SJU PROSENT: En av fjorten av de som har mulighet har søkt om fleksibel alderspensjon. - Alle kan benytte seg av muligheten til å fortsette i arbeid ved siden av pensjonen, sier Hilde Olsen, direktør for pensjon i NAV.Foto: NAV
SJU PROSENT: En av fjorten av de som har mulighet har søkt om fleksibel alderspensjon. - Alle kan benytte seg av muligheten til å fortsette i arbeid ved siden av pensjonen, sier Hilde Olsen, direktør for pensjon i NAV.Foto: NAVVis mer

En av fjorten har søkt fleksibel pensjon

Hvis de fortsetter å jobbe, vil det spare samfunnet for flere milliarder kroner.

||| BERGEN (Dagbladet): De som har anledning til å søke om fleksibel pensjonsalder er i årskullene 62 til 66 år.

De siste tallene fra NAV fikk Dagbladet fredag denne uka. De viser at nøyaktig 13 756 personer har søkt om fleksibel alderspensjon fra januar 2011.

Fritt valg I framtida vil det bli relativt færre yrkesaktive til å betale for pensjonene. Ett av tiltakene ved pensjonsreformen er å gi muligheten til fritt å kombinere jobb og pensjon.

Effekten av det kan bli stor dersom mange velger å fortsette å jobbe. I en spørreundersøkelse Opinion gjennomførte for NAV blant personer i alderen 62-67 år i mai i år, svarte 36 prosent at de ville fortsette i arbeid etter uttak av alderspensjon.

I en liknende undersøkelse, som Synovate foretok for Storebrand i den samme perioden, svarer hele 48 prosent at de vil benytte seg av muligheten til å kombinere arbeid og pensjon.

- Har en kostnad - De fleste har nok fått med seg at tidlig uttak har en kostnad i form av lavere pensjon livet ut. Det folk flest legger vekt på ved uttak av pensjon er frihet til å gjøre det de har lyst til på den ene siden, opp mot de økonomiske konsekvensene av tidlig uttak på den andre siden, sier informasjonssjef Jan Otto Risebrobakken i Storebrand til Dagbladet.

Undersøkelsen forteller at få ønsker å ta ut pensjon så tidlig som mulig. Bare 13 prosent av 62-åringene ønsker å ta ut pensjon som 62-åringer. Da undersøkelsen ble foretatt i mai i år, svarte hele 54 prosent av målgruppen at de ikke visste hva de ville få i samlet pensjon fra folketrygden og arbeidsgivers pensjonsordning. 49 prosent trodde likevel at det de får vil være nok.

Øker sysselsettingen Tall fra NAV fra 2008 viser at folk i gjennomsnitt jobber to årsverk i perioden fra de er 62 til de er 67 år.
En analyse gjennomført av Frischsenteret i 2009 anslo at pensjonsreformen ville kunne øke sysselsettingen blant personer i alderen 62-67 år med mellom 20 og 40 prosent.

Totalt kan dette gi en økning i sysselsettingen på mellom 0,4 og 0,8 årsverk per person i denne aldersgruppen.

Beregninger fra NAV viser at om vi får tilsvarende økning i sysselsettingen for de som nå har søkt om fleksibel alderpensjon, vil det kunne gi en samfunnsøkonomisk gevinst på mellom 2,2 og 4,5 milliarder kroner. Tallet illustrerer den mulige positive effekten pensjonsreformen gir med fritt å kunne kombinere jobb og pensjon for de som første tar ut fleksibel alderspensjon.

Flere søknader - Alle kan benytte seg av muligheten til å fortsette i arbeid ved siden av pensjonen. Dette betyr at du for eksempel kan få utbetalt 50 prosent pensjon og samtidig jobbe 100 prosent ved siden av, sier Hilde Olsen, direktør for pensjon i NAV.

NAV har tidligere gått ut og anbefalt de som ønsker første utbetaling av fleksibel alderspensjon i januar 2011 om å søke innen 1. august i år. Nå presiseres det at NAV behandler søknader som kommer fortløpende. Søknader som NAV ikke rekker å behandle, vil likevel kunne bli innvilget fra januar 2011. Første utbetalingsdato av alderspensjon vil imidlertid kunne bli noe senere.

- Som forventet kom det mange søknader før august, men det er heller ikke overraskende at mange venter for å se om de kan utnytte fleksibiliteten.  Omtrent halvparten av de som har søkt, har søkt elektronisk på nettjenesten dinpensjon på nav.no, og det er både positivt og overraskende, sier Hilde Olsen.