Edru, men like farlig

Kan gå på en smell, selv uten uhell.

I SVIME: Tretthet sidestilles med rus i veitrafikkloven. Foto: ALL OVER PRESS
I SVIME: Tretthet sidestilles med rus i veitrafikkloven. Foto: ALL OVER PRESSVis mer

Dinside Nå om høsten blir tretthet bak rattet et enda større problem enn ellers, noe som ikke vil overraske noen.

Men vær klar over at hvis du tar sjansen og fortsetter å kjøre selv når trettheten blir overveldende, risikerer du ikke bare din egen og andres liv og helse, men også å bli værende uten førerkort i lengre tid.

Farligst på ettermiddagen To av tre av alle som sier de har sovnet bak rattet er menn.

Vegvesenet opplyser at de fleste søvnulykker skjer mellom klokken 16 og 18 og mellom 02 og 05.

Ulykkene på dagtid har ofte alvorligere konsekvenser da det er mye mer trafikk på veiene.

- Kjører du i 80 kilometer i timen, og du dupper av i 2-3 sekunder mister du oversikten over veien foran deg i mer enn 50 meter. Da er det fort gjort at det skjer en alvorlig ulykke. Heldigvis er det romlefelt på de aller fleste nye veistrekninger, men budskapet er; ikke kjør når du er trøtt og det er fare for at du kan sovne, sier Hanne Steffensen, skadesjef motor i Codan Forsikring.

Romlefeltet, stripen langs kjørefeltet som lager en «romlende» lyd når du kjører over det, vekket ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Codan hver tredje som hadde sovnet.

Førerkortet kan ryke Veitrafikkloven sidestiller det å være sliten og trøtt bak rattet med å være beruset. Ifølge Statens Vegvesen, tilsvarer 24 timer uten søvn én i promille.

SEKUNDERS UOPPMERKSOMHET ER NOK: Søvnulykker har ofte alvorlige utfall med varig skade eller død. Heldigvis tar flere og flere bilprodusenter grep, og også veimyndighetene har tatt i bruk effektive virkemidler. Foto: COLOURBOX.COM
SEKUNDERS UOPPMERKSOMHET ER NOK: Søvnulykker har ofte alvorlige utfall med varig skade eller død. Heldigvis tar flere og flere bilprodusenter grep, og også veimyndighetene har tatt i bruk effektive virkemidler. Foto: COLOURBOX.COM Vis mer

Kan det bevises at du har sovnet bak rattet, uansett om det har ført til en ulykke eller ikke, kan du miste førerkortet i minst seks måneder.

Ved ulykker kan førerkortet ryke i minst to år, og ved dødsulykker kan sjåføren miste retten til å kjøre bil for alltid. I tillegg vil forsikringsutbetalingen reduseres eller falle helt bort.

Andre årsaker til farlig uoppmerksomhet som bør nevnes i denne sammenhengen, er bruk av elektronisk utstyr, som navigasjon og mobil.

Et alvorlig problem Undersøkelser viser ifølge Statens Vegvesen at 44 prosent av norske bilførere har opplevd å sovne bak rattet. Noen våkner heldigvis før det er for sent, og kommer fra det med skrekken.

Men andre havner over i motgående kjørefelt eller utfor vegen. Møte- og utforkjøringsulykkene har ofte dramatiske utfall.

Ifølge Statens Vegvesen kan for eksempel så mye som 30 prosent av de alvorligste møteulykkene, som denne, som ble rapportert i sommer av h-a.no, skyldes at sjåføren har sovnet.

44, 16, 33 eller 26 prosent? Disse dataene er basert på at det trolig er store mørketall. En undersøkelse som er gjennomført av YouGov på vegne av Codan Forsikring, viser på sin side at 16 prosent av de spurte oppgir og ha sovnet ved rattet. 12 prosent har opplevd å sovne bak rattet én gang, mens fire prosent oppgir å ha opplevd å sovnet flere ganger.

Ifølge Codan-undersøkelsen ender det heldigvis sjelden med alvorlig ulykke. Av de spurte svarte fem prosent at de hadde krasjet med en annen bil og ti prosent at de hadde kjørt av veien.

Fire av ti av de som hadde sovnet, meldte om nestenulykker.

Uansett er det for mange. Og dette kommer i tillegg til alt mulig annet vi driver med i bil som trekker oppmerksomheten bort fra selve kjøringen.

Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) i 2010, ble et utvalg på 2.567 forsikringstakere i Gjensidige forsikring spurt om de hadde sovnet bak rattet noen gang. 26 prosent svarte bekreftende på dette den gangen.

I 2006 kunne vi fortelle at TØI opererte med et estimat på at 33 prosent av alle bilførere har sovnet ved rattet.

Menn er trøttest Undersøkelsen fra Codan viser at mer enn dobbelt så mange menn som kvinner har sovnet bak rattet. De verste «rattsoverne» finnes i Oslo og Akershus, der mer enn hver femte innrømmer å ha sovnet bak rattet. Mens kun fire prosent av mennene sier de aldri blir trøtt mens de kjører bil, svarer 11 prosent av kvinnene det samme.

Typiske tegn på trøtthet er tapt konsentrasjon, ujevn fart og vinglete kjøring. Det er også vanlig å fryse, å være urolig og ta seg til ansiktet.

- Her må medpassasjeren være på vakt. Ser du tegn til trøtthet hos føreren er det på tide å insistere på et stopp. Ta en pause, og bytt gjerne på å kjøre. Mange blir ekstra søvnige om den i setet ved siden av også sover. Hjelp gjerne sjåføren ved å være våken selv, oppfordrer Steffensen.

Bare én ting som hjelper På spørsmål om hva de gjør om de merker at de blir trøtte, har norske sjåfører mange «triks». Fire av ti åpner bilvinduene, en av fem spiller høy musikk eller skrur ned temperaturen på klimaanlegget, hver fjerde drikker kaffe og èn av ti spiser godteri.

- Kaffe, vind i ansiktet og høy musikk kan hindre deg å bli trøtt og miste
oppmerksomheten i første omgang, men har du først blitt så trøtt at du begynner å glippe med øynene er det bare én ting som hjelper — stopp bilen og ta deg en lur. En femten minutters «power-nap» er ofte alt som trengs for å bli våken igjen, presiserer Steffensen.

Forsøk på å holde seg våken er heller ingen unnskyldning for å spise godteri og usunn mat. Tunge måltider med mye fett og sukker gjør deg døsig. Frukt, grønnsaker og vann er det beste å spise før og under bilturen.

DET BESTE SOM IKKE HJELPER? Å hive innpå med godis er ingen varig løsning for å motvirke tretthet. Bare søvn hjelper. Foto: KNUT MOBERG / DINSIDE.NO
DET BESTE SOM IKKE HJELPER? Å hive innpå med godis er ingen varig løsning for å motvirke tretthet. Bare søvn hjelper. Foto: KNUT MOBERG / DINSIDE.NO Vis mer