- Eriksson svikter de unge

Arbeidsministeren har feil strategi for å rette opp i problemene med unge navere, mener LO.

(Dagbladet): - Han svikter unge når han krever at alle skal jobbe, uten å legge godt nok til rette for det, mener LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Han er kritisk til oppskriften arbeidsminister Robert Eriksson skisserer for å få unge navere inn i jobb og studier.

I dagens utgave av Dagbladet (krever innlogging) sier Eriksson blant annet at vil skjerpe reglene slik at alle som kan jobbe, skal bidra. Han lover å sørge for at unge som er i Nav-systemet følges opp tettere framover.
 
En mulighet Men det følger lite penger eller omprioriteringer med Erikssons løfter, fastslår LO-nestlederen. 

- Det er ikke mangel på plikt i dagens tilbud, det er mangel på tilbud, mener Gabrielsen.

Han mener statsråden går langt i å individualisere problemet med unge som står utenfor arbeidslivet.

- Problemet er et vanskeligere arbeidsmarked og manglende ressurser til å følge opp i Nav. Man må fokusere på kompetanse. Det er å svikte ungdommen når man ser på dem som et problem i stedet for en mulighet, sier Gabrielsen.

- Eriksson har heller ikke gjort noe for å skape flere tiltaksplasser. Det holdes på samme lave nivå som før, sier han.

Frafall i skolen Gabrielsen frykter at situasjonen for unge vil forverre seg når nye regler om midlertidig ansatte trer i kraft 1. juli. Da kan bedriftene ha inntil 15 prosent av de ansatte på midlertidig basis.

- Han legger til rette for et frislipp av midlertidige stillinger som vil koste ungdom dyrt, mener han.

Regjeringen må sikre at Nav får nok ressurser til å følge opp, sier Gabrielsen, som mener at Eriksson ikke har gjort en god nok jobb på dette feltet.

- I tillegg må det gjøres en omfattende jobb for å forhindre frafall i skolen. Her har LO foreslått et eget yrkesfagløft, sier han.
-Moraliserende - Jeg reagerer på den moraliserende tonen Eriksson har overfor folk som er utenfor arbeidslivet, sier Kirsti Bergstø (SV), medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

- Han sier at vi har laget «en ordning som på mange måter fungerer som en slags rugekasse for uføretrygd» og at «vi er mest opptatt av å lete etter diagnoser som gjør at man får rett til en ytelse». Det problematiske med dette er at mistenkeliggjør mennesker og reduserer ungdomsledigheten til et holdningsproblem, sier Bergstø.

SV har tidligere fremmet forslag om en ungdomsgaranti som gikk ut på at unge under 25 som ikke er i jobb eller utdanningssystemet, skal ha rett til utdanning, arbeidstilbud eller kompetansegivende aktivitet innen tre måneder. Forslaget fikk bare SVs stemmer.

Stå på egne bein - Vi har flere titalls tusen unge i dag som ikke får noen form for oppfølging. Å leve i en slik situasjon kan fort lede til en negativ tankegang og destruktiv livsførsel. Det er derfor nødvendig å lage et system som fanger opp og hjelper disse ungdommene til å finne ressursene i seg selv, slik at de kan stå på egne bein, sier hun.

- Eriksson svikter de unge

- Dermed må vi ha et Nav som er spesielt rettet mot ungdom og har en sterk garanti for å få dem inn i systemet og videre inn i skole, arbeid eller praksis, legger Bergstø til.

- Bør få prøve seg SV har også fremmet forslag om å gi unge uføre rett til oppfølging gjennom Nav, men også dette forslaget ble nedstemt.

- Mange er i en livssituasjon som endrer seg. Selv om de har fått en varig ytelse, bør de ha muligheten for å kunne prøve seg i arbeid eller aktivitet, sier Bergstø.

Hun er svært kritisk til måten Eriksson kategoriserer unge som står utenfor jobb og utdanning i fire grupper.

Dårlig selvfølelse - Han reduserer ungdomsledigheten til et moralsk spørsmål. Det er ikke slik at det er den enkeltes holdning til arbeid som er avgjørende om man trenger hjelp til å få seg arbeid, sier Bergstø.

- Det gjør noe med oss å stå utenfor - både med selvfølelsen, mestringsfølelsen, nettverket og hvordan man tenker om seg selv. Jeg synes Eriksson tar litt for lett på den gruppa som har mistet jobb for eksempel i nedbemanningsprosesser. Uten å favne alle risikerer man at også de som er nærmest arbeidslivet havner lenger utenfor.

- Det er ikke slik at man bare kan går til Nav og hente ut penger, påpeker Kirsti Bergstø.

MISTENKELIGGJØRING: Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV, mener Robert Eriksson bidrar til å mistenkeliggjøre unge som lever på Nav-ytelser. Foto: Sveinung U. Ystad
MISTENKELIGGJØRING: Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV, mener Robert Eriksson bidrar til å mistenkeliggjøre unge som lever på Nav-ytelser. Foto: Sveinung U. Ystad Vis mer

- Jeg har selv jobbet i Nav, og vet at det ikke er så enkelt som man kan få inntrykk av i det Eriksson sier i intervjuet. Det følger krav med pengene, men den store utfordringen i dag er at det ikke er nok folk på Nav-kontorene til å følge opp den enkelte. Det er dette arbeidsministeren burde bruke ressurser på. 

