DETTE ER VI SLØVE PÅ: Skal du klage på flyreisen eller andre ting rundt ferien, må du alltid legge ved kopier av billetter, dokumenter og all korrespondanse med selskapet. Det er det veldig mange som ikke husker. Foto: KRISTIN SØRDAL
DETTE ER VI SLØVE PÅ: Skal du klage på flyreisen eller andre ting rundt ferien, må du alltid legge ved kopier av billetter, dokumenter og all korrespondanse med selskapet. Det er det veldig mange som ikke husker. Foto: KRISTIN SØRDALVis mer

Er du sløv med dette blir ferieklagen din avvist

Slik unngår du å gå glipp av kompensasjon.

• Flere reisesaker på db.no/reise.

(Dinside): Ble ikke ferien som forventet, kan det hende at du kan få penger tilbake.

I alle fall dersom årsaken til den mislykkede ferien kan plasseres hos en reisearrangør.

Men da må du klage. Først må du klage til for eksempel flyselskapet eller pakkereisearangøren, og dersom du ikke får gehør for dine synspunkter der, kan du gå videre med klagen din til Transportklagenemnda for fly eller Pakkereisenemnda.

De behandler klager både for pakkereiser og flyreiser, men det er flyklagene som står for desidert flest av klagesakene.

Klagenemndene har hittil i år mottatt 813 saker om fly, og kun 190 om pakkereiser.

Sekretariatet i Transportklagenemnda for fly forteller til Dinside at de ser en klar økning fra år til år, mens mengden klager til Pakkereisenemnda er mer stabilt fra år til år.

Rett til kompensasjon Det er mange ting du kan klage på, og som kan gi rett på en kompensasjon.
 
Du kan for eksempel klage på alle ting som knytter seg til flyreisen, for eksempel forsinkelser eller bortkommen bagasje. Dette kan være klager på flyselskaper, flyplasser eller reisebyråer.

Du kan også klage på alle deler av en pakkereise, for eksempel transporten eller overnattingen.

Men: Dersom du skal komme noen vei med klagesaken din, må du forholde deg til klagefristene. Du må også ha dokumentasjonen på plass.

Er sløve Akkurat det siste er folk veldig sløve på, ifølge sekretariatet for Transportklagenemnda for fly.

Mange sender bare en henvendelse og venter at nemnda skal ordne opp, men de må ha kopi av klagen og svaret, samt reisedokumenter og eventuelle kvitteringer.

VIL IKKE REISESELSKAPET HØRE? Dersom du føler at du ikke blir hørt av fly- eller reiseselskapene, kan du klage videre til klagenemndene. Men først må du klage til selskapene. Foto: COLOURBOX
VIL IKKE REISESELSKAPET HØRE? Dersom du føler at du ikke blir hørt av fly- eller reiseselskapene, kan du klage videre til klagenemndene. Men først må du klage til selskapene. Foto: COLOURBOX Vis mer

Derfor bruker Transportklagenemnda for fly mye tid på å be klager om å ettersende dokumentasjon.

Av den grunn, kan det også være lurt å gjøre all korrespondanse skriftlig, slik at du har noe å vise til i en eventuell klagesak. Og husk bilder, om dette kan ha betydning som bevis i saken.

Dette er fristene Dersom du skal ha krav på kompensasjon eller refusjon, må du forholde deg til klagefristene. Gjør du ikke det, vil klagen uansett bli avvist.

Både når det gjelder klagesaker om flyreiser og om pakkereiser, må du først rette klagen til selskapet det gjelder.

Og dersom du ikke får gehør for saken din der, kan du sende klagen videre til klagenemnda.

Husk å sende klagen til flyselskapet eller charterselskapet så snart som mulig.

Sjekk klagefristene under vilkår eller informasjon på selskapenes nettsider. Charterselskapene krever at du må ha fremsatt klagen innen fire uker etter hjemkomst.

Videre klagemuligheter Et endelig svar fra selskapene skal inneholde opplysninger om dine videre klagemuligheter, som altså er Transportklagenemnda for fly og Pakkereisenemnda.

Du har fire uker på deg fra du mottar den endelige avgjørelsen fra selskapet, og til du må ha sendt klagen videre.

Dersom du ikke har mottatt svar fra flyselskapet eller flyplassen innen fire uker etter at du har sendt klagen, gjelder det imidlertid andre frister: Da har du tre år på deg til å påklage saken.

Pakkereiseselskapene har åtte ukers svarfrist. Har du ikke hørt noe fra dem innen åtte uker, kan du sende klagen din direkte videre til Pakkereisenemnda.

Ikke retts- og tvangskraftig Når nemnda har gjort sitt vedtak og gitt en kjennelse, går det informasjon om vedtaket til det gjeldende selskapet.

Det er imidlertid ikke slik at selskapene må rette seg etter en kjennelse i klagenemndene. De står i sin fulle rett til å avvise kjennelsen.

Dersom selskapet avviser kjennelsen, er den eneste sanksjonsmuligheten som klagenemndene har overfor, å føre dem opp på «skammens vegg» - eller altså listen med selskaper som nekter å føye seg etter kjennelsene.

Her kan du se flyselskapene som nekter å følge nemndas kjennelser, og pakkereiseselskapene som nekter.

Dersom selskapet nekter å følge kjennelsen fra nemnda, og du ønsker å forfølge saken, må dette gjøres i det ordinære rettssystemet, med de kostnadene det medfører.

Til informasjon så er selvsagt klagebenhandling i nemndene gratis.

Du kan også selv sjekke om det er noe håp for at du kan få medhold i en klagesak, ved å sjekke tidligere kjennelser på liknende saker som din. Alle kjennelser legges på nettsidene til Transportklagenemnda for fly og Pakkereisenemnda.