PRISEN ØKER: Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2014 at avgiftene på tobakksvarer prisjusteres. Størst justering blir det i avgiftene på snus og skrå. På disse produktene øker avgiftene med 2,1 prosent. Foto: TORBJØRN GRØNNING
PRISEN ØKER: Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2014 at avgiftene på tobakksvarer prisjusteres. Størst justering blir det i avgiftene på snus og skrå. På disse produktene øker avgiftene med 2,1 prosent. Foto: TORBJØRN GRØNNINGVis mer

Dyrere å kjøpe røyk og snus

Kreftforeningen likevel skuffet over regjeringens forslag.

(Dagbladet): Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 at avgiftene på tobakksvarer prisjusteres.

Størst justering blir det i avgiftene på snus og skrå. På disse produktene øker avgiftene med 2,1 prosent.

Avgiftene på sigaretter, røyketobakk og sigarer justeres opp med 1,7 prosent

Ikke lenger økonomisk motiv Forskningsleder i Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Karl Erik Lund, er delt i synet på de justerte tobakksavgiftene.

- Økningen er høyest på produktet som er minst farlig, altså på snus. Ut fra et helsesynspunkt ville man tenke at avgiftsforskjellene burde si noe om skadepotensialet av produktene. Når forslaget til økning i avgift på snus nå er høyere enn på tobakk, reflekterer det i mindre grad skadepotensialet på produktene. Snart er avgiftene på tobakk og snus like høye, og det vil bety at røykerne ikke lenger har noe økonomisk motiv for å gå fra det livsfarlige produktet røyk er, til et produkt som er mindre skadelig, sier han.

Samtidig ser han de positive sidene av høyere avgifter på snus.

- Det er en økning i antall snusbrukere blant yngre nordmenn, og de yngre er den mest sensitive gruppen for avgiftsøkning. Derfor er dette også et målrettet tiltak, og økningen i pris vil treffe den gruppen hvor påvirkningen er størst, sier Lund.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Effektivt med økte avgifter Kreftforeningen skulle gjerne sett at avgiftsøkningen var langt større. De er skuffet over forslaget som er lagt fram.

- I våre innspill til statsbudsjettet foreslo vi å øke avgiftene på tobakk med 10 prosent og avgiftene på snus og skrå med 15-20 prosent. Her er det helt klart rom for større økninger, sier pressesjef Erik Vigander i Kreftforeningen.

- Tobakksbruk er den viktigste enkeltårsaken til kreft, og i Norge dør 5400 personer hvert år av tobakksrelaterte sykdommer. Verdens helseorganisasjon anbefaler pris- og avgiftsøkninger som et effektivt virkemiddel mot tobakksbruk, fortsetter Vigander.

Bekymret for snuserne Stadig færre nordmenn røyker i dag, men Kreftforeningen er bekymret for det stadig økende antallet snusere.

- Snusbruken er på full fart opp. Opp til 30 prosent av unge folk i dag bruker snus. Det er godt dokumentert at prisen påvirker forbruket, sier Vigander.

- Ville vi ikke i langt større grad beveget oss over grensa for å handle snus og tobakk om avgiftene ble øket med opp mot 20 prosent?

- Det er jo et problem, men vi må tenke på at de aller fleste kjøper det i Norge. Det er den norske avgiftspolitikken den norske regjeringen må tenke på, sier pressesjefen