-Slår inn åpne dører - Det er et uttrykk som heter «stor i ord, liten på jord», og det passer godt for å beskrive arbeidsministerens innsats hittil, sier Fredric Holen Bjørdal (Ap).

- Det er vanskelig å være uenig i det Robert Eriksson sier, men han lister bare opp tiltak som det er bred enighet om. Alle er jo for eksempel enige i at brukerne av arbeidsavklaringspenger må følges tettere opp. Spørsmålet er hvordan det skal gjøres, sier Bjørdal, som er medlem av arbeids -og sosialkomiteen på Stortinget.

- Det er også en selvfølge at vi skal stille krav til dem som går på stønad der det er hensiktsmessig. Robert Eriksson slår derfor inn åpne dører når han lanserer dette som et nytt tiltak.

Bjørdal mener det er et stort gap mellom det statsråden sier, og det han faktisk gjør.

-Regjeringen har så langt kuttet i antall tiltaksplasser og gjort permitteringsreglene dårligere. Det siste førte til at vi fikk 3000 flere arbeidsledige, så nå snur regjeringen i døra, sier Ap-politikeren.

Kompetanse viktig -Erikssons store kjepphest er å åpne opp for flere midlertidig ansatte. Men det finnes ingen dokumentasjon på at dette vil få flere unge i arbeid, sier han.

VIL KOSTE UNGDOMMEN DYRT: Arbeidsminister Robert Eriksson har ikke den rette løsningen for å møte ungdom som står utenfor arbeidsliv og utdanning, mener LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen. Foto: LO
VIL KOSTE UNGDOMMEN DYRT: Arbeidsminister Robert Eriksson har ikke den rette løsningen for å møte ungdom som står utenfor arbeidsliv og utdanning, mener LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen. Foto: LO Vis mer

-Så hva er løsningen for å få flere unge navere i jobb?

-Nye tall fra OECD viser at Norge er bare «midt på treet-flinke» til å inkludere unge i arbeidslivet. Spesielt den gruppa som vi kaller NEET (not in employment, education or training) har lavere ferdigheter enn tilsvarende gruppe i andre land. Nøkkelen ligger dermed i å bygge opp de unges kompetanse, mener Bjørdal.

I forbindelse med revidert budsjett har Ap lansert en tipunktsplan for å få unge i jobb.

-Ett viktig punkt er å styrke ungdomsgarantiene og gi ungdom tydeligere prioritering i Nav. Men da må Eriksson styrke Navs gjennomføringskraft, og ikke bare instruere Nav-ansatte i å scanne dokumenter raskere.

-Flere vil få ordinær jobb - For Høyre er det viktig at ungdom fullfører videregående utdanning. Vi trenger også en styrking av yrkesfag og flere lærlingplasser. For unge sosialhjelpsmottakere forventer vi endring når vi nå innfører aktivitetsplikt, sier Arve Kambe (H).

Han tror den nye arbeidsmiljøloven vil bidra til at flere vil komme ut i ordinært arbeid i stedet på ulike Nav-tiltak.

IKKE NOE NYTT: Det er vanskelig å være uenig i det Robert Eriksson sier, men han lister bare opp tiltak det er bred enighet om, mener Ap-politiker Fredric Holen Bjørdal. Foto: Arbeiderpartiet
IKKE NOE NYTT: Det er vanskelig å være uenig i det Robert Eriksson sier, men han lister bare opp tiltak det er bred enighet om, mener Ap-politiker Fredric Holen Bjørdal. Foto: Arbeiderpartiet Vis mer

- Vi styrker også arbeidsmarkedstiltakene, øker tiltaksplasser og skal forsterke jobben for å unngå at ungdom dropper ut av videregående skoler, sier Kambe.

-Ikke stigmatiserende Robert Eriksson får solid støtte av partifelle Erlend Wiborg (Frp), nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

- I utgangspunktet er det gode tiltak han presenterer. Jeg synes det er bra at han tar ordentlig tak i problemet med at unge mennesker går på Nav. Det er ikke stigmatiserende å snakke om dette i det hele tatt, sier Wiborg.

- Det er riktig å få fjernet dem som ikke burde ha Nav-ytelser fra systemet. På den måten kan de som har et reelt behov for Nav-støtte, kunne motta penger uten å måtte skamme seg.

-BLIR BEDRE: Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre, mener den nye arbeidsmiljøloven, som trer i kraft i sommer, vil sørge for at flere unge kommer i jobb.
-BLIR BEDRE: Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre, mener den nye arbeidsmiljøloven, som trer i kraft i sommer, vil sørge for at flere unge kommer i jobb. Vis mer
BØR FJERNES FRA SYSTEMET: De som ikke har et reelt behov for å motta Nav-ytelser bør følges opp på annen måte, mener Frp-politiker Erlend Wiborg. Foto: NTB scanpix
BØR FJERNES FRA SYSTEMET: De som ikke har et reelt behov for å motta Nav-ytelser bør følges opp på annen måte, mener Frp-politiker Erlend Wiborg. Foto: NTB scanpix Vis mer