorde alt som sto i deres makt for å unngå forsinkelsen, eller hvis den var umulig å unngå.

Når flyet er overbooket Når flyselskapet har solgt flere billetter enn det er plass til ombord, er selskapet forpliktet til å spørre om noen passasjerer frivillig gir fra seg plassen på vilkår som avtales mellom passasjerene og flyselskapet.

Hvis du tilbyr deg å ta et senere fly, har du krav på enten refusjon av flybilletter eller ombooking til en senere avgang ved hjelp av flyselskapet.    

Hvis ikke mange nok frivillige melder seg, kan flyselskapet nekte å ta med et visst antall passasjerer mot deres vilje.

Da har du krav på slik kompensasjon:

• 250 euro for flygninger på inntil 1 500 kilometer.

• 400 euro for flygninger på mer enn 1 500 kilometer innenfor EU, og for andre flygninger mellom 1 500 og 3 500 kilometer.

• 600 euro for flygninger som er lengre enn 3 500 kilometer utenfor EU.  

VIKTIG:

• Kompensasjonen skal du få utbetalt kontant, ved elektronisk bankoverføring, med bankanvisning eller banksjekk.

• Kompensasjon kan bare gis i form av reisekuponger og/eller andre tjenesteytelser dersom du som passasjer samtykker skriftlig.

• Du rett til refusjon eller omlegging av reisen.

• Du har krav på forpleining og innkvartering når det er naturlig.  

UNNTAK:
Hvis resultatet av overbookingen er at du kommer fram til bestemmelsesstedet inntil fire timer forsinket, har du krav på kun halve beløpet.

Kompensasjonen skal gis øyeblikkelig.

Tilbakebetaling av skatter og av avgifter Flyklagenemnda har stadfestet at du har krav på refusjon av skatter og avgifter på ubenyttede billetter - også såkalte billigbilletter som ikke kan avbestilles.

Årsaken er at det dreier seg om beløp flyselskapene innkrever fra kunden, for deretter å sende penger til staten når det er tid for oppgjør.

Derfor skal du heller ikke betale noe for avgifter knyttet til en tjeneste som du ikke har benyttet.

Summens størrelse varierer fra flyvning til flyvning og hvilke flyplasser du har vært innom.

VIKTIG:
Mange flyselskap, blant annet SAS, gir deg pengene tilbake uten å ta seg betalt for det.

Norwegian krever et administrativt gebyr på 50 kroner pr. person og pr. strekning.

Det betyr at om du skulle ha reist fra Tromsø via Oslo til København, så beholder Norwegian hele 200 kroner av avgiftsbeløpet.
 
TIPS:
Forhør deg først hos andre flyselskaper om praksisen.

Støter du på problemer med flyselskapene angående rettighetene dine, er det smart å kontakte Forbruker Europa.   

VINTERGLATT: Når snøen laver ned, er du nærmest garantert å bli forsinket. Må du vente lenge nok, har du blant annet rett til mat og drikke.
Foto: Bjørn Langsem
VINTERGLATT: Når snøen laver ned, er du nærmest garantert å bli forsinket. Må du vente lenge nok, har du blant annet rett til mat og drikke. Foto: Bjørn Langsem Vis mer