- Du risikerer å dele rom med en fremmed, men ikke aksepter å dele seng

Her er dine rettigheter i ferien.

IKKE SLIK: Ved kjøp av uspesifisert reise kan du risikere å måtte dele rom med en fremmed. Ifølge Dagbladets reiseekspert skal du imidlertid ikke akseptere å måtte dele seng med noen andre. Illustrasjonsfoto: COLORBOX
IKKE SLIK: Ved kjøp av uspesifisert reise kan du risikere å måtte dele rom med en fremmed. Ifølge Dagbladets reiseekspert skal du imidlertid ikke akseptere å måtte dele seng med noen andre. Illustrasjonsfoto: COLORBOXVis mer

(Dagbladet): • Send inn spørsmål til Dagbladets reiseeksperter.

Nordmenn reiser som aldri før, og som Dagbladet tidligere har skrevet kommer rekordmange 820 000 nordmenn til å dra på charterferie til sommeren.

I denne saken svarer Dagbladets reiseekspert, Elise Marie Korsvik fra Forbrukerrådet, på hvilke rettigheter du har i tolv tenkte situasjoner som kan oppstå på reisen - og som alle er problemstillinger som dukker opp i Pakkereisenemnda hvert eneste år.

For hva har du egentlig krav på?

1. Hotellet er fullbooket Det er ingen ledige rom på hotellet du skal bo på, og du blir plassert på hotell lenger unna stranda og uten balkong som du opprinnelig hadde bestillt.

- Dersom det har skjedd en overbooking, skal arrangør tilby deg et annet hotell på tilsvarende eller bedre vilkår, sier Korsvik.

Om du ikke får det du har bestilt, enten det er hotell, balkong, aircondition et cetera, vil du ha rettigheter etter pakkereiseloven:

- Hvis feilen ikke blir rettet opp, vil du reisende ha krav på et forholdsmessig prisavslag. I ytterste konsekvens så kan du ha krav på heving av reisen, sier Dagbladets reiseekspert.

2. Fremmed på rommet Du reiser uspesifisert og må dele rom med en tredjeperson du ikke kjenner. I tillegg er utsikten fra rommet rett inn i veggen på nabohotellet.

- Ved kjøp av uspesifisert reise kan du risikere å måtte dele rom med en fremmed. Du skal imidlertid ikke akseptere å måtte dele seng med noen andre, sier Korsvik.

Dette har ifølge reiseeksperten faktisk skjedd, og i slike tilfeller vil dette utgjøre en klar mangel ved reisen.

- Flott utsikt og andre fasiliteter kan du som hovedregel ikke forvente ved kjøp av uspesifisert reise. Jeg råder de som reiser uspesifisert å lese reisevilkårene til den enkelte reisearrangøren nøye før de bestiller, sier hun.

Uspesifiserte reiser passer nok ikke alle, og du må være forberedt på enkel innkvartering, gjerne på steder og hotell som ikke er med i arrangørens program, opplyser hun.

3. Byggestøy ødelegger turen Nabotomta til hotellet er en byggeplass. Du våkner tidlig hver morgen av byggestøy, men får ikke byttet hotell.

- Ofte har arrangørene gitt opplysninger om byggevirksomhet i katalogen eller på sine nettsider. I slike tilfeller vil reisende i større grad være forberedt på støy, sier Dagbladets reiseekspert.

I slike situasjoner skal det mer til for at du vil ha rett på kompensasjon, forklarer hun.

- Dersom du ikke har fått noen indikasjoner fra arrangør på at det foregår byggevirksomhet på nabotomten, kan slik støy anses som en mangel ved reisen selv om heller ikke arrangør var kjent med problemet, sier Korsvik.

Om du har krav på kompensasjon vil bero på graden av støy, og ikke minst i hvilket tidsrom på døgnet byggevirksomheten pågår.

- Det er viktig at du på best mulig måte forsøker å dokumentere den støyende byggevirksomheten dersom du ikke får bytte hotell på reisemålet. Ta for eksempel bilder av byggeplassen, anbefaler hun.

