En taksjekk kan spare deg for 200.000 kroner

Se etter disse faresignalene - utvendig og innvendig.

MOSE PÅ TAKET: Ser taket ditt slik ut er det nok lurt å sette i gang med utbedrende tiltak. Colourbox.com
MOSE PÅ TAKET: Ser taket ditt slik ut er det nok lurt å sette i gang med utbedrende tiltak. Colourbox.comVis mer

En undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Infact på oppdrag fra taksteinprodusenten Skarpnes, viser at nordmenn er flinke til å vedlikeholde boligen sin. Men husets femte fasade blir forsømt.

I undersøkelsen ble over 1000 nordmenn spurt om deres forhold til vedlikehold og oppgradering av boligen generelt, og tak spesielt.

Nordlendingene er best i klassen på taksjekk og vedlikehold av taket, mens folk fra Midt-Norge er de som prioriterer taket minst.

- Som en hovedregel bør taket inspiseres to ganger hvert år, vår og høst, forteller seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk, Knut Ivar Edvardsen

Tegn på at taket må skiftes - De tydeligste tegnene på at taket må skiftes er hvis tekkingen er så skadet at den ikke kan repareres, forteller Håvard Hamansen-Wallstad, markedssjef i Alsvåg Plater AS.

Dette vil variere alt etter hvilken type tekking man har.

Er det lekkasje i tekkingen, tydelige skader, mye kondens, dårlige eller ødelagte festemidler eller taksikring, må det utbedres eller skiftes ut.

Takets alder sier mye Styreleder i Nor-Dekk AS, Lars Martin Norvik, opplyser at alder kan si mye om takets tilstand. Både takkonstruksjon, oppbygging og type takmaterialer må vurderes .

- Derfor er alder en god indikasjon på når det er tid for å skifte tak. Forhold som klima, beliggenhet og vedlikehold påvirker også takets funksjon og levetid, forteller han.

Hvordan foreta en taksjekk I følge Alsvåg Plater AS er det ikke bestandig nødvendig å klatre til toppen av mønen når man skal sjekke taket.

I de fleste tilfeller holder det at man inspiserer fra takfoten.

Har man gjennomføringer som pipe, luftinger eller takvinduer; inspiser disse nøye. Må man opp på selve taket, er det viktig at man i første omgang bruker den fastmonterte stigen, dette i hovedsak for egen sikkerhet.

Dette bør sjekkes
Utvendig

1. Er taktekkingen hel, tett og uten sår? 2. Er taktekkingen rundt gjennomføringer og piper tett? 3. Er det mose eller annen skit på taket? 4. Er takfot, vindski, pipebeslag, plateendene fri for rust, avskalling eller uten sprekker? 5. Er takrenner tette. Fri for løv, støv og lignende? 6. Er piper, ventilasjonshetter, takvinduer i god stand`?
Sjekk om takflaten er varm, dette ses ofte på kalde dager.
Man ser at enkelte plasser på taket tiner frost eller snø, og at vannet som smelter danner istapper ved takfoten og på takrennen.

TAKFOTEN HOLDER: Du trenger vanligvis ikke klarte helt opp på mønet for å sjekke tilstanden på taket, sier Håvard Hamansen-Wallstad, markedssjef i Alsvåg Plater AS. FOTO: alsvag.no
TAKFOTEN HOLDER: Du trenger vanligvis ikke klarte helt opp på mønet for å sjekke tilstanden på taket, sier Håvard Hamansen-Wallstad, markedssjef i Alsvåg Plater AS. FOTO: alsvag.no Vis mer

Dette er et klart tegn på at man har varmelekasje og/eller at man har kondensproblemer.

Innvendig

1. Sjekke undertaket hvis dette er mulig. 2. Har takbordene misfarging, sopp, råte eller dårlig luft? 3. Ser du tegn til lekkasjer, sjekk spesielt der pipe, ventilasjonshetter etc. kommer gjennom.

Mulig å øke levetiden Hvis det er avvik på noen av disse punktene, bør disse utbedres så snart det lar seg gjøre. Hvis man tar vare på taket, vil takets levetid øke betraktelig.

- Det er viktig at eventuelle skader repareres før de får tid til å utvikle seg videre. Forsømt vedlikehold som fører til blant annet taklekkasjer, ødelagte beslag og takrenner, gir raskt følgeskader som kan mangedoble utbedringskostnadene, forteller seniorrådgiveren ved SINTEF Byggforsk.

En kostbar affære Å skifte tak kan være kostbart, derfor kan det være lurt å bruke god tid på å vurdere hvilke type tak som er gunstig for akkurat ditt hus.

- I dag finnes det mange taktyper og mange kvaliteter å velge mellom. Man må huske at huset er vår største eiendel, og for å ta vare på det må man velge riktig type tak og kvalitet, Hamansen-Wallstad.

Spør etter totalpris Ett annet tips er å få komplett pris på taket, ikke bare pris per kvadratmeter.

Norvik fra Nor-Dekk AS anslår en cirkapris på skifting av tak på en gjennomsnittlig bolig, inkludert arbeid, til 150 - 200.000 kroner.

Monier har utviklet en takkalkulator for deg som har planer om å gå til anskaffelse av nytt tak.

Her vil du få et prisestimat på bakgrunn av hvilken takform, takstein og fasade du ønsker.

Kilder: taknytt.no, alsvag.no, nor-dekk.no


Les også:
Slik legger du takshingel
Alt om maling
Slik ble utleiehytta en koselig familiehytte
Slik legger du fliser på gulvet

ALDER TELLER: Hvor gammelt taket er sier ofte mye om tilstanden, sier styreleder i Nor-Dekk AS, Lars Martin Norvik. FOTO: nor-dekk.no
ALDER TELLER: Hvor gammelt taket er sier ofte mye om tilstanden, sier styreleder i Nor-Dekk AS, Lars Martin Norvik. FOTO: nor-dekk.no Vis mer

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.