VENTETID: Flyreiser er storindustri. Som regel går trafikken knirkefritt, men stundom blir det kanselleringer og forsinkelser - som da Gardermoen ble lammet av snøkaos i 2008, og mange valgte å sove i de lange ventetimene. Da er det godt å vite at passasjerene har omfattende rettigheter. Foto: TOM E. ØSTHUUS
VENTETID: Flyreiser er storindustri. Som regel går trafikken knirkefritt, men stundom blir det kanselleringer og forsinkelser - som da Gardermoen ble lammet av snøkaos i 2008, og mange valgte å sove i de lange ventetimene. Da er det godt å vite at passasjerene har omfattende rettigheter. Foto: TOM E. ØSTHUUSVis mer

Du har krav på mye mer enn du tror når flyet er innstilt eller forsinket

Her er dine ferske flyrettigheter.

• Flere reisesaker på db.no/reise.

(Dagbladet): Når flyet er forsinket eller innstilt, står mange passasjerer med lua i hånda fordi de ikke er klar over at de har omfattende rettigheter.

Oftere enn du tror kan du få penger for måltid og forfriskninger.

Mange vet heller ikke at de kan kreve at flyselskapet betaler hotellovernatting hvis forsinkelsen varer over natta.

Ny dom EU-forordning 261/2004 gir deg rettigheter ved forsinket eller innstilt flyging. Ved forsinkelse er varigheten av forsinkelsen og lengden på flyreisen avgjørende for hvilke krav du har.

En fersk EU-dom gir forbrukerne ytterligere rettsvern. 23. oktober fastslo EU-domstolen at du har samme kansellerings-rettigheter også når du ankommer endelig bestemmelsessted mer enn tre timer forsinket.

- Dette er en tydelig seier. Dommen er klar og forbrukervennlig. Den er i tråd med EU-forordningens formål, og sikrer flypassasjerers rettigheter, sier fagdirektøren for samferdsel i Forbrukerrådet, Anne Haabeth Rygg.

Visse unntak Hvis flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldes «usedvanlige omstendigheter» utenfor flyselskapets kontroll (for eksempel ekstremvær), er du ikke sikret rett til standarderstatning.

Dommen er i tråd med en tidligere EU-dom, den såkalte Sturgeondommen fra 2009, som siden har vært bestridt av flyselskapene. Den ferske dommen fastsetter ikke nye regler, men slår fast at dommen fra tidligere står.

HARDHENDT: Flybagasje får ofte røff behandling. Passasjerene har rettigheter når noe forsvinner - eller kommer skadet eller for seint fram.
HARDHENDT: Flybagasje får ofte røff behandling. Passasjerene har rettigheter når noe forsvinner - eller kommer skadet eller for seint fram. Vis mer

Forbrukere som tidligere har blitt nektet erstatning, kan dermed ha krav på penger nå.

Rettighetene dine Rettighetene dine slår inn når forsinkelsen er:

mer enn to timer for flyginger på 1500 km eller mindre, eller

mer enn tre timer innen EU- og EØS-området for flyginger over 1500 km, eller

mer enn tre timer utenfor EU- og EØS-området på under 3500 km, eller

mer enn fire timer på alle flyginger over 3500 km.

Du har krav på Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du, uansett årsaken til forsinkelsen, krav på:

Skriftlig melding fra flyselskapet om dine rettigheter.

Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetida.

TOPP: Både Norwegian og KLM har de tre siste årene rettet seg etter alle avgjørelser i den norske transportnemnda.
TOPP: Både Norwegian og KLM har de tre siste årene rettet seg etter alle avgjørelser i den norske transportnemnda. Vis mer

To gratis telefonsamtaler eller liknende.

Gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet.

Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet.

Pengene tilbake Ved en forsinkelse på over fem timer kan du kreve å få pengene tilbake for ubenyttet billett og i tillegg for benyttet billett dersom flygingen ikke lenger tjener formålet i din opprinnelige reiseplan.

I tillegg har du krav på returflyging til opprinnelig startsted.

Ved en kansellering kan du istedenfor å få pengene tilbake for billett, i tillegg kreve omruting snarest mulig til det endelige reisemålet, eller på en seinere dato etter ditt eget valg.

Pass på! Hvis du takker ja til å få pengene tilbake for dine billetter, vil flyselskapets forpleiningsplikt opphøre.

Det innebærer for eksempel at du ikke lenger har rett på å få betalt mat og drikke eller hotellopphold.

Ved kansellering eller forsinkelse utover tre timer kan du ha krav på en standarderstatning.

Det forutsettes at forsinkelsen eller kanselleringen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Satsene Standarderstatningen har følgende satser:

Flyginger på høyst 1500 km: 250 euro.

• Flyginger innen EU/EØS-området over 1500 km, og alle andre flyginger mellom 1500 og 3500 km: 400 euro.

Alle andre flyginger: 600 euro.

Klarer flyselskapet ved omruting å få deg til bestemmelsesstedet innen visse frister, reduseres standarderstatningen med 50 prosent.

Når har du rettigheter? Forordningen som gir deg rettighetene, gjelder for flyginger fra et land innen EU/EØS-området, og flyginger fra et tredjeland til EU/EØS-området der flyselskapet som utfører flygingen er et EU-luftfartsselskap.

Du kan i tillegg ha krav på ytterligere erstatning med hjemmel i luftfartsloven.