4. Barbråk Det er bråk fra baren under hotellet som gjør det umulig å sove store deler av natten.

- Klage på bråk fra barer og diskoteker er en vanlig problemstilling. Noe grad av støy må du akseptere dersom det ikke uttrykkelig er opplyst om at hotellet ligger i et rolig område, sier Dagbladets reiseekspert.

I likhet med byggestøy, vil det ifølge Korsvik være avgjørende om arrangøren har gitt opplysninger om mulig støy fra uteliv, og eventuelt når på natten støyen gir seg.

- Det er viktig å ta problemet opp med arrangøren på reisemålet, slik at de får mulighet til å rette på problemet ved å flytte deg til annet og mindre støyutsatt rom, forklarer hun.

5. Sola uteblir Solferien endte med stort sett overskyet vær. Finnes det noen værgaranti?

- Værforholdene på reisemålet vil som klar hovedregel ikke gi grunnlag for en klage. Været er noe som faller utenfor arrangørs kontroll, sier Korsvik.

Unntak kan være om arrangøren har gitt en klar og uttrykkelig garanti for en type værforhold, men slike garantier er sjelden eller aldri gitt, forteller hun.

- Det vi ofte får klager på er at arrangør for eksempel ikke har opplyst om at det er regntid eller «feil» årstid for reisemålet. Men på generelt grunnlag så kan jeg si at klimatiske forhold på reisemålet aldri vil utgjøre en mangel i lovens forstand, sier hun.

FORBRUKEREKSPERT: Elise Marie Korsvik er jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Hun sitter både i flyklagenemnda og pakkereisenemnda, og svarer på spørsmål om forbrukerrettigheter om alt som har med flyreiser og charterturer å gjøre. Korsvik kan også svarer på timeshare- og ferieklubbspørsmål, og alle andre forbrukerrelaterte spørsmål man må ha om reiser i utlandet. Foto HANS ARNE VEDLOG
FORBRUKEREKSPERT: Elise Marie Korsvik er jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Hun sitter både i flyklagenemnda og pakkereisenemnda, og svarer på spørsmål om forbrukerrettigheter om alt som har med flyreiser og charterturer å gjøre. Korsvik kan også svarer på timeshare- og ferieklubbspørsmål, og alle andre forbrukerrelaterte spørsmål man må ha om reiser i utlandet. Foto HANS ARNE VEDLOG Vis mer

Ifølge reiseeksperten må du derfor selv undersøke klimaforholdene og vurdere om du ønsker å reise.

6. Kaldt rom Det er kaldt på rommet, og lakenet er så tynt at du fryser hele natten. Hotellet kan ikke oppdrive varmere sengetøy.

- Hvorvidt det er for varmt eller for kaldt på et hotellrommet, er i stor grad en subjektiv vurdering, sier Dagbladets reiseekspert.

Temperaturen på hotellrom henger gjerne sammen med været på reisemålet. Lokale forhold og byggeskikker tilsier at det ved kaldt vær ikke kan forventes samme mulighet til å skru opp varmen, forklarer hun.

- Dette betyr ikke at det er en mangel som gir rett til kompensasjon selv om du fryser om natten. Man må imidlertid forvente at innetemperaturen er innenfor hva som er rimelig og levelig, sier Korsvik.

7. Stranda er full av skrot Stranda like ved hotellet holdes ikke ren. Søppel som skylles opp fra havet gjør at det ikke nytter å gå barbeint.

- Dine rettigheter vil bero på om stranden er offentlig eller om stranda er tilknyttet hotellet. Dersom hotellet reklamerer med egen strand, så vil de ha en plikt til å «vedlikeholde» denne på lik linje som et hotellbasseng, forteller Korsvik.

Dersom den ikke i rimelig utstrekning blir ryddet, vil du ifølge Dagbladets reiseekspert ha krav på et forholdsmessig prisavslag.

- Offentlige strender er ikke arrangøren sitt ansvar som sådan, sier hun.
 
8. Ikke vann i springen Vannet på hotellet ble borte i over et døgn, og ingen kunne gi noe klart svar på når det skulle komme tilbake.

- Du kan forvente at det er vann i dusjen på hotellet. Dersom dette problemet ikke løses innen rimelig tid, kan arrangør på vegne av hotellet bli ansvarlig for å gi deg kompensasjon for den ulempe dette har medført, sier Elise Marie Korsvik.

9. Flyet er forsinket Du kommer fram svært sent ankomstdagen på grunn av flyforsinkelser. Kan du be om erstatning for tapte soltimer?

- Pakkereiseloven har  regler om forholdsmessig prisavslag som følge av forsinkelser. Dersom du mister en dag av ferien, er det vanlig praksis at dette kompenseres med en dagsandel, sier Elise Marie Korsvik.

Det vil ifølge Dagbladets reiseekspert si at prisen av en dag sett i forhold til reisens totale kjøpesum.

- Hvor lang forsinkelsen må være for at den skal bli regnet som en mangel ved reisen som gir deg rett på prisavslag, vil bero på varigheten på reisen, sier hun.

For eksempel må forsinkelsen være på over åtte timer for reiser med varighet mellom fem og åtte døgn.

- I tillegg gjelder EU-regler ved forsinkelse av flyreiser likt for charterreiser med fly som ved vanlig ruteflyvninger. Her er imidlertid spørsmålet om hva som er er årsaken til at flyet ble forsinket det avgjørende, sier Korsvik.

10. Bassenget er tomt Det var ikke vann i bassenget. Kan du få erstatning?

- Dersom hotellet er markedsført med basseng, er det en mangel ved reisen fordi det ikke er mulig å bade der, sier Korsvik.

Ifølge reiseeksperten har arrangøren en rett til å avhjelpe mangelen ved for eksempel å gi deg muligheten til å benytte bassenget på nabohotellet.

- Hvorvidt du skal akseptere en slik løsning avhenger av om tilbudet er tilsvarende eller bedre. Du vil ha krav på kompensasjon dersom løsningen som tilbys ikke er tilsvarende den du har bestilt og betalt for, sier hun.

11. Ukoselig nabolag Hotellet ligger i et guffent strøk, så det er ikke greit å gå ut om kvelden.

- Om du har krav på kompensasjon avhenger av om det er et misforhold mellom de opplysninger som er gitt ved bestilling og hvordan det er i virkeligheten, sier Dagbladets reiseekspert.

Det gjelder for eksempel dersom et hotell som er opplyst å være «barnevennlig» eller ligge i et «rolig område», viser seg å ligge midt i bargata.

- I slike tilfeller vil du mest sannsynlig ha krav på kompensasjon dersom arrangør ikke ordner med flytting, sier Korsvik.

12. Møkkete hotell Hotellrommet var ikke rent ved ankomst. Det har i tillegg vært dårlig renhold gjennom hele uka.

Ifølge Korsvik skal du forvente at rommet blir tilstrekkelig rengjort og i henhold til det som er lovet i arrangørens beskrivelse med henhold til dette.

- Dersom rengjøringen er dårlig, og klagen til arrangøren ikke fører frem, vil du ha krav på  et forholdsmessig prisavslag, sier hun.

Likevel må du ifølge Dagbladets reiseekspert være oppmerksom på at rengjøringen på noen reisemål kan være enklere enn det som vi er vant til i Norge.

Ikke vent Korsvik understreker at det er viktig å ta eventuelle problemer opp på reisemålet slik at arrangøren får muligheten til å forsøke å løse dem på stedet.

- Dersom du venter til du kommer hjem er det for sent. På dette punktet er praksisen fra Pakkereisenemnda ganske streng mot forbrukeren, avslutter hun.

• Les flere saker fra Dagbladets reiseeksperter her.